• Narracions de mites clàssics. Adaptació de Les Metamorfosis d’Ovidi a càrrec de Margalida Capellà. Consultat constantment al llarg de la setmana del PR.
  • Les Metamorfosis d’Ovidi (Llibres I-VI). Consultat constantment al llarg de la setmana del PR.
  • Les Metamorfosis d’Ovidi (Llibres VII-XV). Consultat constantment al llarg de la setmana del PR.