Coneixements previs. Ciències Socials, el negoci de les drogues

Es tractava de convidar els i les alumnes a exposar què en sabien del negoci global que suposa les drogues.

PRIMERA FASE (4 SESSIONS)

Vam agrupar l’alumnat en grups heterogenis de 4 persones cadascun, i per obrir el debat, vam començar amb una proposta didàctica que havien de treballar a partir de l’exposició virtual http://www.hablemosdedrogas.org/exposicion/.

Abans de la recerca per equips, vam dedicar dues sessions a fer una visita virtual per l’exposició, llegint els textos i visualitzant els audiovisuals que aquesta ofereix.

Un cop l’alumnat es va familiaritzar amb l’exposició, vam lliurar-los la proposta didàctica per tal que fessin una recerca sobre què suposa el negoci de les drogues.

Per ampliar els coneixements previs, a banda de l’exposició virtual també vam passar vídeos i notícies relacionades amb el tema.

https://www.youtube.com/watch?v=GXxiiTBiOmY

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/#/videos/2961571

 

SEGONA FASE (4 SESSIONS)

En aquesta segona fase, el repte era redactar i simular una votació d’una llei sobre drogues de la mateixa manera que es faria en el Parlament de Catalunya.

Vam oferir tres possibles iniciatives: legalització completa de les drogues, il·legalització absoluta de les drogues, o legalització d’algunes.

L’alumnat va ordenar-se segons la seva pròpia opinió en cadascuna de les tres possibilitats, i per grups, van començar a redactar els arguments per refrendar la seva proposta.

Un cop fets els redactats, vam situar-nos en hemicicle, i cada grup comptava amb un parlamentari que defensaria la seva proposta. Un cop exposats tots els arguments, cada alumne intentaria replicar els altres dos grups, sempre en base als arguments treballats des del seu grup parlamentari.

Després de crear debat, es durà a terme la votació individual de l’alumnat, per escollir quina de les tres propostes ha estat la més ben argumentada, i la que, finalment, ha convençut a l’hemicicle.

 

AVALUACIÓ

Cada alumne havia d’elaborar el seu propi dossier relacionat amb l’exposició virtual i els vídeos i articles treballats a classe.

S’ha avaluat la capacitat de treball en equip, l’argumentació escrita i oral, la capacitat de generar debat i la valoració crítica de les propostes dels companys.

Com neix el projecte A Guindàvols en parlem

El projecte A Guindàvols en parlem sorgeix, per una banda, de la voluntat de fusionar els diferents programes amb aquells que treballàvem amb l’alumnat l’Educació per a la Salut, concretament a 3r d’ESO, sobre la prevenció de les drogodependències;  i, per altra banda,  té el propòsit d’engegar amb el professorat el treball per projectes, de saltar les barreres de les diferents assignatures per treballar conjuntament amb un repte comú.

Respecte a l’objectiu de fusionar programes, des de fa molts anys participem en el que coordina la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Lleida, Max i Maxi, adreçat a l’alumnat de 3r d’ESO per tal de treballar des de tutoria el món de les drogues des del punt de vista de la pressió de grup i l’autoestima (val a dir que és el més ben valorat per l’alumnat any rere any) i el programa Aquí en parlem…  de l’Obra Social de ”la Caixa” i la Generalitat de Catalunya, que pretén prevenir el consum de drogues conscienciant els joves dels riscos que comporten, a través de la ciència com a eix de la proposta, i parteix de l’afirmació que l’addicció és una malaltia.

Per altra banda en l’equip educatiu de 3r d’ESO no tenim “cultura” de realitzar projectes que “saltin” la barrera de les diferents assignatures, a més a més de no comptar amb un marc horari que ho faciliti, per tant hem pensat que seria interessant començar amb un model en el qual el treball es dugui a terme, en un principi, des de les diferents assignatures, per acabar fusionant aquests coneixements previs en la realització d’una recerca comuna.

Però voldríem anar més enllà i, ja que canviem metodologies, voldríem que la dinàmica del treball es fes de forma col·laborativa, tot fomentant la creativitat de l’alumnat. És a dir, potenciant la creativitat que neix a partir de la interacció i col·laboració amb altres persones:interpensar creativament. Per aquest motiu utilitzarem el material dissenyat per  l’equip de recerca educativa CONTIC de la UdL del qual forma part professorat de l’equip docent.