Enginyeries, ciències de la salut i ADE, les carreres amb millor sortida laboral

mayor_paro menor_paro

Enginyeries, ciències de la salut i ADE, les carreres amb millor sortida laboral

Les carreres universitàries d’enginyeria electrònica industrial i automàtica, aeronàutica, informàtica, telecomunicacions i medicina són les que tenen millor sortida professional, d’acord a l’estudi presentat per la consultora de selecció Randstad.

Les carreres assenyalades per Randstad mostren taxes d’atur inferiors al 7%, i es troben entre els estudis amb menors xifres d’atur. Altres especialitats amb bona acollida en el mercat laboral són infermeria, matemàtiques, física o ADE, entre d’altres.

Manca de professionals

Les carreres universitàries de ciències, tecnologia, enginyeries i matemàtiques (STEM, per les sigles en anglès) continuen sent les que ofereixen millors perspectives laborals per als professionals.

Els més buscats

El sector de tecnologies de la informació serà un dels més dinàmics en 2017, per això les carreres estretament vinculades a la digitalització, com Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Informàtica o Enginyeria de Telecomunicacions seran les especialitats amb més sortides professionals en els propers anys . Prova d’això és que Randstad Research preveu que la digitalització generi 1.250.000 llocs de treball a Espanya en els pròxims cinc anys.

En general, les enginyeries seran les especialitats que oferiran més oportunitats laborals als professionals. Durant l’any anterior, una de cada quatre ofertes d’ocupació (23%) va ser per a aquests perfils i la previsió és que durant el proper exercici continuï la mateixa tendència. Els estudiants d’Enginyeria Electrònica, Aeronàutica i Industrial seran els que més oportunitats de incorporar-se al mercat laboral tinguin quan acabin la carrera.

Ciències de la salut

Dins de l’àrea de salut, els llocs més demandats seran metges en posicions de MSLs, medical advisors i medical manager. El sector farmacèutic, que actualment es troba en un procés de canvi i d’expansió, necessita professionals per cobrir els llocs de responsables de market access nacional i regional o els health economics Specialists. A aquests empleats se’ls demana formació científica, de manera que tenen preferència els que compten amb formació universitària, des llicenciatura en Medicina fins a formació en Ciències de la Salut o Farmàcia.

En aquest sentit, medicina, infermeria i farmàcia són les tres carreres amb millors sortides professionals dins de ciències de la salut. Hi ha manca de professionals d’aquestes llicenciatures per cobrir completament la demanda de treballadors per part de laboratoris i empreses, o per departaments mèdics de les companyies. També altres carreres de l’àrea, com Òptica i Optometria o Odontologia, compten amb una elevada demanda en l’entorn empresarial.

Fiscalitat i finançament

A més de perfils STEM, Randstad Professionals detecta altres perfils que tornen a tenir bona acollida en el mercat laboral. En aquest sentit, crida l’atenció com el sector de la banca i els departaments de finances de les companyies estan buscant professionals per augmentar les seves plantilles. Per això, les carreres d’Investigació i Tècniques de Mercat i Administració i Direcció d’Empreses són algunes de les carreres que ofereixen més oportunitats laborals.

Els professionals que més busquen les entitats financeres estan relacionats amb l’anàlisi estratègica, anàlisi de risc i el tractament de Big Data. Aquí destaquen professionals amb Matemàtiques, Física o Estadística, que ajudin a analitzar les dades i millorar amb això els resultats de les empreses.

Font: http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8445266/06/17/Ingenierias-ciencias-de-la-salud-y-ADE-las-carreras-con-mejores-salidas-laborales.html
Publicat dins de Emprenedoria, General, Informació sistema educatiu | Deixa un comentari

TRANSFORMACIÓ DIGITAL “Millora la Societat: digitalitza-la!”

credit_sintesi2017_v2

El programa de Transformació Digital “Millora la Societat: digitalitza-la!” és un programa impulsat per l’Associació Catalana d’empreses Consultores (ACEC), la Generalitat Catalunya i Junior Achievement. On conviden als alumnes de 3er d’ESO i 4r d’ESO a participar en aquest innovador projecte que s’emmarca dins de l’impuls de les vocacions tecnològiques entre els joves, davant l’increment de les perspectives laborals de les professions del sector Tic.

