UNITAT 9:UNA MICA MÉS DE MÚSICA

De quan en quan us deixaré alguna cançó,no per cantar-la sinó per escoltar la lletra.La cançó que vull que escolteu es diu Sara Luna de Melendi.Melendi ens explica una història cantant.Escolteu amb atenció,parleu de la història que explica i obriu un debat a classe:

  • Aproveu el que fa la protagonista?
  • Serieu capaços d’arriscar la vostra vida per salvar la vida d’una altra persona?

MARIA SE BEBE LAS CALLES.PASIÓN VEGA

LA MÚSICA ALS ANUNCIS

La música impregna tota la nostra vida,per això els músics també participen a les campanyes publicitàries.Pareu atenció en els següents anuncis i parleu sobre la música que contenen:és una música creada expressament per l’anunci?És una part molt important de l’anunci?A quin sector de la població va dirigida?

LA MÚSICA DELS ANUNCIS