Funcionament del bloc

Aquest bloc és un espai adreçat als alumnes de 3r d’ESO de l’IES Joaquima Pla i Farreras. Només vosaltres podreu afegir comentaris i enviar informació. Cal ser molt curosos en el tipus de llenguatge que farem servir i evitar les expressions malsonants o les desqualificacions personals.

Trobareu fonamentalment dos tipus d’informacions. Per una banda els articles que admetran la possibilitat de fer comentaris i per una altra les pàgines que sempre seran espais de consulta per ampliar informació sobre determinats aspectes del curs.

Les vostres intervencions seran valorades tenint en compte la qualitat i originalitat de les vostres aportacions. Se us demana, sobre tot, que sigueu breus i aneu per feina. 

Endavant, doncs, i bona feina!