Els cercadors

Els cercadors són motors informàtics que recuperen documents web indexats mitjançant un tipus de programa denominat aranya, i no mitjançant la selecció humana: l’aranya indexa el text complet dels documents web i emmagatzema en una base de dades els termes resultants que enllacen amb les URL dels documents web en què apareixen.

Avantatges

Els cercadors poden arribar a rastrejar fins un 90% dels documents del World Wide Web. Com que els cercadors indexen tot els termes dels documents web, és possible plantejar cerques sobre temes molt específics.

Limitacions

Si en la realització de la cerca no s’apliquen les tècniques adients per acotar i depurar els resultats, és fàcil recuperar un nombre excessiu de documents. Els cercadors no avaluen els resultats d’una cerca: l’ordenació i presentació dels resultats no atén a criteris de qualitat.

Tipus de cercadors

Motors de cerca: Tenen una base de dades que s’alimenta contínuament d’un rastreig de la Xarxa i que emmagatzema les dades que contenen les pàgines. L’ordenació i presentació dels resultats es fa seguint criteris que varien a cada un d’ells.

Exemples de motors de cerca: google, yahoo, altavista, hotBot

Metacercadors i multicercadors : Els metacercadors no emmagatzemen dades de documents web en bases de dades, sinó que remeten les consultes dels usuaris a motors de cerca i mostren després un llistat, depurat de repeticions, de totes les respostes obtingudes.

Exemples de metacercadors: ixquick, metacrawler, dogpile, copèrnic

Quin és el millor cercador?

Depèn de què busquem… (Si voleu més informació, en aquest enllaç hi ha un ranking de cercadors)