4.2. Curs 2007-08

Durant aquest any acadèmic s’ha consolidat el grup de treball creat ja fa dos anys, amb una estructura compartida per les diferents administracions i els centres educatius de la nostra ciutat. S’ha incorporat aquest any un nou representant de l’Administració Local, la Leticia Marfin en substitució de l’Helena Gregorio i un nou representant del CRLE a la zona, la Manuela Gómez, substituint en Jordi Gonzàlez. D’altra banda, el grup de treball s’ha mantingut fidel als seus vèrtexs programàtics i ha continuat essent un fòrum de coordinació i assessorament de totes les accions proposades i endegades el curs passat. Les nostres actuacions s’han agrupat en aquests àmbits principals:

1. SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS

1.1. Sessions informatives i de seguiment amb els centres educatius

Al llarg del curs ‘ha fet una sessió al centre cívic Ribera Baixa per tal de fer el seguiment de les actuacions que es realitzen als centres educatius del Prat dintre del camp de la innovació en llengües estrangeres. Aquesta reunió es va dur a terme el 6 de març amb l’objectiu de presentar les accions dutes a terme pel grup de treball: ràdio en anglès, teatre amb la companyia Blue Mango Theatre, casals d’estiu a la Federació Catalana de l’Esplai, concurs d’interculturalitat en anglès per als centres de primària i secundària , treball dels auxiliars de conversa assignats al Prat, projectes europeus e-twinning i Grundtvig, intercanvis amb la ciutat agermanada de Fingal etc. i fer alhora una detecció de necessitats de tots els centres educatius del Prat tant públics com concertats de cara a la formació del professorat.

1.2. Plans experimentals de llengües estrangeres

El recolzament i seguiment als centres que s’hi troben dins del pla experimental s’ha materialitzat en una reunió conjunta per part del responsable del CRLE la Manuela Gómez amb els centres de primària. D’altra banda, ell ha fet difusió de l’estructura del Pla d’innovació de llengües estrangeres a les escoles que aquest curs no disposen del pla experimental.

1.3. Auxiliars de conversa

Aquest curs acadèmic 2007-2008 6 centres del Prat han gaudit d’un auxiliar de conversa amb 12 hores lectives al centre com a part del reforç dels seus plans experimentals de llengües estrangeres. Les escoles de primària: CEIP Galileo Galilei, CEIP Sant Jaume, CEIP Josep Tarradelles i els IES Salvador Dalí, Baldiri Guilera i Illa dels Banyols. A fi de maximitzar la integració de les auxiliars de conversa a la realitat pratenca, el grup de treball conjuntament amb l’Ajuntament del Prat va donar suport tècnic i administratiu a aquestes auxiliars i va organitzar una trobada d’acolliment el 5 de novembre de 2008. Aquesta jornada va tenir un vessant acadèmic per presentar el sistema educatiu català i fer una posada en comú dels diferents projectes d’innovació lingüística dels centres però també va servir per crear una xarxa entre les pròpies auxiliars i vincular-les més al projecte de ciutat trilingue.

Pel que fa a la seva tasca, les auxiliars de conversa a primària han treballat conjuntament amb les especialistes d’anglès amb un doble objectiu de millorar les capacitats orals als grups de cicle superior i introduir l’anglès als cicles infantil i inicial. A més, la seva presència ha estat aprofitada per membres dels claustres per millorar la seva competència lingüística en anglès. D’altra banda, dues auxiliars de conversa han participat en experiències de reforç oral en anglès no només a l’EOI del Prat sino també en el marc dels cursos de formació del Departament d’Educació. A secundària les auxiliars, a més d’impartir les seves classes de conversa oral (pull-out programmes), han contribuït poderosament a dinamitzar projectes d’escola com ara la ràdio en anglès, les experiències de CLIL, la preparació d’intercanvis i projectes europeus, i l’assistència en cicles formatius de grau superior.

En general, la valoració de l’estada de les auxiliars de conversa ha estat molt positiva. La seva aportació ha ajudat força a millorar la presència de l’anglès no només a les nostres escoles sinó també a la nostra ciutat.

1.4. Formació

Proposta formativa a traves de l’EOI.

