Category Archives: Suport curricular

Aulatec a la presentació d’activitats del Museu Marítim de Barcelona


El passat dissabte 19 de setembre 52 docents, mestres, professores i professors dels diferents nivells educatius no universitaris van participar en la jornada en la qual el Museu Marítim de Barcelona va presentar, amb la col·laboració del Cesire Aulatec, el programa d’activitats educatives que el Museu ofereix per al curs 2009-10.

Cada nivell educatiu va poder participar en quatre tallers i conèixer-los de prop:

  • Educació infantil: Pirates a la vista, Batiscaf, Què és un vaixell?, Mar de cels.
  • Educació primària: Planetari, Itinerari “Drassanes”, Imatge del món, Itinerari “Barcelona i el Mar. Vides paral·leles”.
  • Educació secundària: Imatge del món, Corsaris, Planetari,Migracions.

Es van presentar les diferents caixes didàctiques que el ofereix el Centre de Recursos Educatius del Mar del MMB que posa a disposició dels centres educatius de forma totalment gratuïta.

Es va visitar l’arxiu històric del Museu i es va presentar el projecte Arximar que posa a disposició de l’alumnat de batxillerat suport i assessorament per a la consulta i ús dels fons classificats per a la realització de treballs de recerca. A partir de la recerca en els fons originals es poden plantejar treballs de recerca molt interessants.

Enguany a les naus principals de les Drassanes es realitzaran obres per a la millora de l’edifici que obligaran a tancar la part expositiva però el servei educatiu seguirà igualment oferint les activitats per a escoles i instituts.

Museu Marítim de Barcelona. Serveis Educatius.

Segona trobada del grup de treball de suport curricular dels CESIRE

El dimecres 4 de març el grup de treball de suport curricular dels CESIRE ens vàrem reunir per compartir i aprofundir en les diferents actuacions que cada CESIRE ha realitzat en relació al suport curricular. A continuació podeu llegir el resum.

Data: 4 de març de 2009
Assistents: A. Aubanell, M. Cabello, J. Rey, M. Torra, J. Regalés.
Han excusat la seva assistència: C.Casas, R.M.Tarin

RESUM:

El CESIRE CREAMAT ha centrat les actuacions de suport curricular en:

– Desenvolupament de l’aplicatiu digital ARC (Aplicació de Recobriment Curricular) l’objectiu del qual és posar en marxa una eina a través de la qual el professorat disposi d’un conjunt de recursos d’aula directament relacionats amb el currículum de matemàtiques. Des de primària fins al batxillerat. L’aplicació és flexible i configurable per a que pugui ésser adaptada a altres matèries.

– Documentació de suport disponible a la web, que es concreta en:

· Preguntes i respostes sobre el currículum.
· Indicadors de riquesa competencial.
· Orientacions per avaluar la riquesa competencial d’una activitat.
· Mostra de quatre activitats analitzades amb criteris competencials.
· Orientacions sobre el projecte de recerca de 4t d’ESO.

– Taula rodona: Parlem de competències. Quatre professores van presentar exemples de treball a l’aula amb l’òptica de les competències i la seva avaluació

El CESIRE CDEC ha centrat les actuacions de suport curricular en:

– Infantil i primària:

· Seminari d’elaboració de material curricular formatiu d’infantil i primària en col·laboració amb la Universitat de Vic.
· Disseny, adequació i experimentació de propostes didàctiques d’infantil i primària.
· Materials de suport a la formació/acompanyaments: 1. Com treballar les competències científiques en el marc de l’aula de ciències. 2. Observar més que mirar. 3. Mesurar per pensar, pensar per mesurar.

· Propostes didàctiques a la pàgina web del CDEC.

– ESO i batxillerat:

· Seminari d’exemplificació d’un currículum comú d’ESO en col·laboració amb la UAB i el Servei d’Ordenació Curricular.
· Grup de treball Ciència, Competència i Context.
· Projecte curricular: Física en context.
· Projecte curricular: Biologia en context.
· Projecte curricular: Química en context.
· Grup de treball Ciències per al món contemporani.
· Materials de suport per als cursos de formació: recursos didàctics en Biologia i Geologia i en Física i Química per a l’ESO.

El CESIRE Aulatec ha centrat les actuacions de suport curricular en:

– Sessió de treball de l’equip de persones formadores del programa de formació (L’ús metodològic dels projectes a l’aula de tecnologia) amb el Servei d’Ordenació curricular.

– Organització de la conferència: L’aprenentatge per competències. Del currículum a l’aula. Antoni Zabala. Cosmocaixa, 30.01.2008

– Elaboració del document “Aprendre amb la tecnologia. Les competències bàsiques. La multidisciplinarietat”, per l’equip de persones formadores del programa de formació.

– Sessió de treball de l’equip de persones formadores del programa de formació amb Antoni Zabala.

-I Jornades d’innovació a l’ensenyament de la tecnologia. Terrassa, 9-10.05.2008, es van tractar els temes:

· Conferència: “La didàctica de la tecnologia en el marc de les competències”. Xavier Carrera.
· Experiència: Treballs d’aula a l’IES Príncep de Viana. (Diversos)
· Conclusions de la taula de treball: Com treballem interdisciplinàriament els continguts i les competències bàsiques?

– Sessió de treball de l’equip de persones formadores del programa de formació “L’avaluació i les competències en els projectes de tecnologia” amb Xavier Carrera.

– Disseny i pilotatge del curs (15 h + 5 h) “Treballar la tecnologia per competències”.

El CESIRE de Socials i Humanitats ha centrat les actuacions de suport curricular en:

– Síntesi del nou currículum, delimitant-se els continguts bàsics de cada curs.

– Enquesta que s’està passant a professorat de Ciències Socials per establir les principals necessitats de recursos.

– Projecte de col·laboració amb tres Camps d’Aprenentatge sobre patrimoni.

– Projecte de treball d’Història Oral amb la finalitat d’incentivar el treball amb fonts històriques primàries.

– Estem contactant amb grups de treball on hi estan implicats professorat de primària, secundària i universitaris que treballen de manera innovadora per buscar models didàctics que serveixin per altres.

– Col.laborarem en donar unes orientacions didàctiques en un Atles del Món Rural que s’està elaborant en aquests moments.

S’acorda de contactar amb les companyes del CESIRE Cirel per a que, en la mida que sigui possible, hi hagi un representant en aquesta comissió.

Atès que al llarg de les exposicions han sortit temes que cada equip ha enfocat amb criteris diferents, es tractaran de manera més focalitzada per tal d’enriquir les pràctiques de cada CESIRE i alhora acordar criteris comuns en les qüestions que així ho requereixin.

Ens tornarem a trobar en el mes d’abril.

Resum de la primera reunió conjunta dels CESIRES sobre el tema “Recobriment Curricular”

Assistents:

Jordi Regalés per Aulatec

Montse Cabello pel CEDEC

Rosa Maria Tarin pel CEDEC

Josep Rey pel Creamat

Antón Aubanell pel Cremat

Montserrat Torra pel Creamat

Carme Cases pel Cesire de Socials (absent però adscrita al grup)

Acords i pla de treball

Decidim en primer lloc substituir el títol del grup i anomenar-lo grup de “Suport curricular” en lloc de “Recobriment curricular” la raó és que així el camp és més ampli.

Convenim un objectiu per aquest curs:

Compartir les diverses maneres que cada CESIRE té de donar suport al currículum, tot explorant camins d’acció conjunta.

Temporalització:

  • Intercanviar els plantejaments dels diversos CSIRES sobre com donar suport curricular al professorat.

Cada CESIRE farà un text curt, no més d’un full exposant els seus plantejaments sobre el tema. S’intercanviaran els textos via e-mail abans del 20 de febrer i posteriorment, es farà una trobada per redactar un text conjunt que els reculli.

  • A primers de Març, el Cremat convidarà tots els CESIRES a la presentació de l’aplicatiu per a recursos curriculars ARC que ha estat elaborant
    S’aprofitarà la trobada per realitzar, abans, la reunió esmentada en el punt anterior.

Posteriorment, els diversos CESIRES en faran una valoració del punt de vista del possible interès que tingui per ells aquest aplicatiu.

Abans de final de curs, hauríem d’estar preparats per actuar amb una sola veu en una  coordinació dels CESIRES amb la Direcció General d’Educació Bàsica i Batxillerat, si des del SIRE es valora que és oportuna.