4.3. Curs 2008-09

Durant aquest curs els components del grup han estat:
Leticia Marfil, (regidoria educació) Manuela Gómez(responsable del CRLE als ST)
Representants dels centres: Judit Herrera, Margarita Gómez , Manuela Camino
Coordinadors: Àngel Raluy, Glòria Casas
Les reunions s’han realitzat en dimecres de 12 a 14h. a la seu dels SEZ i a l’Ajuntament.(presencials del grup: 26/06, 4/02, 19/01, 1/12, 17/11, 13/10)

A) SUPORT AL PROFESSORAT I CENTRES EDUCATIUS

Sessions informatives, formatives i de seguiment amb els centres educatius
Donades les dificultats de trobar-nos amb els representants dels centres en la franja horària de migdia, aquest curs les informacions han estat a través dels mails i del bloc.
La valoració és força positiva ja que el professorat ha estat informat puntualment.
Aquest curs s’han fet dues sessions:
Presentació dels projectes europeus. (17 de novembre 2008 )A càrrec de Teresa Marti dels Serveis Territorials. La sessió es va celebrar al CEIP Darwin amb la participació de professorat de primària i secundària .Programa d’aprenentatge permanent 2007-2013 (PAP)
Sessió presencial 4 de febrer a la seu del SEZ . La primera part va anar adreçada als centres de tercer curs de PELE. En aquesta sessió es va lliurar el full per realitzar la memòria final i es va concretar la realització d’una Jornada d’intercanvi pel 25 de juny.
A la segona part de la sessió, es va presentar el bloc com a eina d’informació i dinamització així com d’altres informacions.
Formació:
Jornada d’intercanvi: Sharing experiences to strengthen our teaching practice. La Jornada s’ha realitzat el 25 de juny de 9 a 12h.. Ha participat professorat de primària, secundària , escola d’adults i EOI. Han estat 25 assistents i 12 ponents.
Les Jornades han estat presentades pel Sr. Josep Gómez director de la zona educativa . A continuació hi ha hagut una sessió plenària presentada per professorat de l’EOI adreçada a tots els assistents. Després s’han fet dos grups : primària i secundària.
A Primària hi ha hagut quatre ponències per part dels centres: Darwin, Maragall, Bernat Metge, i Ma. de Déu del Carme. A Secundària han estat cinc ponències per part de Ma. de Déu del Carme, Baldiri, i Dalí.Seminari de 20hores (10 sessions) : Optimització de recursos tecnològics a l’aula d’anglès. Es va realitzar durant el primer trimestre al CEIP Verdaguer. El formador Rodrigo Alonso Paramo. Van participar 11 assistents de:
CEIP Joan Maragall, Ramon Llull, Tarradellas, Sant Jaume, Verdaguer i Ma de Deu del Carme i l’IES Baldiri. Tot i no participar la majoria de centres, la valoració és força positiva i la repercussió del seminari és força visible amb els blocs creats als centres.
Està previst fer una formació de 15h amb una formadora del ( Blue Mango Theatre pel proper curs en relació al Teatre com a suport per a l’expressió oral Act English (For teachers to leave the course with an extensive knowledge of activities and exercises that they can implement in their own class rooms.)
Pla d’impuls de llengua anglesa . S’han impartit a l’EOI del Prat, els nivells de primer, segon, tercer, quart i cinquè d’angles amb la participació de professorat de la ciutat.
Plans experimentals de llengües estrangeres
Enguany finalitzen els PELE els CEIP Darwin, Tarradellas, Sant Jaume, Sant Cosme, Jaume Balmes, Galileo Galilei , i els IES Baldiri, Dali, Illa dels Banyols.
De segon any d’implementació :IES Estany, enguany ha comptat amb el suport d’una auxiliar de conversa
De primer any: IES Ribera Baixa i CEIP Verdaguer.
Aquests darrers centres tenen la possibilitat de comptar amb una auxiliar de conversa pel proper curs, la petició ha estat feta per l’IES Ribera Baixa
S’han presentat aquest curs de cara a la renovació de PELES amb la nova convocatòria: CEIP Joan Maragall, CEIP Galileo Galilei, CEIP Joan Tarradellas i CEIP Charles Darwin només aquest darrer ha estat seleccionat.
Projectes europeus: L’EOI ha dut a terme el seu primer any de projecte Grundtvig anomenat Europe needs active seniors . Els socis europeus van venir al més d’abril per conèixer les tradicions culturals catalanes i per presentar les seves tradicions de Setmana Santa als alumnes de l’escola. El projecte està aconseguint una bona implicació per part de l’alumnat del departament d’anglès.
Altres projectes europeus.. IES Ribera Baixa.. no disposem d’informació.
Altres activitats i suport als centres
Bloc: Informacions diverses
Es va presentar el bloc en la sessió del 4 de febrer. El bloc ha estat coordinat per Judit amb l’objectiu de donar a conèixer totes les accions que duu a terme el grup de treball El Prat s’obre al món: l’anglès n’és la clau., a través dels diferents apartats que s’han creat i crear una xarxa de relació i informació. .
Ha estat una eina molt ben valorada i s’han incorporat els blocs dels centres.
La informació ha estat puntual i s’han donat a conèixer totes les activitats que s’han realitzat al llarg del curs així com les convocatòries, novetats. A partir del proper curs, haurà d’estar coordinat pel Servei educatiu (CRP
Parelles lingüístiques a l’escola de Persones adultes

