Quan fem el projecte?

Aprofitem les intervencions i/o aportacions espontànies dels nens i nenes i/ o de les famílies en qualsevol moment, no només durant la 1:30h. planificada, en base a que a infantil se’ns fa complicat restringir el projecte a una hora determinada ja que en qualsevol moment del dia pot sorgir l ‘interés i  és quan en treiem el suc.

Comencem la recerca

Les activitats que hem plantejat no van encaminades a aprendre els conceptes relacionats amb les flors sinó a:

  • Què és la recerca d’informació.
  • Cóm podem fer recerca.

Aprenem a escoltar

pla 1

  • aprenem a treballar en grup o en parella

pla 2

  • aprenem a observar per obtenir informació

 

En definitiva, aprenem la dinàmica de com treballar per projectes

Planificació

Planifiquem el projecte en base a la línia d’escola que ens marca com a primer projecte del curs, el nom del grup.  El temps que dedicarem al projecte és obert i està en funció de la de la percepció que tenim les mestres de l’interès que desperti en els nens/es. Inicialment, la proposta  de  la línia d’escola és de 4 sessions setmanals per dedicar al treball globalitzat. A E.I , hem considerat que sempre treballem globalitzadament  i per tant , dedicarem al projecte del nom de la classe 1 sessió setmanal de 1.30h.

Iniciem el curs amb aquest projecte , però això no exclou , que si es dóna iniciar-ne un altre que sorgeixi  de l’nterès dels nens, el fem.

Qui som?

Som el  cicle d’ educació infantil de l’escola PAU VILA de   l’Hospitalet de Llobregat. L’escola esta ubicada en el barri de Florida, és un  barri amb una situació socioeconomica desafavorida i amb un alt índex d’ inmigració. El grup de P4 format per 26 nens i nenes, tots pertanyents a famílies inmigrants, hi ha més de 10 nacionalitats diferents.

 qui som