UNITAT 4

UNITAT 4

Com molt aviat serà la festa del Carnaval us deixo una cançó perquè aneu practicant:

LES FIGURES DEL RITME

PRESENTACIÓ DE LES FIGURES RÍTMIQUES:BLANCA,NEGRA,DUES CORXERES.

VIVENCIEM AMB EL COS LES FIGURES RÍTMIQUES

EL SILENCI

LECTURA DE BLANQUES,NEGRES I ELS SEUS SILENCIS

LECTURA DE NEGRES I CORXERES

PER PRACTICAR MÉS LES LECTURES RÍTMIQUES

LECTURA I INTERPRETACIÓ DE FIGURES FÍTMIQUES