Durant aquest curs 2008/2009 l’escola ha elaborat un material oral per poder fomentar el Anglès oral als diferents nivells. L’idea era que els alumnes poguéssim practicar fora de l’horari de les classes (3 hores a la setmana) per parelles quan els hi anés bé

El material consistia bàsicament en jocs al voltant de determinats tems (roba, casa, mitjans de transport, …). Les parelles quedaven el dia i l’hora que decidien (normalment abans o després de classe) i feien alguna tema. A les carpetes on estava el material hi havia un full on les parelles apuntaven els noms, la data i la fitxa que havien fet.
La valoració del alumnat ha estat molt positiva ja que era una manera lúdica d’aprendre l’anglès. Han valorat també el fet d’aprendre vocabulari i estructures bàsiques d’una manera “autònoma” i d’espavilar-se quan no entenien les instruccions del joc o el significat d’alguna paraula.
La valoració per part del professorat també ha estat molt positiva ja que hem pogut constatar l’interès que provocava aquest material a l’alumnat i la continuïtat que s’ha mantingut al llarg del curs.
Treballs de recerca: A short trip around the world ant its cultures Alumna Iram Raja Kiani de IES Baldiri Guilera

Propostes de futur:

Es preveu la participació al congrés de bones practiques que es realitzarà el proper 27 i 28 de novembre de l’experiència de Time for English i l’intercanvi amb Fingal