Aquest curs acadèmic s’ha donat continuïtat a la formació en llengua anglesa per a mestres i professors dins del Pla d’Impuls de les llengües estrangeres. Aquest any a l’EOI del Prat s’han ofert els nivells de primer, segon i tercer com a cursos exclusius per al personal docent. Aquest cursos de 100 hores són equivalents a la formació reglada de l’escola i són impartits per professors del centre. D’altra banda, s’ampliat l’oferta de reserva de places per als cursos de cicle superior i d’altres idiomes (francès i alemany).

Pel que fa a la formació continuada a l’estiu, s’han programat tres cursos d’estiu de nivell 1 i 2 per a mestres durant el mes de juliol i 3 més de cara al curs escolar vinent.

Proposta formativa a través del Pla de formació de zona

Curs de formació de 20h adreçat al professorat d’infantil i primària per oferir estratègies en l’ensenyament de l’anglès al cicle inicial.

Curs de formació de 40h. adreçat al professorat de secundària amb domini d’angles amb l’objectiu de millorar la seva competència oral de la llengua anglesa. Aquesta demanda, feta pel professorat especialista de llengües estrangeres dels IES del Prat, contribuirà a donar suport als projectes europeus que puguin sorgir als centres.

1.5. Informacions diverses

Mitjançant el correu electrònic o converses informals s’ha fet publicitat de les diferents convocatòries que han anat sorgint al llarg del curs: beques i ajuts per a mestres i alumnes; programes d’aprenentatge permanent; i projectes europeus.

1.5.1. Activitats amb alumnat:

Aquest any s’han dut a terme tres activitats fonamentals adreçades específicament als alumnes dels centres educatius de primària i secundària del Prat: Concurs Intercultural Colors del Prat- Express yourself, Teatre en anglès, Ràdio en anglès i Intercanvi cultural amb Irlanda i amb Bèlgica.

  • Concurs intercultural- Colors del Prat- Express Yourself: Aquest any amb el patrocini de l’Ajuntament del Prat s’ha dut a terme l’experiència d’un concurs intercultural en llengua anglesa. Malgrat la minsa participació, els alumnes guanyadors de primària del CEIP Charles Darwin van poder gaudir d’un cap de setmana lingüístic a la Federació Catalana de l’Esplai on se’ls hi va parlar de medi ambient amb activitats específiques d’anglès. La valoració ha estat molt positiva per part d’alumnes i familíes. De cara al curs vinent potser fora bo replantejar-se l’abast del concurs.
  • Teatre en anglès: La companyia Blue Mango Theatre ha tornat al Prat la setmana del 3 de març al 5 de març i va representar per als alumnes de cicle mitja i superior de les escoles de primària Mare de Déu del Carme, CEIP Charles Darwin, CEIP Bernat Metge, CEIP Ramon Llull i CEIP Joan Maragall l’obra Freaky. Pel que fa als alumnes de primer cicle de secundària vàren veure l’obra Speaking English i els de segon cicle, conjuntament amb l’Escola d’Adults vàren assistir a la representació de The Missing. Segons els alumnes i els docents dels centres l’experiència ha estat molt positiva pel seu valor engrescador cultural i lingüístic. Cal millorar, però, la informació sobre l’activitat per tal que els centres puguin preveure la seva participació.
  • Ràdio en anglès: Aquest any ha continuat l’experiència endegada el curs passat. Els instituts IES Ribera Baixa, IES Salvador Dalí i IES Baldiri Guilera participen en el programa de ràdio Time for English que s’emet l’últim dissabte de cada mes d’11 a 12 del matí. Els alumnes, amb la col.laboració dels seus professors, preparen un programa amb continguts variats d’interés per a ells i els seus companys: futbol, internet, música, celebracions, entrevistes amb estrangers que viuen al Prat, experiències viscudes arran de l’intercanvi amb Irlanda etc. La iniciativa està guanyant en popularitat entre els estudiants i s’han ampliat els col.laboradors del programa. Aquest augment de participants ha comportat, però, alguns problemes de coordinació que s’hauran de resoldre mitjançant una reunió amb tots els IES i centres d’ESO concertats per planificar l’activitat del proper curs 2008-2009.
  • Intercanvi amb Fingal: Aquest curs acadèmic s’ha dut a terme l’intercanvi d’alumnes amb el centre de secundària St Joseph Secondary School de Rush, a Irlanda. Un grup de 23 alumnes d’aquest centre varen venir 5 dies, acompanyants de 3 professors irlandesos, durant el mes d’abril coincidint amb la diada de Sant Jordi. Vàren conéixer el Prat i els seus llocs emblemàtics (Delta, Ràdio) mitjançant gimkanes i sortides. També vàren conéixer Barcelona i varen conviure amb les families pratenques un cap de setmana. La valoració d’aquesta activitat ha estat molt positiva per part de tots els alumnes i de les families acollidores. Durant al mes de maig, un grup de 24 alumnes dels IES Ribera Baixa, Estany de la Ricarda, Salvador Dalí i Baldiri Guilera acompanyats pels seus professors varen anar a Rush, Fingal per tornar la visita. La seva experiència també va ser molt positiva no només per endinsar-se dintre d’una altra cultura sino també per mantenir el lligam afectiu que permetrà reafermar els contactes interculturals. Arran d’aquestes valoracions positives, es preveu de continuar amb aquesta activitat el curs vinent amb una planificació més acurada i ampliant l’oferta a d’altres centres de la ciutat. Tanmateix s’afavorirà la integració de l’intercanvi als projectes d’escola.
  • Projecte e-twinning amb Bèlgica: L’IES Baldiri Guilera a través d’un projecte e-twinning va visitar l’escola Sint- Bernarduscollege d’Oudenaarde a Bèlgica. El projecte relaciona diverses ciutats europees amb un tema comú de la vida al segle XVIII. Els alumnes catalans varen anar a Bèlgica dels dies 20 al 26 d’abril i van completar el seu projecte amb visites in situ a escenaris bèlics durant el segle de l’ilustració. Els alumnes belgues tenen prevista la seva visita del 30 de setembre al 7 d’octubre i la preparació d’activitats es farà conjuntament entre el centre i el grup de treball.

