REPERTORI DE CANÇONS I DANSES

BLA BLA BLA MACEDÒNIA

En versió karaoke:

COLORES EN EL VIENTO.POCAHONTAS

En versió karaoke amb veu

En versió karaoke,només instrumental:

MAÑANA DE ANNIE

En versió karaoke:

SEMPRE T’ESPERARÀ

EN VERSIÓ KARAOKE

A MUSICAL JOURNEY

EN VERSIÓ KARAOKE