Avaluació del Projecte

AVALUACIÓ

En aquesta fase del projecte hem utilitzat diferents instruments i tipus d’avaluació per al següents parts del projecte:

  • Seguiment dels càrrecs d’equip: autoavaluació i coavaluació mitjançant una graella que han completant dia a dia.
  • Treball en equip: mitjançant una rúbrica l’alumnat ha fet autoavaluació i coavaluació del treball cooperatiu.
  • Procés d’aprenentatge: cada alumne, a més, ha fet un seguiment del seu procés d’aprenentatge, des del principi fins el final, mitjançant el portafoli. També s’ha autoavaluat el resultat del seu portafoli mitjançant uns criteris i indicadors consensuats prèviament.
  • Productes finals: hem fet l’avaluació dels productes finals mitjançant rúbriques.
  • Avaluació inicial: parteix del interessos de l’alumnat i ho valorem gràcies a la fase del què sabem i què volem saber.
  • Avaluació formativa o contínua: a través de l’observació diària, de les ajudes que hem proporcionat a l’alumnat i també mitjançant alguns instruments com pot ser la graella de seguiment de càrrecs.
  • Avaluació final: un cop acabat el projecte hem valorat tot el procés de forma global avaluant el treball en equip, els productes finals i el portafoli.

RÚBRICA ZOOTROP

RUBRICA PER STORYBOARD

RÚBRICA PER AVALUAR ELS DIBUIXOS

RÚBRICA PER A STOP-MOTION

RÚBRICA AVALUACIÓ PORTAFOLI_PROFES

RÚBRICA PROJECTES

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *