UNITAT 9:UNA MICA MÉS DE MÚSICA

De quan en quan us deixaré alguna cançó,no per cantar-la sinó per escoltar la lletra.La cançó que vull que escolteu es diu Sara Luna de Melendi.Melendi ens explica una història cantant.Escolteu amb atenció,parleu de la història que explica i obriu un debat a classe:

  • Aproveu el que fa la protagonista?
  • Serieu capaços d’arriscar la vostra vida per salvar la vida d’una altra persona?