Author Archives: Vanessa

About Vanessa

Bloc d'educació física del CEIP La Tordera

Activitats per a discapacitats visuals

SESSIÓ VISUAL

Què hem de tenir en compte abans de començar les activitats:

Fer activitats inclusives, que les pugui fer qualsevol alumne/a tingui la discapacitat que tingui.

Adaptar la metodologia, la nostra manera de fer, d’actuar. Si tenim un alumne/a amb deficiència visual n’hem de ser conscients i esforçar-nos per adequar la sessió perquè pugui fer-la com un més.

Recursos cognitius- ells mateixos els elaboren. Ex: el que porta peto para, però no cal que sempre el miris, fixa’t cap on va la majoria de gent, s’allunyen del del peto…

Treball en petits grups, estacions, racó de la tècnica, ensenyament cooperatiu, ensenyament recíproc.

Pensa, comparteix i actua

Transformar el “jo faig” en “nosaltres fem”

Elaborar entre tots les normes que valen per l’alumne/a amb deficiència visual ( l’han de tocar amb les dues mans, en el joc del mocador surt a una distància més a prop, a bàsquet si toca el taulell ja són 2 punts i si fa cistella 3,….)- així és molt més motivant!

– Verbalitzar molt bé allò que volem expressar, no gesticular, ni dir així, cap allà,…

Tenir en compte l’espai, fer sempre la rotllana al mateix lloc, si ho fem a l’aire lliure tenint en compte que el sol no estigui de cara al grup. Vigilar que no hi hagi cap obstacle proper a la zona de joc.

Material: preguntar-li quin és el color que veu millor i donar-li la pilota, el cèrcol,… d’aquell color, posar la cistella o la porteria en un lloc que ressalti,… material de mida més gran,…

A l’ONCE tenen una CARPETA DE SENSIBILITZACIÓ amb diferent material per treballar a l’escola (ulleres amb diferents graus de dèficit visual, pilotes sonores,…)

Per qualsevol cosa ens podem posar en contacte amb:

Albert-abr@once.es

David- dhm@once.es

ACTIVITATS

En parelles coneixement de l’espai (verbalitzar). Podem fer el recorregut de l’escola fins als vestidors i canviar-nos en parelles, un amb els ulls tapats.

El quadrat amb cons (contar les passes)

L’escultor

Anem a collir bolets

Circuit (banc suec, matalàs, cèrcols,…)

El mocador amb pica

Futbol Indi

Endevina qui sóc

El llop, la gallina i els pollets (adaptat)

On sóc?

Passes amb pilota, disc volador,… avisant perquè es prepari quan li anem a passar!

Activitats per a discapacitats visuals

Activitats amb patins

 

 

Quan proposo introduir els patins a l’escola és perquè des del punt de vista educatiu és una activitat que ens permet millorar els nostres nivells de condició física, i sobretot de la coordinació i l’equilibri, i que ens evita un problema habitual en les classes pel que fa a diferències de nivell inicial en els alumnes / es, ja que majoritàriament parteixen de zero.

D’altra banda aconseguir el domini d’uns patins és una activitat molt motivant pel que té de nova i d’actual, i pot animar a molts dels nostres alumnes a gaudir del seu temps lliure d’una manera diferent de l’habitual, ja que cada vegada són més els que en les seves estones de lleure es calcen uns patins i practiquen l’hoquei sobre patins o simplement es fan una passejada, pràctiques aquestes que a més poden mantenir de per vida, atès que el nivell d’exigència física el marca el propi individu, és a dir, estem parlant d’una activitat que no discrimina entre sexes ni edats.

Objetius:

·         Desenvolupar capacitats físiques i motrius a través de la pràctica del
patinatge.

·          Aconseguir un domini del propi cos sobre els patins.

·         Iniciar-se en l’aprenentatge de les frenades sobre patins.

·          Aconseguir l’alumne / a una disposició favorable cap a la pràctica
habitual d’exercici físic.

