Índex temàtics i reculls selectius

Índex temàtics

Presenten els documents web catalogats en extensos directoris temàtics navegables que presenten una estructura jeràrquica. Tot i que l’ordenació i indexació dels webs es fa mitjançant una tecnologia, generalment compten amb administradors que revisen periòdicament si estan correctament classificats. Exemples d’índexs temàtics:

Avantatges

La navegació per índexs temàtics pot suggerir noves idees de cerca que no estaven previstes.

Limitacions

Pot donar-se que les jerarquies de categories, a vegades molt complexes, desorientin l’usuari. Els documents que cataloguen no estan avaluats.

Els reculls selectius de recursos

Els reculls selectius de recursos són llistats de documents escollits de la Xarxa. Aquests documents també solen estar classificats en categories navegables i es poden trobar en llocs web que els ofereixen com un servei a l’usuari. A diferència dels índexs temàtics, han estat seleccionats per persones i no mitjançant programes informàtics.

Avantatges

El nombre de documents seleccionats és inferior al dels cercadors i, per tant, més manejable. Els documents dels reculls han estat seleccionats i avaluats i, per tant, garanteixen certs graus de qualitat. Els documents incorporen sovint comentaris i anotacions que permeten obtenir informació del recurs de forma prèvia a la visita.

Limitacions

Les cerques no són tan precises com en els cercadors . Els llistats de recursos poden estar obviant recursos interessants de la Xarxa.

Exemple: Recull de normativa educativa http://www.xtec.es:8081/pls/sgtille/jbg_web_lle_norma.inici