Comença la festa!

El projecte engloba una sèrie de tasques que tracten de justificar la importància de la Festa del Mercat d’Amposta. En aquest sentit, cadascun dels quatre grups s’ha encarregat de fer una recerca d’informació sobre els diferents oficis que s’integren a l’esmentada Festa per tal d’assabentar-se’n sobre la tradició, vestimenta i eines propis de l’ofici corresponent. A més a més, han hagut de confeccionar un mural plàstic com a teló de fons sobre el qual es representaran les escenes que posteriorment cada grup ha creat amb l’objectiu de defensar la rellevància de l’ofici que representa. Amb tot, tots quatre grups han redactat una escena dramàtica que tracta de manera espontània demostrar la interacció entre diferents membres que representen els distints oficis que des de sempre han participat a la Festa. Per tant, la implementació del projecte final ha suposat recerca d’informació, confecció del mural, presentacions orals sobre els diferents oficis, redaccions dramàtiques i, finalment, la confecció d’un curtmetratge que subratlla la importància d’aquesta tradició local amb tots els seus oficis. Els següents documents resumeixen algunes de les tasques que s’han anat implementant al llarg del projecte.

 

dibuix1

dibuix3

esecenari confeccio