Diari de l’alumne i carpeta de seguiment del professorat

Per tal de facilitar la tasca de coordinació entre professors i ajudar als alumnes a saber què han de fer cada dia, hem elaborat dos document que han sigut molt importants per tots nosaltres:

 1. Diari de l’alumne: per tal de guiar a alumnes i professors durant els 3 dies de treball del projecte “Així aprenem a l’Institut! Fem una revista”, tenim un material complementari que anomenem Diari de l’alumne i que ens servirà de guia de treball i alhora de diari del projecte. A través de la informació que hi ha en aquest llibret l’alumne sap perfectament quines tasques ha de fer cada dia i podrà anar deixant constància i documentant les tasques que ha anat fent i/o les que haurà d’acabar el següent dia. A partir d’aquest material anirà reflexionant sobre les tasques fetes i valorant la seva feina, l’eficiència del treball en grup i anirà autogestionant el seu treball. Un material que també ens serà molt útil alhora d’avaluar el procés que cada alumne ha anat fent durant aquests dies de treball.
 2. Carpeta de seguiment del professorat: els docents que passaran per les diferents aules on s’estarà treballant el projecte “Així aprenem a l’Institut! Fem una revista”, també necessiten unes pautes i una guia per saber quina és la seva funció en cada moment.Cal tenir en compte que l’equip impulsor que ha elaborat aquest projecte està compost de 5 professors però l’equip de professors que estarà amb els alumnes mentre estiguin fent el projecte estarà format per tots aquells professors que habitualment estan amb els alumnes dins l’horari en el que durant aquests dies es desenvoluparà el treball per projectes, siguin de l’equip impulsor o no.És per això que cal aquest material de suport que facilita la tasca del professor. L’anomenem Guia del professor i serà present dins una carpeta de plàstics a cada una de les 3 aules on es desenvoluparà el treball per projectes. Com es pot veure en aquest document qualsevol professor que arribi a una aula podrà saber en cada moment com pot ajudar als alumnes que té en aquell espai a anar evolucionant en el seu treball.

  guiadelprofessorAlhora, dins d’aquesta carpeta de cada aula hi ha una graella de seguiment on el professor pot anar, si cal, deixant constància de tot allò que observi de cada alumne i que cregui convenient deixar constància.

Als alumnes els agrada la idea!

Els alumnes ja han vist la proposta de projecte i els professors que “conduim” el projecte ens reunim per intercanviar sensacions i idees:

1.-PRESENTACIÓ DEL PROJECTE A LES CLASSES.

El Pol comenta que el projecte ja ha estat presentat a 1r B-C i ha estat ben rebut, tot i que els ha costat arribar a la idea de ‘revista’. Se’ls ha hagut de conduir molt.

La Carolina comenta que durant la sortida a les Mines de Gavà van demanar de fer fotografies per poder posar a la revista.

Acordem continuar la presentació tenint en compte la formació de grups per a les assignatures instrumentals.

 

2.-ACTUALITZACIÓ DEL BLOC.

Acordem el nom: “Així aprenem a l’institut! Fem una revista”.

Escollim una imatge del projecte del curs passat com a capçalera.

 

3.-REVISIÓ I ADAPTACIÓ DE LA TEMPORITZACIÓ DEL CURS PASSAT.

Hem començat a mirar-ho però no hem avançat.

Compartim el projecte amb l’equip impulsor

Després d’un primer trimestre definint el projecte de 1r d’ESO, avui l’hem compartit amb la resta de l’equip impulsor amb l’objectiu de poder enriquir-lo entre tots. El següent pas serà explicar-lo a tot l’Equip Docent de 1r d’ESO i, finalment, el compartirem amb l’alumnat perquè ells també hi han de dir la seva.

xarxa-foto

Aquest es el document que hem compartit:

Projecte “Compartim la nostra experiència a l’Institut?”

 1. Objectiu:
 • Facilitar l’adaptació i integració de l’alumnat de 1r d’ESO a l’Institut.
 • Millorar les competències de l’àmbit lingüístic, especialment les que fan referència l’expressió escrita i la comunicació oral.

