Projecte Plurilingüe

0

El Sistema Educatiu Xinès

0

Les figura del Coordinador de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (CLIC)

0

Educació per la responsabilitat

0

Aprenentatge i servei (APS)

0

La cultura de l’esforç: Seminari CLIC

0

Recursos lingüístics per a l’alumnat nouvingut, segons les llengües d’origen.

0

Alumnat xinès

imagesCAD57E64

 Material fotocopiable La Nàdia i en Li (inicial)

Material fotocopiable autònom Vincles ( per a més endavant)

habits-escolars-de-lalumnat-xines.pdf

80-expressions-en-xines.pdf

xines-catala-jb.doc

 Aprenem català des del xinès.

Diccionari bàsic xinès-català

Alumnat de l’Àfrica Occidental (Senegal, Gàmbia, Nigèria, Camerún): El wolof i fula

caravana-solidaria-a-lafrica-occidental

lexic-supervhoritzontal.doc

llengues-fula-i-wolof.pdf

Alumnat àrab

àrab

 

Aprenem català des de l’àrab

aspectes-linguistics-i-educatius-del-marroc.pdf

expressions-cat-arab.pdf

Diccionari bàsic català-àrab

Alumnat del nord d’Àfrica: (Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte, Líbia): L’amazic

amazic

Aprenem català des de l’amazic

expressions-cat-amazic1.pdf

Alumnat romanès, ucraïnès i rus

Alumnos_468

lexic-supervivencia-europa-est.pdf

Característiques de la llengua ucraïnesa i principals dificultats  de l’alumnat en l’aprenentatge del català: llengua-ucrainesa.pdf

Característiques de la llengua russa i principals dificultats de l’alumnat en l’aprenentatge del català: llengua-russa.pdf

Aprenem català des del rus.

Característiques de la llengua romanesa i principals dificultats de l’alumnat en l’aprenentatge del català: llengua-romanesa.pdf

Aprenem català des del romanès.

 Alumnat de Pakistan i de l’Índia: L’urdú

img_6226

 

Aprenem català des de l’urdú

Làmines d’història en català i urdú.

Diccionari bàsic urdú-català

 Alumnat sud-americà

ALUMNOS

Aprenem català des de l’espanyol

Comencem a parlar el català

Font: http://blocs.xtec.cat/sezae/

Sessió cloenda formació ILEC. Curs 2012-13

0

Com treballar els àlbums il·lustrats?

0

Els Serveis Educatius de Cerdanyola  i l’Equip LIC del Vallès Occidental, han realitzat els dies 13 de març i 10 d’abril unes sessions amb el tema Com treballar els Àlbums Il·lustrats, adreçades tant a docents de primària com de secundària.
A la primera sessió es va comptar amb la presència d’Ana Maria Margallo, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Grup GRETEL: Grup de Recerca de literatura infantil i juvenil i educació literària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
l’Ana Maria va explicar les aplicacions de la literatura a les aules amb alumnat nouvingut i les possibilitats que ofereixen els àlbums il·lustrats en aquests àmbits. Com a exemple vàlid, però, per a la classe ordinària.
A la segona sessió,s’hi van mostrar diverses experiències de com treballar amb àlbums il·lustrats: a Educació Infantil, a Cicle Inicial, a Cicle mitja i a l’ESO. S’hi va presentar l’experiència d’un centre que té els àlbums il·lustrats com a base per a l’ensenyament de tota la llengua i n’ha fet un projecte de centre. També es van presentar unes dinamitzacions lectores d’alumnes d’ESO, a infants de primària.
Van presentar experiències: Eulàlia Solà de l’Escola 25 de Setembre de Rubí; Teresa Monsonís de l’Escola la Floresta de Sant Cugat; Mercè Carner de l’Escola Onze de Setembre de Sant Quirze; Anna Oliva, cap d’estudis, de l’Escola Francesc Aldea de Terrassa; M. Dolors Dalmasa de l’Escola Antoni Ubach de Terrassa i Begoña Zarza, de l’Institut Ribot i Serra de Sabadell.
A la sessió, els Serveis Educatius de Sant Cugat, de Sabadell i de Cerdanyola van presentar les seves maletes de préstec d’àlbums il·lustrats i els web que aquests CRP han creat per a recollir recursos i propostes de treball sobre àlbums il·lustrats.
L’activitat va cloure amb l’exposició dels àlbums il·lustrats dels diferents Serveis Educatius, una mostra d’uns 100 àlbums, que els assistents van poder fullejar i que estan a disposició dels centres.

Materials de les jornades.

0

Models d’enquestes pel PLC

Model PI Terrassa.

Model PI Sabadell.

Model PI Sant Cugat.

Go to Top