Des del centre hem coordinat aquesta proposta amb les activitats del crèdit de síntesi de 4t d’ESO que fem, Volem crear una empresa. Concretament hem fet dues sessions, la primera per introduir i animar a fer la creació de l’empresa i la segona analitzant i avaluant els projectes que han fet, aquests serien els continguts que proposats:

Divendres, dia 9 de juny, de 9 a 10: En la 1º sessió, la introducció és una miqueta més teòrica però necessària ja que es parla en què consisteix la Transformació Digital, després treballen un cas pràctic amb la metodologia Dafo (eina que permet analitzar la realitat de l’empresa) on els alumnes escolleixen un sector i tenen de transformar el negoci, sempre amb l’ajuda dels voluntaris. Amb aquesta activitat al final es fa un exercici de que és el que està passant, de com està canviant al món i en que els hi afectarà amb ells professionalment.

Dijous, dia 15 de juny, de 11 a 12: La 2º sessió, és totalment pràctica. Es treballa amb equip, de manera col·laborativa per buscar solucions als problemes que han obtingut amb el Dafo. Han de resoldre els problemes i per finalitzar  la sessió cada grup ha de fer una presentació de 2 min. de com han transformat el seu negoci.

Ha estat una forma molt dinàmica, entretinguda i divertida explicar als alumnes cap a on es dirigeix el món i que necessiten ells per ser partícips d’aquest canvi.

Per finalitzar els voluntaris donen una xerrada de tancament i fan un anàlisi d’orientació professional.

Publicat dins de Treball de classe | Deixa un comentari

EL PROJECTE DE RECERCA

Projecte_recerca

El projecte de recerca és un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat de 4t d’ESO en equip, sobre un tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit determinat, per tal de comprovar el grau d’autonomia de l’alumnat i la seva capacitat per treballar en grup.

El projecte de recerca en el decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

El projecte de recerca en el document Concreció i desenvolupament del currículum de l’ESO (curs 2015-2016).

Aprendre a emprendre, un exemple de projecte de recerca sobre emprenedoria per a 4t d’ESO.

El projecte de recerca tindrà la consideració d’una matèria optativa.

A diferència del treball de síntesi dels cursos de primer a tercer, que sol ser comú per a tot alumnat, en el cas del projecte de recerca de quart, es poden dissenyar diferents models o propostes segons la tipologia de l’alumnat i els seus interessos. No es tracta, com succeeix als tres primers cursos, de comprovar fins a quin punt l’alumnat ha assolit les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents matèries curriculars, sinó que el projecte de recerca es pot focalitzar en un àmbit concret del currículum. També ha de tenir un caràcter més obert, que permeti comprovar el grau d’autonomia de l’alumnat en la planificació de les accions a emprendre per assolir els objectius previstos i donar resposta als problemes plantejats, per mitjà del treball en equip.

Una proposta feta al nostre institut del Treball de síntesi o Projecte de recerca de 4t. d’ESO: “Volem crear una empresaDossier alumne/a.

Font: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/sintesi_recerca/
Publicat dins de Activitats de classe, Emprenedoria, Informació sistema educatiu, Recursos, Treball de classe | Deixa un comentari

NOVETATS SOBRE RECURSOS ORIENTACIÓ

Estudiar_a_Catalunya

Des del Departament d’Ensenyament ens han comunicat dues novetats sobre recursos i eines d’orientació educativa, acadèmica i professional:

És una bona notícia que milloren l’oferta de recursos i que les podem utilitzar en el marc del disseny del procés d’ensenyament i aprenentatge i les activitats de centre adreçades a enfortir l’acompanyament i l’acció tutorial de l’alumne.

Font: Servei d’Orientació i Serveis Educatius Departament d’Ensenyament Via Augusta, 202-226 2B   08021 Barcelona   Tel. 93 551 69 00  ext. 3513
Publicat dins de General | Deixa un comentari

PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

cropped-orientacio_escolar_jcruz4.jpgFinalitat

 • Permetre l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.

Requisits dels aspirants

 • Complir 17 anys o més l’any de fer la prova.

Certificació

 • Les proves d’accés superades tenen validesa permanent en la totalitat de l’Estat espanyol.
 • La superació de la prova permet la sol·licitud de plaça pel torn d’accés mitjançant prova.
 • La superació de la prova no garanteix l’obtenció d’una plaça escolar.

Contingut de la prova

 • És una prova única per a tots aquests ensenyaments.
 • El currículum de referència de les matèries de la prova d’accés a GM s’ha de centrar en les competències bàsiques de 4t d’ESO.

