Category Archives: PELE

Reunió sobre els PELEs del Prat

El passat dimecres 4 de febrer, a la seu dels Serveis Educatius del Baix Llobregat 4, es va celebrar una reunió de treball amb els especialistes de llengües estrangeres de la ciutat. La reunió estava adreçada al professorat que està en el segon i tercer any dels PELEs (Plans Experimentals de Llengües Estrangeres).

En aquesta sessió:

  • Es va lliurar la pauta per a l’elaboració d’una síntesi de la memòria global de les activitats realitzades en un projecte d’innovació.

  • Es va passar un Powerpoint i es va oferir la possibilitat de fer una sessió de seguiment amb la coordinadora de llengües estrangeres de la secció de Serveis Territorials al Baix Llobregat. Els centres interessats s’haurien de posar en contacte per programar una sessió de seguiment al mateix centre.

  • Es va acordar fer una sessió d’intercanvi d’experiències per a tot el professorat de llengües estrangeres de la ciutat el 25 de juny de 9 a 11.30. D’aquesta manera, es podran difondre les experiències més rellevants de cada pla experimental.

  • Es va informar també de la possibilitat de presentar (qui ho vulgui i d’acord a la pauta de pràctiques educatives que es lliurarà el més aviat possible) aquestes experiències en el marc del Congrés que s’està organitzant als serveis territorials del Baix pel proper novembre.

Plans experimentals de llengües estrangeres

Aquests són els centres que participen en els PELEs:

CEIP Charles Darwin – Modalitat A – Convocatòria 2006- 2009

CEIP Josep Tarradelles – Modalitat A – Convocatòria 2006-2009

CEIP Jaume Balmes – Modalitat A – Convocatòria 2006-2009

CEIP St. Cosme i St. Damià – Modalitat A – Convatòria 2006-2009

IES Baldiri Guilera – Modalitat C – Convatòria 2006-2009

IES Salvador Dalí – Modalitat A – Convocatòria 2006-2009

CEIP Galileo Galilei – Modalitat A – Convocatòria 2006-2009

CEIP Joan Maragall – Modalitat A – Convocatòria 2006-2009

IES Illa del Banyols – Modalitat B – Convocatòria 2006-2009

CEIP St. Jaume – Modalitat A – Convocatòria 2006-2009

IES Estant de la Ricarda – Modalitat C – Convocatòria 2007-2010

CEIP Jacint Verdaguer – Modalitat B – Convocatòria 2008-2011

IES Ribera Baixa – Modalitat C (anglès i francès) – Convoctòria 2008-2011

Auxiliars de conversa

talk.jpg

Aquest curs comptem amb una auxiliar de conversa a l’IES Estany de la Ricarda ja que aquest centre es troba en el segon any del Pla Experimental de Llengües Estrangeres.

Hi ha la possibilitat que durant el curs acadèmic s’incorporin dos nous auxiliars canadencs per a reforçar l’ensenyament de l’anglès als centres de secundària. En tot cas, la seva incorporació no serà abans de gener.