Mesura del radi de la Terra

PRECEDENTS:
Eratòstenes, fill de Cirene, (290-215 a.C.) va fer una primera estimació del radi de la Terra en saber que a Syene (localitat egípcia de latitud propera al Tròpic de Càncer) hi havia un pou on, el dia del solstici d’estiu, la llum del Sol l’il·luminava fins el seu fons perquè hi incidia verticalment. Va donar una primera mesura del radi de la Terra basant-se en les determinacions següents: a) la inclinació dels raigs del Sol al migdia del mateix dia a Alexandria, localitat situada al nord d’Egipte i b) la distància entre les dues ciutats, la qual va mesurar fent desplaçar un soldat entre elles a pas regular.

OBJECTIU:
Reproduir l’experiència d’Eratòstenes entre la població de Manlleu i la de Clonakilty (Irlanda), situades a diferent latitud i obtenir una estimació del radi de la Terra.

radi_terra.gif

MESURA DE L’OMBRA A MANLLEU ( 03 -06-08):

radi-dades.jpg

COORDENADES GEOGRÀFIQUES:

MANLLEU
CLONAKILTY
Latitud: 45º 0′ 6″ N
Latitud: 51º 37′ 19.06″ N
Longitud: 2º 17′ 1″ E
Longitud: 8º 53′ 11.02″ O

Distància entre les dues poblacions: 1380,31 km (http://maps.google.es/)

Càlcul del radi de la Terra: R= S/d= 1380,31/ 0,22= 6274,13Km

Càlcul d’errors Error relatiu: Er = Ea /valor real x 100= 75,87/ 6350 x100= 1,19%

erastostenes1.jpg erastostenes2.jpg

 

Deixa un comentari