·         Gaudir sobre d’uns patins.

·         Col· laborar amb els companys per assolir una millora i crear un
ambient de treball positiu.

 

Activitats

1.    Familiarització

Conèixer el patí a utilitzar, com és la posició de les rodes, on és el fre, com posar-se els patins i com cordar-se.

Lligar-se els pattins correctament serà un dels primer exercicis a fer, l’èxit de la sessió està condicionat per aquest punt, si els patins estan mal cordats no aconseguirem un bon ajustament i els patins no obeiran.

2.    Iniciació al patinatge

Posició bàsica: genolls semiflexionats i mirant endavant, peus en paral·lel provocant que el centre de gravetat quedi adelantat.

Caigudes: el més aconsellable es no intentar rectificar la caiguda i ajupir-se perquè l’impacte sigui menor.

Equilibri sobre una cama: qualsevol moviment (girs, frenar, saltar…) que volguem fer ho farem amb un bon equilibri.

 

3.    Activitats d’introducció

 

Ø  Aixecar-se de terra

 

Ø  Com frenar

 

Ø  Desplaçaments amb un patí

 

Ø  Lliscar: Generalment els nens/es ja tenen la noció de lliscament però va bé que per parelles (un amb patins i l’altre sense) s’ajudin. Qui porta els patins es deixa portar i l’altre el va dirigint. És important que qui va dirigint ho faci per les mans, mai hem d’empènyer per l’esquena.

Després qui porta patins intenta fer un impuls i es deixa lliscar.

 

Ø  Caminar: és evident que amb patins no és pot caminar igual que sense, però és important que els nens/es experimentin aquesta sensació i mantinguin l’equilibri mentre caminen amb patins.

 

4.    Activitats pràctiques o de perfeccionament (segons els nivells dels alumnes)

 

Ø  Desplaçaments lliures per l’espai cap endavant o cap enrere (fent el 8: creuant un peu sobre l’altre).

Ø  Zig-zag amb conus

Ø  Circuits varis

Ø  Saltar obstacles

Ø  Patinar fent una altra tasca: botar una pilota, portar un sac de pes al cap per mantenir l’equilibri, portar una raqueta amb una pilota a sobre…

Ø  Jocs amb certa dificultat: El Rei; el mirall, transport de material, el cuc, paquets de…; color-color…

Ø  Jocs clàssics adaptats als patins (hem de tenir en compte de flexibilitzar les normes): atrapar cues; 1,2,3 pica-paret; la cadena; pilla-pilla; el comecocos

Ø  Esports amb patins: hoquei…

Ø  Esports adaptats (normes flexibilitzades): futbol; bàsquet; handbol…

CONCLUSIONS FINALS

 

Segurament molts mestres no saben patinar i creuen que això és un obstacle per ensenyar als alumnes, crec que pel mestre/a pot ser tota una experiència si ho practica alhora que els seus alumnes.

De vegades l’inconvenient és el material, jo aviso als pares que a partir del segon trimestre farem patins i així Els Reis Mags ens ajuden a aconseguir-ho.

 

 

El tennis a primària

JUSTIFICACIÓ:

L’aparició dels jocs amb raquetes en el currículum de primària estarà justificada per si sola només amb la gran motivació que creen aquests en els alumnes. La utilització d’un material diferent fa que aquesta activitat física es presenti com a nova i motivant. Als cicles mitjà i superior, els elements que es poden treballar, a l’igual que la coordinació oculomotriu i la manipulació d’objectes amb precisió (colpeig), fan desenvolupar bona part de les habilitats bàsiques descrites al currículum. A més, al cicle superior les capacitats condicionals de velocitat (reacció i desplaçament) i potència es veuen incrementades amb aquestes activitats.

Serà convenient tenir molt material per assegurar l’èxit (i per tant la motivació i progressió dels aprenentatges) serà necessari comptar amb material individual.

