Recompensem l’esforç!

El projecte final s’ha avaluat tenint en compte cadascuna de les activitats que al llarg del curs han treballat els diferents grups. Concretament, són sis les categories que integren la qualificació final. Així, l’equip docent ha valorat l’exposició oral sobre la informació que prèviament s’ha cercat sobre els diferents oficis. A més a més, el portfoli amb la reflexió interna de cada alumne sobre el procés d’aprenentatge s’ha valorat específicament. Tanmateix, el guió dramàtic que integra el curtmetratge s’ha avaluat per descomptat. Per últim, l’expressió corporal, el vestuari i l’escenari que s’han integrat a la representació també han tingut un reconeixement qualitatiu dins del procés d’avaluació.

0001