El Bisbat de Cadis i Ceuta va impedir a Alex Salinas ser el padrí de bateig del seu nebot pel simple fet de ser transsexual. Segons l’església el noi no porta una ”vida congruent amb la fe”. Malgrat això han ofert a Salinas la possibilitat de ser el ”padrí espiritual”.

L’Alexander Font: ARA

Aquesta opció es troba en l’actual Codi de Dret Canònic i és per a la gent que no té les característiques per arribar a ser un ”padrí real” i, encara que no ho pugui ser, hi ha de complir les característiques d’un padrí catòlic i educar el fillol perquè creixi en la fe catòlica.

Evidentment l’Alex s’ha sentit discriminat per l’església pel simple fet de ser transsexual i ell no entén per què se li ha donat la negativa. El jove catòlic que anava a missa constantment (si la seva feina no li ho impedia) ha explicat que al principi el rector de la Parròquia San José Artesano de San Fernando no va posar pegues al fet que fos el padrí a la cerimònia religiosa. Va ser en sol·licitar al Bisbat la documentació del seu baptisme el que va fer que el rector canviés d’opinió i li comuniqués que no podia exercir com a tal. El jove va anar llavors a altres parròquies de la localitat, però a totes va rebre la mateixa resposta. Després d’això, segons explica, va anar al Bisbat per conèixer-ne les raons. I segons les seves declaracions: “Per ells sóc insà, per dir-ho així”.

Davant de l’actitud discriminatòria de l’Església catòlica Espanyola l’única diputada del PSOE transsexual ha declarat que tot això és “una falsedat” perquè “no hi ha cap Codi de Dret Canònic que tingui escrit que un transsexual no pot ser padrí d’un baptisme” i a més és una “falta de respecte absoluta” cap a l’Alex.

Mitjançant la plataforma change.org va demanar una recollida de firmes per demanar al Papa que intercedís en el seu cas i, finalment, va aconseguir el seu objectiu de ser padrí.

El rector de l’església va parlar amb el Bisbat i va declarar que la decisió d’impedir ser padrí havia estat un error perquè ser transsexual no és obstacle per ser padrí d’un bateig eclesiàstic. Salinas ha rebut aquest missatge després de fer una gran campanya per les xarxes socials i internet. A part d’això la seva germana havia anunciat que s’anul·laria el bateig fins que no es deixés que el noi pogués ser padrí.

Aquest fet demostra que la teva identitat o orientació sexual no impedeix que puguis ser catòlic i tenir els mateixos drets que una persona no pertanyent al col·lectiu LGBT+.