Activitats de formació per al professorat en llengües estrangeres

El Departament d’educació organitza activitats de formació per al professorat en llengües estrangeres a l’estiu. Aquestes activitats s’emmarquen dins el pla d’impuls de l’anglès, del francès  i d’altres llengües estrangeres i s’adrecen de manera prioritària al professorat dels centres que aquest curs estan en un Pla experimental de llengües estrangeres (PELE) o en un Pla d’autonomia de centre (PAC) amb especial atenció al tractament de les llengües estrangeres.
La Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent ha elaborat un catàleg d’activitats que està disponible a la pàgina web de formació permanent (www.xtec.cat/formacio). L’oferta inclou tant cursos de metodologia i llengua adreçats al professorat especialista com cursos de llengua adreçats al professorat no especialista.
El període de sol·licitud per a les activitats de metodologia a Catalunya i a l’estranger i les de llengua instrumental a l’estranger, serà del 15 al 31 de març. Un cop completat aquest període de sol·licitud i en el cas que en vostre centre hi hagi professorat que hagi sol·licitat activitats, rebreu una  comunicació mitjançant un correu electrònic. En aquest moment haureu de validar aquestes sol·licituds dins el termini del 6 al 12 d’abril. Us demanem que a l’hora de fer aquesta validació tingueu en compte l’adequació de les peticions al projecte del vostre centre. Així mateix us recordem les incompatibilitats a l’hora de sol·licitar un curs a l’estranger:
No haver gaudit de cap beca o estada a l’estranger del Departament d’Educació, ni haver gaudit d’una llicència retribuïda d’estudis de la modalitat C i D, ni d’una estada de 10 setmanes a Nottingham (Anglaterra), ni d’un ajut del programa de mobilitat individual del Programa d’Aprenentatge Permanent de la Unió Europea (Comenius i Grundvig) durant els cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009 i en el present curs acadèmic.
El termini per a sol·licitar una plaça als cursos de llengua instrumental a Catalunya serà del 22 de març al 13 d’abril i per aquestes activitats no cal la validació de la direcció del centre.
Per qualsevol dubte, us podeu dirigir a la següent adreça  electrònica: sgformacio@xtec.cat i al telèfon 93 551 69 00 (extensions 3424, 3875 i 3136)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *