Usem diferents instruments i compartits amb alumnes.

Aquest segon any hem destinat sessions de grup impulsor a valorar diferents instruments d’avaluació formativa i analitzar l’avaluació que fem dels projectes al centre.Així en el projecte s’han fet servir tant diferents instruments (rúbrica, qüestionari i diari d’aprenentatge) i diferents usos (autoavaluació, coavaluació i avaluació del professorat). Tots ells han estat compartits amb l’alumne prèviament.

– El mateix qüestionari inicial serveix d’avaluació inicial de coneixements previs i necessitat de crear coneixement i, d’avaluació formativa (a nivell de docent i del propi alumne). Tant en l’inicial com final, l’omplen en tres fases diferents i amb tres colors diferents: 10minuts individualment, 25 minuts amb el seu propi grup d’expert (mitjançant la tècnica del llapis al mig) i, 20 minuts intergrups.

– La rúbrica de l’exposició oral. Primer s’autoavaluen ells mateixos i  després es coavaluen entre els mateixos companys del grup d’experts. Diari d’aprenentatge: es destinen els últims 10-15 minuts de cada sessió a fer la valoració en el seu diari on anoten les preguntes que han resolt, la continuïtat de cerca d’informació, aspectes de rols del grup,…. Amb aquest instrument s’autoregulen el seu procés d’aprenentatge. Cada vegada hi estan més acostumats i és una eina que funciona cada vegada més bé.

Joc post-it. Un cop acabat el projecte se’ls presenta el joc-repte, de simualció d’una donació de sang fent dues simulacions: primer a qui poden donar sang i després de qui en poden rebre.

– A nivell de les famílies, encara hi ha una gran tradició amb el pes numèric de les qualificacions. Així doncs, quan acabem cada projecte els faciltem una mini graella amb el pes de cada apartat i els criteris d’avaluació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *