Equip docent Institut de Cervelló

Durant el curs passat l’equip directiu de l’Institut va reservar reunions d’equip del claustre sencer per tal que poguéssim reflexionar sobre la pràctica educativa, la diversitat de l’alumnat, les conductes disruptives, etc. Així doncs, el claustre després de reunions reflexives sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat i la pràctica educativa va arribar a uns acords per anar implementant una manera diferent d’ensenyar/educar el nostre alumnat, per tal d’esprémer al màxim els objectius recollits en el PEC, d’aquesta manera els acords es van prendre arran dels següents objectius de centre; garantir una formació inclusiva i de qualitat per a tot l’alumnat; adequar les mesures a les necessitats dels alumnes i; implicar tota la comunitat educativa, així com també la participació de les famílies i el projecte entorn del poble al qual pertany l’Institut.

En aquest sentit, els acords als quals es va arribar des del claustre van ser:

  • Començar a implementar projectes educatius.

  • Reduir el nombre de professorat dins l’equip de primer d’ESO, així doncs, el professor de ciències naturals també pot impartir les matemàtiques d’algun curs, o la professora de llengua catalana també pot impartir les optatives de llengua creativa o d’ortografia.

  • Vincular l’Institut amb el projecte entorn del poble i, d’aquesta manera implicar tota la comunitat educativa, i que per tant, les famílies també formin part d’aquest projecte.

  • Consolidar la implementació del programa ILEC (Impuls per la lectura). Mitja hora de lectura diària, lliure i en silenci. Aquesta mesura és extensiva a tot l’Institut, i fins i tot, és un acord establert de coordinació entre les escoles de primària de la vila i l’Institut de secundària.

  • Assolir les competències bàsiques per part de l’alumnat, i fer-lo agent actiu del seu procés d’aprenentatge.

  • Establir dues reunions d’equip docent setmanals per tal de poder fer una reflexió sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat i de la pràctica educativa.

  • Treballar en equip i de forma coordinada per part del professorat i, de tota la comunitat educativa.

L’equip impulsor de l’Institut de Cervelló està format per l’equip docent de primer d’ESO. La finalitat de formar part de la Xarxa de Competències bàsiques és aprendre d’altres centres i compartir experiències amb altres companys, per així anar-nos formant i trobar la manera de seguir treballant l’aprenentatge de l’alumnat a partir de la motivació i de l’emoció.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *