Planificació de les sessions de treball amb l’alumnat

DIARI DEL PROJECTE

06/02/2017 Dilluns

1a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Iniciem el projecte, explicant el projecte, els horaris i els grups (es trien un nom per cada grup) i distribuïm els 2 oficis que corresponen a cada grup.

S’ha creat una carpeta compartida al Drive entre tot l’alumnat, el professorat implicat i el tutor.

Hi bolquem i compartim amb els alumnes els següents documents:

– Llistat dels grups (nom del grup, nom dels alumnes, noms dels oficis a treballar)

– Fulls en blanc de la informació que han de buscar sobre cada ofici. Se’ls dona una graella amb preguntes que han de respondre.

– Horari de treball del projecte: treballaran cinc hores setmanals repartides entre dilluns i dimecres.

Aquests documents estan bloquejats a només comentaris per part de l’alumnat per evitar canvis. El professorat té accés lliure.

Els alumnes han penjat una fitxa per a cada ofici que aniran completant a mesura que vagin trobant la informació sol·licitada en les següents sessions de treball.

2a sessió (professor implicat: Rafel Vidal)

Cerca de pàgines Web d’interès on poder trobar informació sobre els oficis que treballem.

09/02/2017 Dimecres

3a sessió (professora implicada: Neus i Rosa T.)

Continuem cercant informació sobre els oficis i emplenant les fitxes.

4a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Continuem cercant informació sobre els oficis i emplenant les fitxes.

Acaben els dos oficis assignats, així que se’ls proposa que en facen un altre triat de manera consensuada pel grup i que busquen el nom d’aquest ofici en anglès.

13/02/2017 Dilluns

5a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Hem estat completant les fitxes dels oficis i corregint les que estaven acabades.

6a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Hem estat completant les fitxes dels oficis i corregint les que estaven acabades.

15/02/2017 Dimecres

7a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez i Rosa T.)

Hem estat completant les fitxes dels oficis i corregint les que estaven acabades.

Tenen dificultats per trobar informació sobre els sous i els preus que costaven les coses en aquella època.

8a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Deixar temps per acabar de corregir allò que falta. Com no triguen tota l’hora continuem treballant la matèria de Física i Química.

20/02/2017 Dilluns

9a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Hem continuat fent les fitxes dels oficis, corregint-les i posant-les a la carpeta de fitxes acabades.

10a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Hem continuat fent les fitxes dels oficis, corregint-les i posant-les a la carpeta de fitxes acabades.

22/02/2017 Dimecres

11a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez i Rosa Cugat)

Hem continuat fent les fitxes dels oficis, corregint-les i posant-les a la carpeta de fitxes acabades.

Dificultats: hi ha alumnes que no treballen prou i això fa endarrerir el grup.

12a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

A través d’una rúbrica d’avaluació se’ls ha explicat com han de fer una exposició oral

13a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Han començat a fer el portfoli. Cadascun ha triat la temàtica del seu portfoli i s’han creat tots els apartats que s’aniran completant a mesura que s’avance en el projecte.

Els deures per a la propera sessió seran acabar la seva presentació personal, fer la benvinguda a la pàgina on es comença a treballar la Festa del Mercat i completar la pàgina corresponent als oficis estudiats en cada grup.

Dificultats? El ritme d’alguns alumnes a l’hora d’anar seguint les indicacions sense tenir cap ajuda visual, ja que es treballa al Laboratori de Química i no hi ha projector, i alguns d’ells es perdien.

1/03/2017 Dimecres

14a sessió (professora implicada: Alberto Benavent i Neus Gonzalez)

Alberto va donar indicacions de com muntar el guió per al curt metratge. Es van posar en grups i van començar a pensar idees de diferents diàlegs possibles entre els personatges. Cada alumne interpretarà un personatge.

Es va apuntar a la pissarra l’estructura del guió, es va fer un foto i es va penjar al drive dels alumnes.

15a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Es va fer l’exposició oral dels oficis.

16a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Es va fer l’exposició oral dels oficis. I es completa al portfoli el punt 2.1.1. Expliquem els nostres oficis.

6/03/2017 Dilluns

17a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Avui han seguit fent el guió de la pel·lícula que estan preparant.

18a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Avui han seguit fent el guió de la pel·lícula que estan preparant.

8/03/2017 Dimecres

19a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Han continuat treballant els diàlegs. S’han fet petites representacions per veure si queda bé el que han escrit i s’ha vist que no. Hi ha diàlegs molts pobres de contingut. S’ha posat noms als personatges amb noms propis de l’època i s’ha buscat que hi hagi connexió entre els qui representen cada escena.

20a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Han seguit preparant els diàlegs.

21a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Realització de les eines en cartró (Ha sigut un desastre i s’ha omès del treball, fent que cadascun porte una eina de casa)

13/03/2017 Dilluns

22a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Avui han seguit fent el guió de la pel·lícula que estan preparant.

23a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Avui han seguit fent el guió de la pel·lícula que estan preparant.

15/03/2017 Dimecres

24a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Continuar diàlegs.

25a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Diàleg de l’alcaldessa juntament amb la classe (Drive)

26a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Acabar el portofoli per tal de poder avaluar-lo

20/03/2017 Dilluns

22a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Vestuari, atrezzo i fons

23a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Vestuari, atrezzo i fons

22/03/2017 Dimecres

24a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

25a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

26a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

27/03/2017 Dilluns

27a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

28a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

29/03/2017 Dimecres

29a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Revisió dels diàlegs i vestuari

30a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (pintura)

31a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

03/04/2017 Dilluns

32a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Preparen el rètol per identificar cada ofici

33a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Preparen el rètol per identificar cada ofici

05/04/2017 Dimecres

34a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Revisar vestuari, imprimir diàlegs i practicar

35a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Acabar rètols per identificar oficis

36a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Avançar porfoli

19/04/2017 Dimecres

37a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Comprovar vestuari, atrezzo i assajar

38a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Comprovar vestuari, atrezzo i assajar

39a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Porfoli i retocar vestuari i/o eines.

24/04/2017 Dilluns

32a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Gravació (càmera amb trípode) i cadira antiga

Fer fotos de cada alumne amb la disfressa

33a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Gravació

26/04/2017 Dimecres

34a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Gravació

35a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Gravació i edició

36a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Gravació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *