SEMINARI CLIC

interculturalitat-2-1024x768

————— CURS 2019/2020 ————

SESSIÓ 1CLIC: La figura del CLIC

SESSIÓ 2 CLIC: Interculturalitat

SESSIÓ 3 CLIC: Les migracions forçades

————— CURS 2018/2019 ————

SESSIÓ 1CLIC: La figura del CLIC

SESSIÓ 2 CLIC: El model lingüístic

SESSIÓ 3 CLIC: El treball de la llengua oral

SESSIÓ 4 CLIC: La dimensió Plurilingüe i Intercultural

SESSIÓ 5 CLIC: la coeducació dins el PdCONVIVÈNCIA: el tractament dels gèneres

SESSIÓ 6 CLIC:

SESSIÓ 7 CLIC:

————— CURS 2017/2018 ————

SESSIÓ CLIC: La figura del CLIC

 • (Els materials disponibles a la Sessió 1 del Curs 2016/2017)

SESSIÓ CLIC: Atenció Alumnat Nouvingut en centres sense dotació d’AA

 1. Presentació sessió 2 seminari CLIC
 2. Dossier NOUVINGUTS Primària
 3. Videos acollida
 4. Dossier Nouvinguts secundária
 5. Objectius_generals_L2 – NIVELLS DE REFERÈNCIA A1, A2 I B1
 6. De l’escola inclusiva al sistema inclusiu
 7. F carbonell. nouvinguts

SESSIÓ CLIC: L’Acollida als centres educatius

 1. Acollida. Apadrinament
 2. Acollida. A Mida
 3. Acollida. Carta compromís educatiu
 4. Acollida. Convivencia i clima escolar
 5. Acollida. Entrevista Inicial
 6. Acollida. Famílies acollidores
 7. Acollida.Alumnat absentista
 8. graella-acollida-aula
 9. graella-acollida-centre
 10. graella-acollida-entorn

SESSIÓ CLIC: L’enfocament Plurilingüe als centres educatius

 1. Presentació L’enfocament plurilingüe
 2. Enllaços Marc de Referència Europeu de les Llengües
 3. SD 6è primària
 4. SD 4r ESO
 5. Enllaç altres SD de primària i secundària
 6. Enllaç Marc per al Plurilingüisme – XTEC
 7. MAREP Un Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las Lenguas y de las Culturas

SESSIÓ CLIC: La participació de l’alumnat

 1. Presentació Participació ALUMNAT
 2. graella-participació-aula
 3. graella-participació-centre
 4. graella-participació-entorn
 5. SÚBDITS O CIUTADANS – J. M. Terricabras
 6. Participació_ALUMNAT_CENTRE -DOCUMENT de SUPORT per als CENTRES EDUCATIUS
 7. Llibre 100 jocs i dinàmiques de participació
 8. Recerca-acció sobre Participació juvenil – Pere_Tarres
 9. Treballem plegats dinàmica de grups i conducció de reunions
 10. Treball-cooperatiu
 11. Què-és-i-com-posar-en-marxa-un-projecte-d-Aprenentatde-de-Servei
 12. Enquesta d’opinió sobre la participació al nostre centre
 13. Foment-de-l´associacionisme
 14. JÓVENES I VALORES

SESSIÓ CLIC: Compartim experiències CLIC

————— CURS 2016/2017  ————

SESSIÓ 1 CLIC: La figura del CLIC (materials)

01-clic-santcugat-2016-2017
01-clic-terrassa-2016-2017
01-clic-cerdanyola-2016-2017
sessions-seminari-clic-curs-16-17-v
graella-actuacions-clic


SESSIÓ 2 CLIC: El suport Lingüístic i Social (materials)

clic-suport-linguistic-i-social
pautes-observacio-llengua
pautes-observacio-inclusio
quadern-sls-aprendre-llengua-materies
quadern-sls-adequar-curriculum
quadern-sls-educacio-intercultural
quadern-sls-orientacions-ei-ci
quadern-sls-desenvolupament_personal


SESSIÓ 3 CLIC: els usos lingüístics

sessio-3-usos-linguistics
eina_diagnosi_pil


SESSIÓ 4 CLIC: Les minories religioses – L’Islam

Presentació Islam Joqan BGS
guia-per-al-respecte-a-la-diversitat-de-creences-als-centres-educatius-de-catalunya-2015
Baixar-se aquí el “Mapa de Religions a Catalunya”
Baixar-se aquí el llibre: “Las otras religiones: minorias religiosas en Catalunya”


SESSIÓ 5 CLIC: El Pla Lector de Centre (PLEC)

000-presentacio-sessio-5-pla-lector-centre
03-queestionari_lectura_i_entorn-extern
04-conclusions_lectura_i_entorn-extern
05-questionari-biblio-escolar-intern
06-biblio-escolar-conclusions-intern
07-proposta-guio-plec
08-sequencia-temporal-elaboracio-plec
09-perfil-lector-alumnat-cm-i-cs
10-perfil-lector-de-les-families
11-perfil-lector-del-professorat
Baixar-se aquí el document “la lectura digital”.
Baixar-se aquí els materials del “Portafoli de lectura”.


SESSIÓ 6 CLIC: materials


 

Go to Top