Cicle Inicial

OBJECTIUS DIDÀCTICS

-Iniciar-se en els diversos tipus de jocs amb raqueta.

-Prendre consciència de les pròpies possibilitats i respectar la dels altres.

-Respectar les normes de joc, el material i les normes de seguretat mínimes.

-Millorar les pròpies habilitats bàsiques a través dels jocs amb raqueta.

-Gaudir de l’activitat per si mateixa.

CONTINGUTS

-Utilització i maneig correcte del material presentat.

-Acceptació de les pròpies possibilitats i la dels altres.

-Acceptació i respecte envers les normes establertes.

-Respecte al material utilitzat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

-Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

-Competència matemàtica.

-Competència d’aprendre a aprendre.

-Competència d’autoestima i iniciativa personal.

-Competència social i ciutadana.

METODOLOGIA

S’utilitzarà una metodologia dinàmica, on l’alumnat practiqui i participi des del primer moment  fins l’últim de les sessions.

Orientarem les xerrades (curtes) i explicacions a la resolució de problemes que resultin de les tasques i jocs presentats.

Utilitzarem una metodologia global.

Es podrà partir d’activitats exploratòries (més lliures), per reconduir-les a activitats de descoberta guiada o assignació de tasques que permetin als alumnes aprofundir en els conceptes a aprendre.

Durant les primeres sessions les activitats seran individuals i més endavant es faran activitats per parelles i en petits grups.

INSTAL·LACIONS I MATERIAL

Instal·lacions: Pista exterior i/o interior (solament en cas de molt vent).

Material convencional: cèrcols, cons, piques, cordes, …

Material específic: raquetes de tennis, xarxes, pilotes.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Activitats individuals:

-Joc lliure amb el seu material.

-Desplaçar-se duent la pilota damunt la raqueta.

-Desplaçar-se igual però seguint unes línies del camp.

-Fer tocs de pilota amb la raqueta. Igual però: variant l’altura de la pilota, desplaçaments variats, modificant la posició del cos (asseguts, estirats,…), intercanviant la pilota amb companys que es trobin,…

-Colpejar la pilota contra una paret.

-Anar colpejant contra la paret amb bots entre els cops o sense.

-Fer botar la pilota al terra i conduir-la pel terra amb la raqueta.

-Portar la pilota damunt la raqueta i canviar la raqueta de mà.

Activitats per parelles:

-Passades lliures amb la mà amb una pilota de tennis.

-Un llança la pilota i l’altre la recull ràpidament després: de diferents bots, d’un sol bot, sense bots,…

-Cops amb la mà intercanviant la pilota amb un bot al mig (i amb raqueta).

-Passar-se la pilota, de forma estàtica.

-Frontó contra la paret, amb un bot o sense (comptant o no comptant punts).

Activitats per grups o gran grup:

-Circuits de desplaçaments amb tocs o portant la pilota damunt la raqueta.

-Relleus de conducció o tocs.

Jocs:

-“El forat” (passant-se una raqueta).

La classe es divideix en equips. Cada equip es col·loca en fila. El primer de cada equip té una raqueta i la passa al següent de la forma que s’indiqui (per sota les cames, per damunt del cap, …). Quan la pilota arribi a l’últim, aquest torna a començar. El joc s’acaba quan tothom a passat pel primer lloc de la fila.

-“Buidar el nostre camp de pilotes”.

-“El rei”.

Cicle Mitjà i Superior

OBJECTIUS DIDÀCTICS

-Experimentar diferents tipus de cops amb la raqueta.

-Iniciar-se en els diversos tipus de jocs amb raqueta.

-Conèixer i aprendre a utilitzar diferent material: raquetes i pilotes de tennis, xarxes, …

-Prendre consciència de les pròpies possibilitats i respectar la dels altres.

-Respectar les normes de joc, el material i les normes de seguretat mínimes.

-Millorar les pròpies habilitats bàsiques a través dels jocs amb raqueta.