IES Baldiri Guilera (El Prat de Llobregat) – St. Bernarduscollege (Oudenaarde)

2) DINAMITATZIÓ DE L’ANGLÈS A L’ENTORN.

2.1. Activitats d’estiu

Per segon any s’ha organitzat durant els mesos de juny i juliol un casal d’estiu en anglès amb la col·laboració de la Federació Catalana de l’Esplai i l’Ajuntament del Prat. La proposta del grup de treball per aquest estiu ha estat d’ampliar l’oferta d’edat. S’han ofert dos torns de dos casals: un de 9 a 11 anys, com el curs passat, i un altre de 12 a 14 anys. El primer tindria un horari de 9h a 17h mentre que el segon seria només de 9h a 14h, donada l’edat del grup. Malgrat les dificultats sembla ser que tots dos torns es podran obrir amb la Nathalie Sanino com a coordinadora pedagògica i responsable del projecte didàctic i la Maria Esteban com a segona responsable. S’ha valorat en un futur la possibilitat de canviar de lloc el casal per millorar el preu i evitar la descoordinació permanent amb la Federació Catalana de l’Esplai.

2.2. Altres activitats

Des del grup de treball hem col·laborat amb la programació de cinema en versió original que organitza el departament de cultura de l’Ajuntament del Prat, proposant pel·lícules en anglès, alemany i francès. En aquest sentit, hem proposat d’aprofitar els passis de cinema en versió original que ja es fan mensualment a la ciutat i fer-ne un altre adreçat als centres educatius el mateix dia en una altra hora.

D’altra banda, hem fet difusió de beques, cursos per a professorat, dintre del camp de les llengües estrangeres. Per facilitar aquesta comunicació amb els centres crearem un bloc i un correu-mail de cara al proper curs 2008-2009.

Finalment, cal destacar l’esforç fet per donar a conèixer la tasca del nostre grup de treball als diferents membres de la comunitat educativa. Hem fet servir la revista municipal i la ràdio local per anunciar algunes de les nostres activitats i estem preparant la creació d’una pàgina web pròpia que pugui ser un punt de contacte amb la ciutadania i un instrument més en la difusió de les llengües estrangeres a la nostra població.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *