Notes de tall 2024

Notes de tall

Ja pots consultar les notes de tall 2024-2025, per graus i universitats, en PDF

Un cop conegudes aquestes notes de tall dels estudis universitaris, veiem que els graus més demandats com a primera preferència enguany són gairebé els mateixos graus més sol·licitats dels anys anteriors.

Les 10 notes de tall més altes :

 1. Física i Matemàtiques (estudis simultanis) a la UAB: 13,438
 2. Física i Matemàtiques (estudis simultanis) a la UB: 13,192
 3. Medicina al Campus Clínic de la UB: 12,946
 4. Dret i Relacions Internacionals (estudis simultanis) a la UAB: 12,886
 5. Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Màster Enginyeria Aeronàutica a la UPC: 12,858
 6. Medicina a la UPF: 12,840
 7. Matemàtiques a la UPC: 12,816
 8. Medicina al Campus Bellvitge de la UB: 12,760
 9. Enginyeria Informàtica i Matemàtiques (estudis simultanis) a la UB: 12,728
 10. Medicina a la URV: 12,696

Les carreres amb les notes de tall més baixa:

Hi ha graus universitaris en què només cal un 5 per accedir-hi, ja que la demanda és menor que el nombre de places ofertes.  Entre les carreres amb la qualificació mínima de 5 hi ha Arqueologia, Filologia Catalana, Filologia Hispànica, Geologia, Història, Història de l’Art, Llengües Aplicades o Turisme

Consideracions addicionals:

Amb les notes de tall a la mà, els futurs universitaris poden començar a reflexionar sobre les seves opcions i elaborar una estratègia d’admissió. Cal tenir en compte que les notes de tall són una fotografia del moment actual i poden variar lleugerament en funció de la demanda final de places, que poden modificar la nota d’accés general.

Notes de tall 1a assignació – any-2024-pdf

Publicat dins de Informació sistema educatiu | 2 comentaris

Les tècniques d’estudi més efectives

Aquest estudi sobre l’aprenentatge dels alumnes de secundària mostra quines tècniques funcionen i quines no. És la investigació més àmplia realitzada fins avui sobre tècniques d’estudi a secundària.

NO

Les estratègies que resulten poc exigents cognitivament i que són les més esteses entre els alumnes, com rellegir diverses vegades el mateix text, subratllar-lo o copiar-lo, no són les més efectives. Tampoc no mostra un resultat positiu la memorització al peu de la lletra o estudiar amb música.

SI

En canvi, les tècniques basades en lelaboració i l’evocació,  sí que es correlacionen positivament, millorant l’estudi i són més efectives. L’elaboració consisteix a intentar entendre el que s’estudia, connectant-ho amb coses ja sabudes, pensant-ne exemples o explicant-se un a si mateix, amb les seves pròpies paraules, els paràgrafs que acaba de llegir.  L’evocació és rescatar de la memòria allò après, mitjançant tècniques com que algú pregunti la lliçó a l’alumne,  autoavaluar-se amb preguntes, redactar resums o esquemes, explicar el tema a un company, …

Recomanacions:

 • Estudiar en un entorn lliure de distraccions va associat amb un millor rendiment i una menor ansietat.
 • La pràctica espaiada (estudiar un tema diverses vegades amb temps) es relaciona amb una motivació i un interès més gran per aprendre, i amb una menor ansietat.
 • Els estudiants que confien en la seva capacitat per aprendre (autoeficàcia) i creuen que el seu èxit en depèn (creences de control) tendeixen a utilitzar més tècniques d’elaboració i evocació.

Conclusions de l’estudi:

 • Rellegir i subratllar no correlacionen amb un bon exercici educatiu.
 • El 80% dels alumnes mai no els han ensenyat com estudiar.
 • Els professors haurien de formar els estudiants en tècniques d’estudi efectives, com l’elaboració i l’evocació.
 • Les avaluacions haurien de dissenyar-se per mesurar un aprenentatge durador i transferible, no només la memorització a curt termini.
Font:
Publicat dins de Autoconeixement, Recursos | Deixa un comentari

Projecte de Vida Professional 2024-25

Ja estan obertes les inscripcions del Projecte de Vida Professional 24-25

Recursos per donar suport a la tasca orientadora que es realitza als centres educatius.

El curs acadèmic acaba i és moment de fer vacances, però també de planificar les activitats que ofereixen des del Projecte de Vida Professional:

 • sessions monogràfiques d’orientació acadèmica i professional
 • visites a empresa, xerrades escola-empresa
 • conferències del Treball amb Valors, l’eix de competències i el TranformESS

Font: Projecte de vida professional 2024-25

 

 

Publicat dins de Recursos | Deixa un comentari

La inserció laboral dels universitaris

Bones noticies pels estudiants universitaris, segons l’informe de la Fundació del BBVA.

La taxa d’ocupació dels universitaris ha crescut un 58% durant la darrera dècada, mentre que l’ocupació total dels joves entre 22 i 29 anys ho ha fet un 20,4%. La taxa d’atur dels titulats universitaris ha caigut del 29,2% al 12,5% durant el mateix període.

Cal tenir en compte que 9 de cada 10 nous llocs de treball altament qualificats van ser ocupats per universitaris.

Els cinc sectors d’activitat que concentren els 3/4 de les feines creades per a universitaris són:

 1. Professionals, científiques i tècniques (23%)
 2. Sanitaris i serveis socials (21%)
 3. Informació i comunicacions (12%)
 4. Indústria manufacturera (11%)
 5. Educació (9%)

Els estudiants en ciències de la salut, enginyeries i arquitectura troben feina més fàcilment i tenen salaris més alts.

Els titulats amb màster tenen un avantatge salarial de l’11% sobre els quals només tenen un grau.

En general, l’informe mostra que la formació universitària és un factor clau per a la inserció laboral.

Font:

https://www.fbbva.es/noticias/informe-insercion-laboral-jovenes-uranking-2024/

Publicat dins de General, Món laboral | Deixa un comentari

Les PAU (proves d’accés a la universitat). La selectivitat 2024.

La prova d’accés a la universitat (PAU o Selectivitat) és un requisit per a l’alumnat que té el títol de batxillerat o equivalent per accedir a les universitats.

S’ha publicat al Canal Universitats el calendari definitiu de la convocatòria  de les proves d’accés a la universitat (PAU) :

 • Dates convocatòria ordinària PAU 2024: dimarts 4, dimecres 5 i dijous 6 de juny
 • Dates convocatòria extraordinària PAU 2024: dimarts 3, dimecres 4 i dijous 5 de setembre

Per poder conèixer de quines matèries cal matricular-se, podeu consultar aquesta pàgina del web oficial de la Generalitat. Un aspecte molt important, a l’hora de triar matèries per l’examen, és tenir en compte la valoració de cadascuna a la selectivitat. Podeu veure, en aquest web, les ponderacions de totes les matèries, tenint en compte els futurs estudis universitaris.

Recorda que per accedir a alguns estudis de grau de les universitats de Catalunya, es demana com a requisit d’accés superar una prova d’aptitud personal (PAP). La qualificació de la PAP serà Apte o No apte. En cas de ser No apte, no es podrà accedir als estudis sol·licitats, per exemple Grau en Educació Infantil i Primària.

La prova s’organitza en tribunals. Tots els tribunals estan formats per un professorat que té les funcions de presidència, vigilància i correcció:

Font: http://universitats.gencat.cat/ca/inici/

Publicat dins de Informació sistema educatiu | Deixa un comentari

SALÓ DE L’ ENSENYAMENT- 2024

Ben aviat es farà una nova edició del Saló de l’Ensenyament que com cada any tindrà lloc a Barcelona del 13– 17 DE MARÇ 2024 . La seva visita és molt aconsellable pels que acabin l’ESO i/o batxillerat, ja que hi podran trobar informació sobre l’oferta d’estudis universitaris i de formació professional als que vulguin accedir.

Podeu consultar la fitxa tècnica d’aquesta edició amb informació sobre les dates, horaris i ubicació del Saló.

Recursos:

 • Els materials de les jornades  de formació per la presentació del Saló de l’Ensenyament dels anys anteriors  es poden consultar seguint el següent enllaç.
 • Per preparar la visita  amb els alumnes al Saló de l’Ensenyament.
 • Per orientació i informació a les famílies.
 • Vídeos d’anys anteriors.

 

Publicat dins de Activitats de classe, Informació sistema educatiu | Deixa un comentari

Professions més demandades per manca d’obra qualificada

A Catalunya tenim un dels índexs més gran de persones aturades a la Unió Europea, però també enfronta dificultats per trobar treballadors qualificats en certs sectors. La manca de connexió entre l’oferta i la demanda laboral és un repte important al mercat laboral espanyol i català. Alguns sectors on les empreses tenen dificultats per trobar treballadors són:

Programadors: La demanda de programadors és alta i les empreses tenen dificultats per trobar personal qualificat. Els salaris en aquest camp solen ser superiors a la mitjana, especialment en àrees com la ciberseguretat. Hi ha centres de formació que ofereixen programes intensius per esdevenir programadors en uns mesos.

