Jornades de Formació de tutores i tutors d’aula d’acollida. Setembre de 2016

 

En aquest apartat trobareu tots els documents que es van fer servir a les jornades de noves i nous tutors d’AA. a Cerdanyola el 29 de Setembre de 2016.

Guió entrevista inicial amb les famílies.

Tasques dels tutors/-es AA.

Model Pla Anual de l’AA. (1).

Model Pla Anual de l’AA (2).

Índex memòria de l’AA.

Graella alumnat AA.

Exemple graella alumnat AA

Característiques de l’alumnat nouvingut.

Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR)

Autoavaluació MERC.

Nivells comuns de referència

Nivell inicial de català (A1). Usuari bàsic. Continguts

Plans Individualitzats:

PI Primària i Secundària

Documents oficials.