-Gaudir de l’activitat per si mateixa.

-Conèixer el camp de joc i les mínimes regles de joc.

CONTINGUTS

-Experimentació de diferents cops amb la raqueta.

-Utilització i maneig correcte del material presentat.

-Acceptació de les pròpies possibilitats i la dels altres.

-Acceptació i respecte envers les normes establertes.

-Respecte al material utilitzat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

-Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

-Competència matemàtica.

-Competència d’aprendre a aprendre.

-Competència d’autoestima i iniciativa personal.

-Competència social i ciutadana.

METODOLOGIA

S’utilitzarà una metodologia dinàmica, on l’alumnat practiqui i participi des del primer moment  fins l’últim de les sessions.

Orientarem les xerrades (curtes) i explicacions a la resolució de problemes que resultin de les tasques i jocs presentats.

Utilitzarem una metodologia global.

Es podrà partir d’activitats exploratòries (més lliures), per reconduir-les a activitats de descoberta guiada o assignació de tasques que permetin als alumnes aprofundir en els conceptes a aprendre.

La parella serà l’agrupament més habitual, encara que, sobretot a les primeres sessions es puguin fer activitats individuals, o més endavant es facin activitats de petits grups.

INSTAL·LACIONS I MATERIAL

Instal·lacions: Pista exterior i/o interior (solament en cas de molt vent).

Material convencional: cèrcols, cons, piques, cordes, …

Material específic: raquetes de tennis, xarxes, pilotes.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Activitats individuals:

-Joc lliure amb el seu material.

-Aprendre a agafar la raqueta i els diferents cops: dreta, revés, volea (dreta i revés), rematada i el servei. (Els alumnes del Cicle Mitjà ho faran des de mig camp i els de Cicle Superior des de fons de pista).

-Desplaçar-se duent la pilota damunt la raqueta.

-Desplaçar-se igual però seguint unes línies del camp.

-Fer tocs de pilota amb la raqueta, buscant el rècord. Igual però: variant l’altura de la pilota, desplaçaments variats, modificant la posició del cos (asseguts, estirats,…), intercanviant la pilota amb companys que es trobin,…

-Fer tocs amb efectes. (Cicle Superior).

-Fer tocs i amortir la pilota amb la raqueta.

-Colpejar la pilota amb precisió contra una paret, dins d’anelles, rodes, per sobre o sota d’una línia, …

-Anar colpejant contra la paret amb bots entre els cops o sense.

-Fer botar la pilota al terra i conduir-la pel terra amb la raqueta.

-Portar la pilota damunt la raqueta i canviar la raqueta de mà.

Activitats per parelles:

-Passades lliures amb la mà amb una pilota de tennis.

-Amb xarxa alta, passar-se una pilota de camp a camp fent un globus.

-Un llança la pilota i l’altre la recull ràpidament després: de diferents bots, d’un sol bot, sense bots,…

-Cops amb la mà intercanviant la pilota amb un bot al mig (i amb raqueta).

-Cops de pilota amb les raquetes amb un bot al mig.

-Passar-se la pilota en desplaçament.

-Passar-se la pilota: amb raqueta a la mà contraria, fent-la botar al terra o a la paret.

-Frontó contra la paret, amb un bot o sense (comptant o no comptant punts).

-Partits de minitennis amb diferents tipus de puntuació (depenen el grup).

Activitats per grups o gran grup:

-Circuits de desplaçaments amb tocs o portant la pilota damunt la raqueta.

-Relleus de conducció o tocs.

-Mantenir una pilota a l’aire entre tots.

-Frontó múltiple amb un sol equip (Cicle Mitjà) o dos equips (Cicle Superior).

Jocs:

-“El forat” (passant-se una raqueta). (Cicle Mitjà)

La classe es divideix en equips. Cada equip es col·loca en fila. El primer de cada equip té una raqueta i la passa al següent de la forma que s’indiqui (per sota les cames, per damunt del cap, …). Quan la pilota arribi a l’últim, aquest torna a començar. El joc s’acaba quan tothom a passat pel primer lloc de la fila.

