La paraula censura enceta les paraules vinculades a l’exposició Llibres prohibits. Llegiu la paraula, entreu a la Biblioteca i endueu-vos un llibre de l’exposició.

censura

  • Definició: Exercici del control i de la repressió dels continguts dels missatges fets públics a través dels diferents mitjans de comunicació.
  • Etimologia: Pres del llatí CENSURA‘examen que un censor fa d’un llibre, escrit o altre mitjà d’expressió, per veure si és aprovable o no’.
  • Usos: “Les raons de la traducció espanyola, atès el context polític del moment, són força evidents. La publicació de la versió original catalana era pràcticament impossible. Joan Samsó ha explicat que s’oferí el projecte a Josep M. Cruzet de l’Editorial Selecta, però que aquest editor va rebutjar-lo convençut que no podria obtenir el permís. Una temença que ha estat corroborada per Núria Folch de Sales (esposa de Joan Sales), ja que ha recordat que en aquells moments era impensable que la censura autoritzés l’edició catalana d’una obra de caràcter científic perquè existia una restricció especial tant per a aquesta mena de llibres com per als dedicats als infants, joves i gran públic.” Text d’Enric Pujol Casademont, Tres imprescindibles: F. Soldevila, J. Vicens Vives, P. Vilar(2015).