TUTORS/ES D’AULA D’ACOLLIDA

  aula_acollida

 

Formació de nous tutors d’AA: 2021/2022

Formació de nous tutors d’AA: 2020/2021

Documentació Tutors/es d’Aula d’Acollida

Models PI: PI A1 primària AA Terrassa GTAA  –  PI A1 secundària GTAA Terrassa  – PI A2 primària AA (NOU)  –  PI A2 secundària GTAA Terrassa  –

PI B1 primària AA (NOU)  –  PI B1 secundària AA (NOU)

Model model PI lingüístic àmbits – Escola Escursell de Ripollet

Graella alumnes AA

Informe avaluació inicial

Informe trimestral

PI PRI model buit

PI SEC model buit

TASQUES TUTORS AA

Programació Nivell A1 Usuari Bàsic inicial

Guió entrevista

Pla anual aula d’acollida

Índex memòria aula d’acollida

Característiques de l’alumnat nouvingut

Escales MERC

Recursos per a l’alumnat nouvingut

Producte Final Seminari Tutors/es AA Montcada i Ripollet

Tutors/res AA. QUEDA’T A CASA (banc de recursos per treballar des de casa i on-line)

 

Go to Top