Forners: Encara que el salari inicial d’un forner no és alt, hi ha la possibilitat d’ascendir a llocs de més responsabilitat i negociar millors salaris. Alguns forners també opten per obrir el seu propi negoci per augmentar els ingressos.

Conductors: Hi ha escassetat de conductors de vehicles pesants a causa de la manca de relleu generacional i de la reconversió del sector. Els salaris varien segons el tipus de vehicle i les hores de treball, però poden arribar a ser força alts. Tot i això, els conductors han d’estar disposats a passar temps fora de casa.

Cambrers: Tot i que l’hostaleria és un dels sectors que més ocupació genera, els salaris solen ser baixos i les condicions laborals difícils. Els horaris irregulars i els torns nocturns dificulten la conciliació familiar. A les zones turístiques, l’alt cost del lloguer també afecta els ingressos dels treballadors.

Obres i manteniment: Després de la crisi immobiliària, les empreses de construcció estan experimentant dificultats per trobar professionals qualificats. Algunes empreses estan formant aprenents en diferents oficis per suplir aquesta demanda.

En resum, Catalunya enfronta el desafiament de conciliar l’alta desocupació amb la manca de treballadors qualificats a certs sectors. La connexió eficient entre l‟oferta i la demanda laboral és fonamental per abordar aquest problema.

Font: https://www.elperiodico.com/es/economia/profesiones-mas-demandadas-sh/index.html

Publicat dins de Món laboral | Deixa un comentari

Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu

 

El present Protocol d’actuació (setembre 2023) ofereix orientacions i recursos per a la prevenció, la detecció, la valoració i la intervenció educativa davant les situacions de violència envers la infància i l’adolescència, i garanteix la protecció dels seus drets, l’enfocament restauratiu global (ERG), la perspectiva de gènere i la interseccionalitat. Com a novetat, incorpora la intervenció educativa davant les irregularitats i les conductes contràries a la convivència i el circuit d’actuació davant les faltes greument perjudicials per a la convivència.

Font:

 

Publicat dins de Informació sistema educatiu, Recursos | Deixa un comentari

XIV Jornada de Orientadores

XIV Jornada de Orientadores (TEA)

Ja queda menys per la Jornada de Orientadores (TEA Ediciones) En aquesta XIV edició les “Funcions Executives” seran el fil conductor, amb la participació de la psicòloga Elena Pérez Hernández i dels psicòlegs Fernando Sánchez-Sánchez, David Arribas i Andrés Sardinero Peña.

Les ponències es podran seguir via streaming, no s’enregistrarà ni s’emetrà posteriorment, així que no et quedis sense plaça.

Dia: 24 doctubre.

Hora: De 10.00 a 14.00

Lloc: Presencial* i online**.

Imprescindible el registre.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

La importància d’educar els nostres alumnes amb l’esperit crític

És important que els alumnes tinguin clar que qualsevol usuari pot crear imatges amb intel·ligència artificial (IA) l’aparença de les quals pot semblar gairebé real, cosa que planteja problemes quant a la veracitat, privadesa i ètica. El desenvolupament dels sistemes d’IA capaços de substituir o recrear cares augmenta la vulnerabilitat digital dels ciutadans en poder ser presentats en escenes que mai no han existit.  Tot això, fa que hàgim de tractar en les nostres classes aspectes com:

 • La dificultat per saber si és un ésser humà real o no el que ens parla, ens truca o ens demana per realitzar una tasca
 • La capacitat de realisme que mostren algunes fotografies que fa que les mentides s’expandeixin amb més rapidesa
 • La suplantació d’identitat a l’hora de fer vídeos virals
 • La dificultat per filtrar imatges que ja estan creades a través d’IA

El fenomen dels “deepfakes” actualment no té límits i fins i tot és difícil de detectar per als més experts que parlen de “replicants digitals”.

La facilitat d’accés a les eines de creació d’imatges o textos generatius amb intel·ligència artificial – com DALL-E o XAT GPT entre d’altres – no ha fet més que començar i el seu ús s’estén a diferents sectors del mercat, entre ells als nostres instituts.

Font: La Inteligencia Artificial y los nuevos retos educativos
Publicat dins de General | Deixa un comentari