Estructura de la prova

La prova d’accés a GM s’estructura en 3 parts:

Matèries de la part de comunicació:

– Llengua castellana
– Llengua catalana

Matèries de la part social:

– Ciències socials, geografia i història

Matèries de la part cientificotecnològica:

– Matemàtiques
– Ciències de la naturalesa o Tecnologia (l’aspirant n’ha de triar una)

Durada de la prova

 • Part de comunicació: 2 hores
 • Part social: 1 hora
 • Part cientificotecnològica: 2 hores

Informació de la convocatòria ordinària de la prova d’accés CFGM de 2017:

Inscripció: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017
Pagament de la taxa: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h)
Presentació de la documentació al centre: del 18 al 24 d’abril de 2017
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 25 d’abril de 2017
Presentació de documentació complementària al centre: del 26 al 28 d’abril de 2017
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 2 de maig de 2017
Prova: 10 de maig de 2017
15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica
Qualificacions provisionals: a partir del 19 de maig de 2017
Termini per presentar reclamacions al centre: del 22 al 24 de maig de 2017
Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 25 de maig de 2017

Publicat dins de General | Deixa un comentari

L’ÈXIT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL EN LA INSERCIÓ LABORAL

i_cfgmis

Segon dades del Departament d’Ensenyament cada cop hi ha més demanda d’estudis de Formació Professional, en part, per la inserció laboral:

Inserció laboral 2016 per famílies professionals (% absolut)

1. Fabricació mecànica 67%
2.Indústries alimentàries 66%
3.Marítimopesquera 64%
4.Agrària 63%
5.Hoteleria i turisme 62%
6.Instal·lació i manteniment 61%

La inserció laboral dels graduats en FP dual és força més alta amb aquest model formatiu i es situa en un 70%

i_demanda_cfgm_2016 i_demanda_cfgs_2016 insercio_cfgm_2016 insercio_cfgs_2016 insercio_laboral_cf_2016

Font: Dades del Departament Ensenyament
La Formació Professional avui

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

SALÓ DE L’ ENSENYAMENT- 2017

 

Ben aviat es farà una nova edició del Saló de l’Ensenyament que aquest any tindrà lloc a Barcelona del 22 al 26 de març de 2017 . La seva visita és molt aconsellable pels que acabin l’ESO i/o batxillerat, ja que hi podran trobar informació sobre l’oferta d’estudis universitaris i de formació professional als que vulguin accedir.

Podeu consultar la fitxa tècnica d’aquesta edició amb informació sobre les dates, horaris i ubicació del Saló.

Els materials de la Jornada del curs passat  Actualització dels estudis i continuïtat formativa (Saló de l’Ensenyament 2016), estan disponibles al Web de l’XTEC. Podeu consultar-los seguint el següent enllaç.

Font: http://ensenyament.gencat.cat/ca/saloensenyament/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/orientacioeducativa/saloensenyament2016/

salo_ensenyament

Publicat dins de Informació sistema educatiu | Deixa un comentari

ERRORS DE JOVENTUT

joventut

Hi ha algunes males decisions de joventut que tenen efectes duradors a la vida. Escoltant  a les persones que tenen una certa edat i experiències ens pot ajudar a preveure que pot passar en decidir prendre un camí o altre.

Com deia un famós filòsof: “Som el que sembrem”, dit d’una altra manera “amb una bona planificació és millora el nostre futur”.

Si ets jove, t’interessa. Aquests són els pitjors errors que haurien d’evitar mentre construïm la nostra vida professional i personal.

