Sessió 20

-Comencem a preparar l’exposició!!!

-Explicar l’exposició i els apartats.

-Fer una proposta de l’apartat que té cadascú.

-Grups i informació dels apartats (estan al classroom).