METODOLOGIA

Metodologia

El projecte implica una disposició en grups cooperatius que es distribuiran les tasques en funció de les seves habilitats. Seran, doncs, grups de 4 membres, on els alumnes faran parelles a escollir amb qualsevol alumne/a de 3r. El professorat acabarà de constituir el grup. Un cop fets els grups, es presentarà el projecte, i ells mateixos en faran l’assignació de rols (pla de l’equip) juntament amb la distribució de les tasques, que haurà de quedar reflectida al dietari. Quan a la seqüència temporal, es comunicarà el calendari de sessions ( dues hores per sessió amb un total de 8 sessions) que tindran per realitzar el projecte, i que servirà per temporitzar les tasques (pla de treball). Pel que fa a l’organització del professorat, hi haurà sempre dos professors a l’aula, un de l’equip impulsor i un de l’equip docent. El seu paper serà el de guia i orientador; això ens permetrà gestionar espais diferents amb flexibilitat (cuina, taller, música, informàtica…) amb l’objectiu que els alumnes puguin desenvolupar el seu projecte.

El material necessari per elaborar el producte final anirà a càrrec dels alumnes però amb col·laboració amb el centre.

Com a requisits indispensables, els alumnes hauran d’elaborar un dietari on hi consti el que han fet en cada sessió i què han après. Aquests documents els hauran de compartir a la carpeta d’aprenentatge del grup al Drive. A cada sessió hi haurà un encarregat diferent que haurà d’omplir-lo. Els professors faran l’avaluació del dietari setmanalment, també al Drive. Previ a cada sessió, es realitza un guió de la mateixa pet tal de mantenir-los informats dels criteris, temporització, etc..que es duran a terme a cada sessió.

La comunicació amb l’alumnat es farà a través d’un plafó dedicat al projecte dins de cada aula de 3r i a traves de twiter del projecte (@insvoltreganes)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *