Citació de documents electrònics

L’esquema general seria aquest:

Cognom/s, Nom complet (any). Títol del treball [unitat de contingut + tipus de suport]. Editorial. [Data de consulta].
<URL>

Exemple:

Castells, Manuel; Tubella, Imma (directors) (2007). Projecte Internet Catalunya (PIC): la societat xarxa a Catalunya [informe de recerca en línia]. UOC. [Data de consulta: 4 de novembre de 2007].
http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/index.html

Enllaços:
termcat: referències bibliogràfiques
uoc: referències_bibliogràfiques