-“El rei”. (Cicle Mitjà)

-“Buidar el nostre camp de pilotes”. (Cicle Mitjà i Superior)

-“Mil bots”. (Cicle Mitjà i Superior)

Dos equips enfrontats per una xarxa. Poden colpejar les vegades que vulguin abans de passar la pilota a l’altre cantó de la xarxa, mentre no quedi la pilota rodant pel terra i per tant deixi de BOTAR. Si passa això s’anota un punt l’equip contrari.

-“La roda”. (Cicle Superior)

La meitat del grup es posa en una banda de la xarxa i l’altre a l’altre banda d’aquesta. Es pica una vegada la pilota i es surt ràpidament per anar a l’altre banda del camp i així sucessivament a banda i banda. Quan es falla (els cops que es diguin) queda eliminat. La roda finalitzarà quan quedin tots els alumnes eliminats menys un.

-“Tanto per parrelles”(Cicle Superior)

Juguen dues parelles entre elles i les altres s’esperen fora fent una cua. La parella que guanya el punt segueix jugant, la que perd surt a la cua i entra una parella nova. La parella que arriba abans a fer 10 punts guanya.

-“El pou” (Cicle Superior)

Es fan tants camps com es necessitin perquè tots els alumnes puguin jugar a la mateixa hora. S’aniran fent canvis cada 3 o 4 minuts. L’alumne que guanya passa a una pista superior i el que perd baixa en direcció al POU. Es important que en aquest joc els alumnes que més dominin comencin a la zona del pou, perquè puguin anar pujant i els que no dominin tant comencin a dalt de tot (això motivarà una mica més a tots els alumnes).

El tennis a primària

Jocs amb pilotes

1.      Introducció

 

Aquesta sessió no és cap unitat didàctica. S’ofereix un ventall, una panoràmica d’activitats diferents, amb un comú denominador: l’ús de pilotes.

 

Aquest ventall presenta almenys una activitat en cada cicle de primaria en cada moment de la sessió. També es presenta una varietat de pilotes d’ús comú. Serà feina de cada professor trobar el context o la unitat de programació adequada on posar-les en pràctica.

 

Tot seguit trobareu l’esquema de les diferents activitats classificades per cicle i moment de la sessió (i el tipus de pilota utilitzat). Aquest esquema, evidentment, és flexible i algunes activitats són més versàtils que l’espai i el moment de la sessió en què les he enquadrat.

 

És segur que coneixeu moltes de les activitats proposades (amb d’altres noms i amb variants de tota mena). Un objectiu implícit d’aquesta sessió és estimular la creació de jocs i activitats semblants, la invenció de variants i l’adaptació de les mateixes als espais (i també al tarannà) de cada mestre.

 

 

2.      Classificació de les activitats segons el cicle a què van adreçades, el moment de la sessió i el tipus de pilota

 

Moment de la sessió

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

 

Activació

 

Tots contra tots

 

 

Pilotes d’escuma

 

Congelar

 

Pilotes gegants

 

Morts i vius

 

Els caçadors i la llebra

 

 

Pilotes d’escuma

 

Part principal

 

Camino, corro, rodolo, caic de cul botant la pilota

 

Seguir el rei

 

 

Pilotes mida handbol

 

 

Pilotes bàsquet

 

A que no me la prens

 

 

Pilotes futbol o d’escuma

 

Les 10 passades

 

Passi-gol

 

Pilotes de rugby

 

Pilotes futbol o d’escuma

 

 

Tornada a la calma

 

Massatge per parelles

 

Pilotes de bàsquet

 

 

El millor del meu amic

 

Qualsevol tipus de pilota

 

Estiraments

 

Pilotes futbol o basquet

 

 

