Des del 29 d’agost fins el 12 de setembre hem instal·lat les pissarres digitals a les aules de 5è i 6è de Primària i a 4t d’ESO i a 2n de Batxillerat. Finalitzem així l’aplicació del pla d’implantació de les PDI, previst en el VIRSATIC per al nostre centre, pel que fa a les aules dels grups-classe. Amb aquestes noves pissarres a partir del curs 2012-2013 tots els grups-classe, des d’Infantil fins a Batxillerat, passant per la Primària i l’ESO, disposen de la possibilitat d’usar aquesta eina en les activitats quotidianes d’ensenyament-aprenentatge.

A continuació podem llegir les principals característiques d’aquesta nova instal·lació

 • 10 noves PDI
  • 4 a Primària: 2 a 5è i 2 a 6è
  • 3 a ESO: 3 a 4t d’ESO
  • 3 a Batxillerat: 3 a 2n de Batxillerat

Components de les PDI

 • 10 projectors EPSON EB 475 wi
  • Els projectors tenen la tecnologia interactiva incorporada
  • En aquest model, hi ha un llapis electrònic per al profressor/a i un altre per a l’alumne/a la qual cosa permet el treball simultani de dues persones
 • 10 armaris amb clau
  • Contenen les connexions a la xarxa local (2 punts ethernet), la regleta d’endolls amb un magnetotèrmic i les safates per a col·locar l’ordinador i els dispositius de control: teclat, ratolí, llapis electrònic i comandament del projector
 • 10 parelles d’altaveus autoamplificats
 • 10 teclats i ratolins sense fil Logitech MK 260
 • 10 ordinadors notebook
  • ACER Travelmate 5744 amb 8 MB de RAM, 750 Mb de disc dur i gràfica Intel HD
 • Superfície de projecció
 • A les aules de primària hem col·locat 4 pissarres blanques mats d’acer vitrificat de 2 m x 1,20 m al damunt d’una part de la pissarra verda.
 • A les aules de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat hem optat per a aprofitar la pissarra verda de 5m x 1,20 m  com a superfície de projecció i escriptura. Les pissarres han estat recobertes d’una làmina blanca especial de manera que això permet la projecció de les imatges i la interacció amb el llapis electrònic i, també, l’escriptura convencional amb retoladors de pissarra blanca.
 • Cablejat de xarxa i elèctric
  • Connexions i cablejat de xarxa i elèctric fins a les diferents aules amb les canals tabicades corresponents fins l’interior dels armaris
 • Instal·lació del programari d’ús habitual
  • Navegadors, ofimàtica, tractament d’imatge, so i vídeo, eines d’autors, utilitats de manteniment, antivirus, programari de gestió i control de la PDI, continguts digitals dels llibres de text, …

Llapis blau i taronja del Projector Epson 475 wi

 

Armari rack per a l'ordinador i les connexions elèctriques i de xarxa

Projector interactiu Epson 475 wi

Ordinador Acer Travelmate 5744 amb 8 Mb RAM, 750 Mb HDD, HD Led, Intel HD, Intel Core i3, ...