Protegit: Oral expression: At the sports centre (Year 5)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Oral expression: Can I have this pen, please? (Year 1)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Oral expression: Parts of animals board game (Year 3)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Oral expression: Describing a landscape (Year 6)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Oral expression: How to use a computer (Year 3)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Oral expression: A day at school (Year 4)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Oral expression: Inviting a friend (Year 6)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Oral expression: Days of the week (Year 2)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Oral expression: Hello, I’m Tiger (Year 1)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Oral expression: Buying Gadgets (Year 5)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Hobbies Board game (Year 3)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Subjects Board game (Year 4)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Oral presentation: Describing Myself (Year 5)

0

E-twinning project: Group Presentation (Year 6)

0

Oral expression: Describing a friend (Year 6)

0

Go to Top