       2. Com:

 • Motivant-los a recollir i reflexionar vers algunes de les activitats i/o vivències del seu primer any a l’institut Bellvitge. Experiències prou significatives com per deixar-les escrites, fotografiades… (sortides, activitats especials…)
 • Fent que investiguin i descobreixin coses del dia a dia del nostre l’Institut que també els sembli interessant preservar (activitats festives del centre, anècdotes interessants del centre…)
 1. Producte final:
 • Revista digital: cada grup de redacció s’encarregarà de la redacció i disseny d’un article que hauran de penjar en el format digital preparat.
 • Revista en paper: revista en format paper. Organitzats en 3 grups: il·lustradors, dissenyadors i màrqueting convertiran la revista digital en una revista en paper. El projecte serà una realitat o no depenent de l’eficiència de cada grup i del treball en equip que siguem capaços de fer tots junts.
 1. Procés:

      4.1 Sensibilització: Febrer: Compartir amb els alumnes la proposta i valorar  si els sembla motivador i interessant.

 • Fer algunes activitats al voltant d’aquesta primera fase a les classes de llengües: fullejar diferents tipus de revistes per descobrir les diferents parts que hi ha, pluja d’idees dels diferents apartats que creuen que podria tenir la nostra revista (editorial, reportatges de les sortides, entrevistes, passatemps, esports, la meva experiència al centre, tira còmica…Alguns dels exemples que surten entre els membre del grup impulsor són: entrevista a un alumne/a refugiat sirià, entrevista a una noia futbolista del Barça (Sofia Hernández), reportatge sobre excursions, reportatge sobre el concurs d’arbres de Nadal, reportatge sobre la bicicletada, reportatge sobre el campionat i el voleibol extraescolar, 40è Aniversari de l’institut / història de l’institut.). Caldrà crear grups de redactors distribuïts en els diferents articles que cal redactar, buscar fotos…
 • Dins de la fase de sensibilització, hem programat una xerrada pels alumnes de 1r d’ESO el 27 de març “Premsa a les escoles”, organitzada pel Col·legi de Periodistes i l’Obra Social “La Caixa” . L’objectiu és fomentar entre els alumnes d’Ensenyament Secundari l’interès per l’actualitat i la reflexió sobre el paper dels diferents mitjans de comunicació (premsa, ràdio, internet i televisió) en la societat.

4.2 Treball des de les matèries amb ganes d’implicar-se en el projecte. 2n trimestre. Buscar alguna activitat feta durant el curs que sigui prou interessant i significativa com per deixar-hi constància a la revista. Aquesta part es pot anar treballant des de qualsevol matèria en qualsevol moment del curs. Els materials que vagin elaborant els poden fer tota la classe com a una activitat més del curs o el grup d’alumnes interessat en fer deixar constància d’aquell esdeveniment (cada professor pot decidir el que li vagi millor).

4.3 Fase d’aplicació:

 • 24-28 d’abril de 12 a 17.30 hores
 • Què hem de fer durant aquests dies:
 • Revista digital: escriure els articles i penjar-los a l’espai preparat per fer la revista digital. Equips de redacció. Cada equip fa 1 o 2 articles que caldrà distribuir.
 • Revista en format paper: dissenyar com volem que sigui la nostra revista en format paper, i trobar finançament. Per treballar la revista en format paper en distribuirem en “Grups d’experts”: dissenyadors, il·lustradors, màrqueting. Cada grup d’experts tindrà una funció. La revista en paper es podrà fer si tots ells fan bé la seva feina. Si no es pot arribar a fer ens servirà com a experiència per valorar què ha passat, quins errors hem comès, com podríem haver-ho aconseguit…
 • Com ho farem: (mirar quadre planificació)
 1. Avaluació: la nota del projecte tindrà un pes d’un 20% (proposar-ho a l’equip docent) en la matèria de treball de síntesi (camp d’aprenentatge). Es tindrà en compte els següents apartats:
 • Avaluació del Procés:
 • Document de drive compartit on els diferents professors que observin coses individuals o de grup a destacar podran deixar constància de les observacions fetes.
 • Diari de l’alumne (fitxa d’autoavaluació que cada alumne ha d’omplir a la darrera hora de cada dia).
 • Avaluació del resultat:
 • Rúbrica d’avaluació dels articles de la revista digital.
 • Rúbrica d’avaluació del treball en el grup d’experts.
 1. Material de seguiment:
 • Carpeta de plàstics a cada classe on hi haurà tot el material per poder fer el seguiment del projecte.
 • Vídeo de presentació.
 • Dossier de l’alumne amb:
  • Pautes per treballar l’article de la revista digital.
  • Tasques de cada grup d’experts: dissenyadors, il·lustradors, màrqueting.
  • Diari de l’alumne.
  • Rúbriques d’avaluació