UNITAT 6: LLENGUATGE MUSICAL.LECTURA DE NOTES

Practica la lectura de les notes de l’escala amb els següents videos:

Notes d’espai:

Notes de línia

Les notes de l’escala

Practica la lectura i escriptura de notes amb els següents enllaços:

ESCRIU EL NOM DE LA NOTA

https://www.educaplay.com/learning-resources/621718-repassem_les_notes_do_do.html

https://www.educaplay.com/learning-resources/621718-repassem_les_notes_do_do.html

https://www.educaplay.com/learning-resources/621718-repassem_les_notes_do_do.html

https://www.educaplay.com/learning-resources/621718-repassem_les_notes_do_do.html