Normativa general de la Sala de Lectura

 • S’ha d’estar en silenci a la Biblioteca.
 • No es pot menjar ni beure a la Biblioteca.
 • Els mòbils han d’estar en mode “Silenci”.
 • Els documents que s’hagin consultat s’han de deixar a sobre de la taula central de la Biblioteca. No s’han de retornar a les prestatgeries.
 • El mobiliari de la Biblioteca no es pot moure si no és sota la supervisió dels responsables.

Servei de préstec

 • El servei de préstec és gratuït i per utilitzar-lo només cal ser membre de la comunitat educativa de l’Institut Salvador Dalí.
 • Cada usuari es pot emportar alhora 3 llibres i 3 documents multimèdia.
 • El servei de préstec té una durada de 20 dies amb una possible pròrroga de 10 dies més, sempre que no s’incorri en cap anomalia.
 • L’usuari ha de retornar el material prestat en la data indicada. En cas que hi hagués alguna impediment, l’hauria de notificar als reponsables de la Biblioteca.
 • En cas que el llibre o document prestats es perdés o es deteriorés, l’usuari l’hauria de restituir per un d’idèntic.
 • S’ha de saber que algunes de les obres de referència estan excloses de préstec (diccionaris, enciclopèdies, …), així com les publicacions en sèrie (revistes) del mes en curs.

Guia de la Biblioteca

Podeu baixar-vos la Guia de la biblioteca on es recullen tots aquests serveis i la normativa.