Per realitzar aquest treball hem utilitzat, a més de fonts literàries (Narracions de mites clàssics, Metamorfosis d’Ovidi…),  una sèrie de pàgines web.

Principalment, hem pogut fer tot aquest blog amb el Word Press. Creiem que és el millor mètode per fer un treball avui en dia ja que saber utilitzar correctament un blog i saber com sintetitzar i reflectir tot el que saps és molt important. Tot i això, també hem patit una sèrie de dificultats ja que mai no havíem utilitzat una pàgina com aquesta i a l’aula no teníem connexió a internet.

També hem utilitzat Thinglink, aquesta eina ja l’hem utilitzat a l’assignatura de llatí així que ja la portàvem més per la mà. Creiem que és un molt bon mètode per fer activitats on es vulgui sintetitzar alguna informació amb l’acompanyament d’una fotografia.

A Llatí també vam aprendre a fer enquestes amb Formularis de Google.