3.      Descripció de les activitats

 

Cada activitat comença explicant a quin cicle a què va dirigida, el moment de la sessió adient, el tipus de pilota utilitzat i l’espai idoni on practicar-la

 

3.1   Tots contra tots

 


Cicle Inicial

Activació de la sessió

Pilotes d’escuma

Gimnàs


 

Aquesta activitat és un joc amb una normativa mínima. Tothom té una pilota d’escuma. Es donen les ordres de: “Tothom camina”; després “tothom corre”, i, finalment: “Ja!”. En aquest moment tothom comença a llançar contra els companys i a recollir qualsevol pilota i a llançar-la contra els companys mirant d’esquivar les pilotes llançades contra un mateix.

 

El joc pot arribar a durar 5 minuts. Aquest joc, degudament llegida la cartilla prèvia de no acarnissar-se acostuma a ser globalment molt divertit. Si el fem en el gimnàs tindrem l’avantatge que les pilotes no s’escaparan lluny.

 

3.2   Camino, corro, rodolo, caic de cul botant pilotes

 


Cicle Inicial

Part principal de la sessió

Pilotes de bàsquet o de handbol

Gimnàs o pista exterior petita


 

Aquesta activitat és completament dirigida. Pretén ser una pràctica exhaustiva de formes de desplaçament combinada amb la feina de botar pilotes. És més lògic fer servir primer pilotes grans amb un bot ben homogeni (pilotes de bàsquet, per exemple) i, temps després, provar amb pilotes petites com les de handbol.

 

Es tracta que tota la classe compleixi ordres del tipus: “camino!” i tothom camina botant la pilota; “corro suau” i tothom corre suau botant la pilota; “vaig a saltironets” i tothom fa saltironets sense deixar de botar la pilota. També podem anar donant ordres del tipus de bot que volem: “alt, baixet, lent, ràpid, amb la mà esquerre, una vegada amb cada mà, etc.”.

 

La part més lúdica de l’activitat és dir: “caic de cul!”, moment en que tothom caurà de cul amb la pilota agafada. L’últim que cau de cul estarà eliminat (sense jugar) un breu període de temps, fins que tornem a donar l’ordre de caure de cul i eliminem algú altre.

 

3.3 Seguir el rei

 


Cicle Inicial

Part principal de la sessió

Pilotes de bàsquet o de handbol

Gimnàs o pista exterior petita


 

Es fan grups de 3 persones. El primer –el rei-  realitza les habilitats que vulgui amb la pilota: botar, fer-la rebotar contra la paret, tirar a cistella, fer-la rodar, etc. Els dos que segueixen el rei han d’imitar-lo. Cada minut i mig hem de cridar “canvi de rei!”

 

3.4 Massatges per parelles

 


Cicle Inicial

Tornada a la calma

Pilotes de bàsquet

Gimnàs o pista exterior


 

Un de la parella s’estira a terra, boca-terrosa. L’altre li ha de passar la pilota suaument per tota l’esquena, cames, cul, braços i fins i tot cap i mans. Tres minuts després canvi.

 

3.5 Congelar

 


Cicle Mitjà

Activació de la sessió

Pilotes gegants

Gimnàs


 

Aquesta activitat es juga habitualment amb pilotes toves però podem provar a fer-ho amb pilotes gegants. Hem d’advertir que tothom ha d’estar ben concentrat i que no hem de fer volar la pilota en alt. Es pot jugar amb dos o tres pilotes gegants conduïdes per 4 o 6 nens (dos nens cada pilota). Els que condueixen la pilota gegant han d’intentar tocar algú amb la pilota. Quan toquen algú, aquest està congelat –aturat amb braços i cames oberts- fins que algú el salva passant per sota les cames. Acostuma a ser molt més lúdic que dramàtic, però si creixen les queixes haurem d’aturar l’activitat.

