UNITAT 6: LLENGUATGE MUSICAL.LECTURA DE NOTES

Practica la lectura de les notes de l’escala amb els següents videos:

Notes d’espai:

Notes de línia

Les notes de l’escala

Practica la lectura i escriptura de notes amb els següents enllaços:

ATRAPANOTES

ESCRIU EL NOM DE LA NOTA

ESCRIU EL NOM DE LES NOTES

PUJAREM DALT DELS CIMS