Projecció del projecte dins la comunitat educativa

Un cop acabat el projecte només ens queda esperar que arribi la revista en paper i començar a fer la seva difusió. El temps d’espera mentre la revista és a imprempta es fa llarg. El curs s’acaba i tenim ganes de poder veure el resultat del treball fet i poder-la compartir amb la resta de la comunitat educativa. Si cliqueu la foto podreu veure tota la revista.

revistaAprofitem la festa de final de curs que organitza l’AMPA per fer una paradeta de revistes i poder compartir-la així amb tota la comunitat educativa. 1 Euro per revista per col.laborar en el cost de la seva impressió.

Òbviament els nois i noies de 1r d’ESO no l’han de comprar, ells se l’enduran a casa el dia que recullen les notes de final de curs. És bonic veure com la miren quan la recullen. És fruit del seu treball i n’estan orgullosos!!!

 

Aprofitant que enguany celebràvem el 40è aniversari de l’Institut Bellvitge i que hi havia diferents actes lligats a aquesta celebració, hem aprofitat les activitats que estàvem fent amb la revista per elaborar altres materials que ens serveixen per projectar el nostre centre al barri i ensenyar allò que fem i com ho fem. Aquest llibret n’és un exemple.

llibret2llibret

 

 

Avaluació

Volem avaluar el procés i el resultat de la feina feina. També volem tenir en compte la feina feta en equip però també el treball i els aprenentatges individuals que hagi fet cada alumne.

Per fer-ho hem preparat uns materials que pensem ens facilitaran la tasca d’avaluació:

 • Per l’avaluació del procés: la darrera hora de cada dia la reservem per fer una avaluació del treball que s’ha fet aquell dia. En aquesta estona tots els alumnes tornen al seu grup-classe (A, B  i C) i allà:
  • un representat de cada equip de treball explica a tota la resta el que han diarialumnefet durant el dia, el que els manca per acabar, les decisions i acords presos… El professors presents prenen nota del treball a la carpeta de seguiment del professor que hi ha a cada aula o bé al document de drive que compartim tots els docents per poder anar introduint totes les observacions que anem fent del dia a dia.
  • cada alumne completarà el seu diari personal on podrà reflexionar sobre la feina feta al llarg d’aquell dia.

 

 • Per l’avaluació del resultat es tindrà en compte:
  • que cada equip de redacció hagi complert amb els acords de redacció predeterminats. (rúbrica d’avaluació dels articles).
  • l’encert amb que cada grup d’experts hagi fet les seves tasques (rúbrica d’avaluació del treball de cada grup d’experts)

Finalment la qualificació de cada alumne quedarà reflectida dins l’apartat de “treball de síntesi” de les notes de cada alumne. Fins aquest curs, en aquest apartat només es reflectia la nota que els alumnes aconseguien a partir del treball que feien durant el camp d’aprenentatge. A partir d’ara, aquest apartat també tindrà en compte el treball per projectes.

IMG_20170425_123445

Diari de l’alumne i carpeta de seguiment del professorat

Per tal de facilitar la tasca de coordinació entre professors i ajudar als alumnes a saber què han de fer cada dia, hem elaborat dos document que han sigut molt importants per tots nosaltres:

 1. Diari de l’alumne: per tal de guiar a alumnes i professors durant els 3 dies de treball del projecte “Així aprenem a l’Institut! Fem una revista”, tenim un material complementari que anomenem Diari de l’alumne i que ens servirà de guia de treball i alhora de diari del projecte. A través de la informació que hi ha en aquest llibret l’alumne sap perfectament quines tasques ha de fer cada dia i podrà anar deixant constància i documentant les tasques que ha anat fent i/o les que haurà d’acabar el següent dia. A partir d’aquest material anirà reflexionant sobre les tasques fetes i valorant la seva feina, l’eficiència del treball en grup i anirà autogestionant el seu treball. Un material que també ens serà molt útil alhora d’avaluar el procés que cada alumne ha anat fent durant aquests dies de treball.
 2. Carpeta de seguiment del professorat: els docents que passaran per les diferents aules on s’estarà treballant el projecte “Així aprenem a l’Institut! Fem una revista”, també necessiten unes pautes i una guia per saber quina és la seva funció en cada moment.Cal tenir en compte que l’equip impulsor que ha elaborat aquest projecte està compost de 5 professors però l’equip de professors que estarà amb els alumnes mentre estiguin fent el projecte estarà format per tots aquells professors que habitualment estan amb els alumnes dins l’horari en el que durant aquests dies es desenvoluparà el treball per projectes, siguin de l’equip impulsor o no.És per això que cal aquest material de suport que facilita la tasca del professor. L’anomenem Guia del professor i serà present dins una carpeta de plàstics a cada una de les 3 aules on es desenvoluparà el treball per projectes. Com es pot veure en aquest document qualsevol professor que arribi a una aula podrà saber en cada moment com pot ajudar als alumnes que té en aquell espai a anar evolucionant en el seu treball.

  guiadelprofessorAlhora, dins d’aquesta carpeta de cada aula hi ha una graella de seguiment on el professor pot anar, si cal, deixant constància de tot allò que observi de cada alumne i que cregui convenient deixar constància.