Reunió (5) grup de treball Llengua i àrees

Assistents:

Enric Custodio – CDEC

Mariona Doménech – CDEC
Sílvia Lope – CDEC

Teresa Pigrau – CDEC
Joan Jareño – CREAMAT
Francina Martí – CIREL

Acords presos

1. Després de fer esmenes al document “10 idees per desenvolupar les competències comunicatives des de les àrees”, s’acorda que serà el document marc de presentació del treball. A partir del proper setembre:

Es farà una edició en pdf per penjar als webs dels CESIRE.

Se’n farà una altra versió en power point i imatges, també accessible des dels webs.

2. Després de comentar el document “Pistes per a un bon enfocament de la lectura”, s’acorda:

Afegir a aquest document un altre, titulat “La lectura”, que dóna pautes metodològiques i estratègies per treballar la lectura a l’aula. Hi farem esmenes en la propera reunió.

Preparar dos documents semblants que emmarquin els exemples de la graella de “Situacions d’aula”. Un document per “Parlar i escoltar” i un altre per “Escriure”.

3. Per a la graella “Situacions d’aula”, s’acorda de posar-hi tant pautes de caire general, com exemples escollits d’activitats que serveixin de model al professorat.

Propera reunió

Dia – 1ª setmana d’octubre (del 5 al 9), dia a concretar.

Deixa un comentari