OBJECTIUS DE LES ASSIGNATURES

Objectius generals del projecte:

  1. Conèixer la història dels oficis de principis del segle XX.
  2. Valorar el treball de l’època com un reflex del que som avui dia.
  3. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
  4. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.
  5. Fer càlculs relatius a anys, preus, preus per hora, canvis de moneda, temps (minuts i segons).
  6. Fer estimacions de valors.
  7. Calcular proporcions en els dibuixos fets a escala.
  8. Apreciar la cooperació entre l’alumnat com un mètode idoni de treball, per tal d’assolir nous coneixements.
  9. Posar en contacte l’alumnat amb el seu entorn històric-cultural i afavorir així l’aprenentatge significatiu.