B) SUPORT A L’ALUMNAT

Teatre: Aquest curs s’ha tornat a contractar la companyia Blue Mango Theatre per representar obres de teatre en anglès al Centre Cultural de la Torre Balcells. Les obres representades han estat: Pirate Island (primària) Wavelength (secundària obligatòria) Romeo and Juliet (secundària post-obligatòria).
Han participat centres de primària, secundària i Escola de persones adultes
Les valoracions de les activitats han estat molt positives tant pel que fa al contingut de les obres com per la preparació prèvia. De cara al curs vinent, es proposa un canvi de dates per fer les representacions al primer trimestre i incidir en les repercussions didàctiques de la representació teatral.
Radio: Els IES Estany de la Ricarda, IES Salvador Dalí i IES Baldiri Guilera continuen participant en el programa de ràdio Time for English que s’emet l’últim dissabte de cada mes d’11 a 12 del matí. La iniciativa està guanyant en popularitat entre els estudiants i s’han ampliat els col·laboradors del programa. Aquest augment de participants ha comportat però més problemes de coordinació que es tractaran el dia 10 de setembre amb el director de Prat Radio, l’Òscar Sànchez. La proposta per l’any vinent consisteix en involucrar més als estudiants de 4rt d’ESO per afavorir la continuïtat de l’activitat donat que els alumnes no poden continuar al 2n de Batxillerat. A més, es mirarà de fer els enregistraments més dinàmics introduint més activitats interactives en els centres. Finalment, es torna a plantejar la possibilitat d’incloure al projecte centres com l’IES Ribera Baixa i l’Illa dels Banyols i concertada a fi de tenir representació de tots els centres de secundària.
Agermanament amb Fingal: Aquest curs acadèmic s’ha dut a terme el segon intercanvi d’alumnes amb el centre de secundària St Joseph Secondary School de Rush, a Irlanda. Durant al mes de febrer, un grup d’alumnes dels IES Estany de la Ricarda, Salvador Dalí i Baldiri Guilera varen anar a Rush, Fingal. La seva experiència també va ser molt positiva no només per endinsar-se dintre d’una altra cultura sinó també per mantenir el lligam afectiu que permetrà reafirmar els contactes interculturals. Els alumnes d’aquest centre irlandès varen venir 5 dies durant el mes d’abril coincidint amb la diada de Sant Jordi. Varen conèixer Barcelona i el Prat i varen conviure amb les famílies pratenques. Com a novetat, aquest segon intercanvi ha tingut un fil musical a càrrec d’una Song School irlandesa.
La valoració d’aquesta activitat ha estat molt positiva per part de tots els alumnes i de les famílies acollidores. Arran d’aquestes valoracions positives, es preveu de continuar amb aquesta activitat el curs vinent tot mirant de fer els centres més partícips de l’experiència global.
Casals d’estiu: Aquest any s’ha encarregat a l’empresa Kith Institute l’organització del Casal d’Estiu en anglès. S’ha ampliat la franja d’edat que va des de P3 fins a 6è de primària. El Casal te lloc al CEIP Joan Tarradellas. La resposta ha estat molt positiva i s’han hagut de fer ampliacions de matrícula per tal d’encabir l’allau de peticions. Un cop acabat el casal, es valorarà el seu funcionament i es faran previsions de futur de cara al proper estiu.
Extraescolars en anglès: L’empresa Kith Institute, que ha gestionat el Casal d’Estiu, ha contactat amb diversos col·legis del Prat per tal d’oferir els seus serveis d’anglès extraescolars. Per al curs 2009-2010 l’escola concertada Mare de Déu del Carme ha organitzat grups des de P4 a l’ESO en franja de tarda.
Altres activitats que s’han realitzat a través del suport dels SSTT.
Conferència a l’IES Ribera Baixa. Titelles i teatre al CEIP Maragall

C) ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN RELACIÓ A LA CIUTAT

Book Club: A partir del setembre s’endegarà un nou club de lectura en anglès. Aquesta iniciativa compta amb el suport del Pla de Foment de la lectura, l’Ajuntament del Prat i la Biblioteca Municipal Antonio Martín. Es tractaria d’oferir una reunió mensual a adults amb un nivell d’anglès B2. La formadora farà una reunió informativa el dia 17 de setembre a les 18:30.Lloc ????
Teatre per adults en anglès: Aprofitar la companyia Blue Mango per oferir cursos de teatre en anglès a adults amb bon nivell oral de la llengua.
Cineclub. Aprofitament del passi de pel·lícula que cada mes organitza Amics de la Unesco en versió original. Difusió a l’EOI i professorat dels centres.
Difusió. S’han difós algunes activitats a la revista municipal i la ràdio local . Cal continuar amb aquest instrument de difusió del treball fet en relació a les llengües estrangeres a la nostra ciutat
Es preveu pel proper curs la renovació dels representants dels centres. Queden pendents el tema del logotip d’identificació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *