Sessió 4

Primera part:

-Pensar en persones a qui admireu o us criden l’atenció (2 o 3). (jugador de futbol, cantant, actor…)
-Investigar la seva biografia (veure si són migrants o tenen avantpassats migrants)
-Escollir una d’aquestes persones
-Preparar una presentació sobre la vida d’aquesta persona:

-Portada amb la imatge de la persona
-Dades personals (nom i cognoms, anys i lloc de naixement i mort (si és el cas), professió
-Breu biografia
-Vessant professional (si és cantant explicar els discos, buscar si alguna cançó parla de migracions; si és actor, quines pel·lícules importants ha fet i si n’hi ha alguna on la temàtica es relacioni amb el projecte, etc; si és esportista, a quins països ha viatjat, ha viscut, ha jugat…)
-Motius de les migracions de la persona o de familiars (explicar les causes que el o la van portar a marxar del seu país d’origen)
-Vídeos/Cançons relacionades amb la persona
-Conclusions (reflexió sobre el que heu anat explicant)

L’exposició ha de durar com a mínim 5 minuts (sense comptar vídeos) i un màxim de 10.

Segona part (si hi ha temps)

-Exposicions