Recerca d’informació

Etapes

1. Identificar el tema/es de la nostra cerca i determinar el grau de complexitat

2. Pensar quins recursos podem fer servir

3. Avaluar la informació.

 

Si el recurs triat és a la xarxa

1. Triar una eina de cerca adequada

Exemple 1: Volem saber quin astronauta de la missió de l’Apollo XI no va trepitjar mai la lluna. Eina: Enciclopèdia (Viquipèdia)

Exemple 2: Volem trobar crítiques cinematogràfiques del film “Diarios de la calle”. Eina: Cercador (Google)

2. Pensar quines paraules clau ens poden ser d’utilitat

Exemple: Volem informació sobre dibuixants de còmics anglesos. Paraules: dibuixant, il•lustrador, còmic, historieta, anglès, britànic,

3. Escriure l’equació de cerca

Exemple: dibuixant and còmic and anglès not americà

4. Si no obtenim resultats pertinents caldrà redefinir els arguments de cerca.

Exemple: dibuixant and còmic and (anglès or britànic) not americà

5. Avaluar els resultats obtinguts (autoria, rellevància, fiabilitat,…)

Exemple: Si la font és un missatge de correu penjat en un fòrum d’opinió, serà molt poc fiable, tot i que ens pot orientar cap a la informació que cerquem

 

MOLT IMPORTANT: Cal conèixer el llenguatge d’interrogació que utilitza el cercador