tercer

Jo no ensenyo als meus alumnes,només els proporciono les condicions perquè puguin aprendre. Albert Einstein