La Biblioteca de l’Institut Salvador Dalí des de la serva creació fins l’actualitat s’ha encarregat de dinamitzar la lectura i l’activitat cultural del centre de meneres ben diverses. Els projectes que mantenen en l’actualitat més vitalitat són:

  1. Préstec i socialització de llibres

La Biblioteca de l’Institut Salvador Dalí ofereix en préstec quasi la totalitat dels títols del seu fons i, a més, també se n’encarrega de la gestió dels llibres de lectura socialitzats juntament amb el professorat dels departaments didàctics de català, castellà i anglès. Es tracta d’una de les tasques fonamentals del personal de la Biblioteca.

2. Temps de Lectura, el pla lector del centre

La Biblioteca de l’Institut Salvador Dalí col·labora en el pla lector Temps de Lectura amb el seguiment dels Quaderns de Bitàcola Lectora en paper o digitals i dels Fulls de Registre de les lectures per tal que  de contribuir a la continuïtat d’un projecte interdisciplinar i de centre.

3. Clubs de Lectura

Els responsables de la Biblioteca se n’encarreguen de la dinamització del col·loqui sobre el llibre comú que ha llegit un grup de lectura estable i ocasionalment ofereixen enregistraments breus de les intervencions a través de les xarxes socials de la Biblioteca.

4. La Paraula de la Setmana

La Paraula de la Setmana és un projecte que pretén difondre vocabulari vinculat amb la literatura, amb efemèrides o fets escolars que permeten evocar en espais del centre textos que poden oferir noves lectures i noves expectatives lectores. El projecte La Paraula de la Setmana pren com a referent el projecte Rodamots, encara que també elabora materials propis.

5. Exposicions temàtiques

El punt de partida de les exposicions llibresques és un tema que pot resultar d’interès per als estudiants. Sobre aquest s’ofereixen llibres i materials del fons de la Biblioteca de l’Institut Salvador Dalí i es completa amb materials cedits en préstec per la Biblioteca Antonio Martín del Prat de Llobregat, una col·laboració que contribueix a l’objectiu d’oferir nous títols que poden esdevenir un pont per accedir a interessos fins aquells moment desconeguts.

6. Espai d’autoaprenentatge de la llengua catalana

La Biblioteca de l’Institut Salvador Dalí pretén implementar el fons de consulta adequat per a l’autoaprenentatge del català amb materials que permetin als usuaris la iniciació lectora, l’adquisició de vocabulari, el perfeccionament ortogràfic i ortològic, i l’autocorrecció. És pertinent la implementació d’aquest espai mentre no es compti amb el recurs de l’Aula d’Acollida perquè pot esdevenir referencial per a l’alumnat nouvingut.

7. Una biblioteca pròpia

La Biblioteca de l’Institut Salvador Dalí  vol contribuir a despertar l’interès perquè els alumnes creïn la seva pròpia biblioteca. La creació d’un fons propi passa per escollir les lectures que considerem indispensables i que passaran a formar part de la biblioteca personal. A més, podem obrir les portes de la nostra biblioteca per mirar si descobrim nous títols que poden passar a formar part dels indispensables. És per això que s’ha previst organitzar dues edicions de Mercat d’Intercanvi de Llibres durant el curs, sobre els quals se’n donaran les indicacions pertinents en cada ocasió.

8. Sessions formatives

Els responsables de la biblioteca ofereixen formacions als nous membres de la comunitat educativa per ensinistrar-los en els préstecs, en les dinàmiques dels Clubs de Lectura i en els registres de seguiment de les lectures. A més, també s’ocupen de qüestions més tècniques, com ara la recerca, la citació biobiogràfica i les exposicions orals.