 1. Pensar que l’educació i el talent són suficients per tenir èxit . L’èxit no succeeix sense més. Necessites la perseverança i una enorme quantitat d’esforç i energia.
 2. Descuidar la salut . A mesura que envelleixes, ho aprendràs molt ràpidament.
 3. No començar a estalviar diners. La treva jubilació pot semblar llunyana, però el temps passa volant.
 4. Equiparar la felicitat amb els diners. Potser hauries de deixar de veure certes pel·lícules o sèries de TV.
 5. Desistir quan les coses es posen difícils. Hauries de considerar els fracassos com oportunitats per aprendre i superar-te.
 6. Permetre que els altres et defineixin. El teu èxit dependrà de com et veus a tu mateix, perquè com et veus és també com et veuen els altres.
 7. Ser impacient. Una mentalitat que genera ansietat i resulta contraproduent. Sigues pacient i centra’t en el present.
 8. Tractar de complaure a tothom. Les relacions amistoses amb els teus companys de classe poden ser mútuament beneficioses, però mai pots complaure a tothom. Quan t’adonis que simplement no pots caure bé a tothom, accepta-ho i segueix endavant.
 9. Pensar que tota amistat pot durar per sempre.  Creus que els teus amics de l’institut seran els teus millors amics tota la vida?
 10. Creure que anar-se’n a un altre lloc solucionarà els teus problemes Viatjar i viure en algun lloc nou pot ser enriquidor culturalment, i els 20 anys són el moment perfecte per fer les dues coses. No obstant això, no cal pensar que per mudar-te a un altre lloc trobaràs de sobte el sentit de la teva vida.
 11. Crear bombolles al voltant de tu mateix. La gent de la qual t’envoltes té un impacte directe en l’èxit i el fracàs que tinguis.  Fes un esforç per diversificar la teves  activitats. Pensa en que tot et pot afectar, des de la quantitat d’exercicis que facis, fins la roba que et poses o quins valors consideres importants.
 12. Veure les coses en blanc i negre No et quedis atrapat en els extrems, en el tot o res, pensa que també hi ha el gris o el mig.
 13. Cercar al teu «ànima bessona» Trobar la relació «perfecta». A la vida real, les relacions més significatives a llarg termini requereixen treball i dedicació. «Has de fer contínuament sacrificis, ajustos, acceptar deficiències, donar explicacions. Però saps què? Això és el que ho fa divertit .
 14.  Tractar de planificar-ho tot amb molta antelació . És difícil saber on acabaràs i el que faràs, així que evita tornar-te boig amb plans de cinc anys d’antelació i centra’t en els objectius més immediats.
 15. Pensar que et l’únic que té problemes Mentre busques el teu lloc al món, intentant saber quina serà la teva carrera professional, pot semblar que els teus amics tenen més èxit i més confiança en si mateixos. Però tothom ha passat pels mateixos dubtes, problemes, …
Font: http://elblogqueteharapensar.blogspot.com.es/2016/01/15-errores-de-la-juventud.html
Publicat dins de Autoconeixement, Emprenedoria | Deixa un comentari

SORTIDA A BARCELONA ACTIVA

barcelona_activa

barcelonaactiva2016 Finalment el passat dimecres, dia 30 de novembre, vàrem fer la sortida a Barcelona Activa  que és l’organització responsable d’impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat de Barcelona, dissenyant i executant polítiques d’ocupació per a tota la ciutadania, i afavorint el desenvolupament d’una economia diversificada i de proximitat.

El nostre objectiu era la xerrada – taller sobre l’orientació de les sortides després de l’ESO, aquesta sortida estava complementada amb la visita al Museu del Disseny i al mercat dels Encants.

Us deixo alguns enllaços com a recursos que es pot treballar a les classes:

Vídeos:

Dossier activitats:

barcelonaactiva2016_2

 

Publicat dins de Activitats de classe, Treball de classe | Deixa un comentari

Les competències professionals més demanades a la gran empresa.

Les competències professionals o “skills” són les capacitats que tenim per posar en pràctica tots els nostres coneixements, habilitats i valors en l’àmbit professional. Però, en la selecció de personal de les grans empreses multinacionals, quines són les cerquen en el candidat, quines són les imprescindibles?

 1. Creativitat i originalitat: Desenvolupament d’idees i capacitat per innovar.
 2. Rendiment: Productivitat i capacitat per treballar amb rigor.
 3. Avaluar i argumentar: Capacitat analítica, pensament crític.
 4. Domini de les noves Tecnologies (TIC): Programes informàtics específics, generals o les xarxes socials
 5. Capacitat de comunicació. Seguretat, confiança i convicció.
 6. Vinculació: Identificació i compromís amb la companyia. Capacitat d’involucrar-se.
 7. Col·laboració: Treball en equip.
 8. Salut mental: Capacitat per gestionar l’estrès davant els reptes que imposa el treball.
 9. Adaptació o flexibilitat. Reciclar-se professionalment.
 10. Responsabilitat: Complir amb els objectius.
 11. Identificació d’oportunitats: Detectar els obstacles i crear oportunitats futures.
 12. Resolució de problemes: Capacitat de prendre decisions, amb una forta resistència cap a l’abandonament o frustració.

Resumint, has de tenir present que el pensament crític i la intel·ligència emocional seran dues de les habilitats que et poden garantir una feina d’aquí a cinc anys, doncs tenir una formació, saber idiomes i ser un excel·lent relacions públiques (la intel·ligència social) ja no és suficient per assegurar una ocupació en els pròxims anys.

Fonts:
http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/7904604/10/16/Las-10-habilidades-mas-demandadas-a-la-hora-de-encontrar-trabajo-segun-LinkedIn.html
http://noticias.universia.es/consejos-profesionales/noticia/2015/07/17/1128409/habilidades-profesionales-demandadas-2015.html
http://www.huffingtonpost.es/2015/03/11/entrevista-trabajo_n_6847904.html
http://www.expansion.com/2015/02/13/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1423856523.html
Publicat dins de Autoconeixement, Emprenedoria | Deixa un comentari