 

3.6 A que no me la prens

 


Cicle Mitjà

Part principal de la sessió

Pilotes de futbol o d’escuma

Gimnàs o pista exterior


 

Activitat futbolera molt agraïda perquè tothom es cansi: els més futboleros i els menys. El secret, obvi, és fer parelles futbolísticament equilibrades. Dins del gimnàs, amb rebots a les parets, encara guanya en divertiment. Cada membre de la parella ha de mantenir el control de la pilota… és el repte a que no me la prens. L’altre ha de procurar recuperar la pilota sense fer faltes, lògicament.

 

3.7 El millor del meu amic és…

 


Cicle Mitjà

Tornada a la calma

Qualsevol pilota no gaire gran

Gimnàs o pista exterior


 

En aquesta activitat la pilota esdevé un element simbòlic de la convivència. És allò que compartim i que anem passant de l’un a l’altre mentre ens recordem les qualitats positives que tots tenim. Es tracta de fer una rotllana asseguts i dir una qualitat positiva de la persona que tenim asseguda al costat. Per exemple “el millor de la Vane és que sap molt d’ordinadors” i tot seguit li passem la pilota. Quan la pilota ha voltat tot el cercle acabem la sessió d’educació física amb una gran majoria de gent contenta.

 

3.8 Morts i vius

 


Cicle Superior

Activació de la sessió

Pilota d’escuma

Gimnàs


 

 

Aquest joc és un matar tots contra tots. L’objectiu ideal és que hi hagi un sol guanyador. D’aquest objectiu impossible en fem un joc molt dinàmic, sense aturades, amb una velocitat elevada de circulació de pilota i amb una alta exigència de concentració.

 

Hi ha dos moments bàsics del joc: estar viu o estar mort. Si estàs viu has de seguir viu i has d’intentar matar. Per matar has de llançar la pilota contra els companys i que després de l’impacte caigui a terra. Per seguir viu has d’esquivar les pilotes que et llencin els companys o bé agafar-les al vol.

 

Si estàs mort el teu objectiu és salvar-te. Et salves passant la pilota a un altre mort sempre que aquest la controli; si se li escapa no et salves. Els vius, de ben segur, intentaran interceptar el passi, per això cal anar ràpid.

 

El joc té interessants variants d’acord amb el tipus d’espai on juguem, o si som un grup molt nombrós. Algunes variants són, per exemple, poder fer 3 passes abans de llençar la pilota o reviure si algú mata qui t’ha matat a tu.

 

3.9 Els caçadors i la llebra

 


Cicle Superior

Activació de la sessió

Pilota d’escuma

Gimnàs o pista exterior


 

Joc que també exigeix una velocitat alta de circulació de pilota. Només un alumne és llebra i tots els altres són caçadors. L’objectiu és matar la llebra tocant-la amb la pilota. La dificultat rau en què el caçador que la mati no pot moure els peus i no pot llançar la pilota. Així doncs, cal esperar que la llebra passi per davant del caçador que té la pilota. Això s’aconsegueix passant la pilota a gran velocitat.

 

3.10                    Les 10 passades

 


Cicle Superior

Part principal de la sessió

Tota mena de pilotes

Gimnàs o pista exterior


 

És un clàssic. Cal aconseguir deu passades amb la mà consecutives entre jugadors del teu equip i que els rivals no la interceptin. És imperatiu moure’s buscant la desmarcada, l’espai lliure on poder rebre el passi del company que té la pilota, que, en aquell moment, no es pot moure, només pot girar (pivotant). Si no tens la pilota et toca treballar per recuperar-la, mirant de fer petits els espais i procurant que qui tingui la pilota no tingui facilitats de passar-la (o de rebre).

 

Un bon nombre de participants és 4 contra 4 o 5 contra 5. Podem jugar-hi en un context presportiu de bàsquet o handbol. Hi ha un norma definitiva perquè les 10 passades siguin vàlides: tot l’equip ha d’haver tocat la pilota almenys una vegada. Això obliga a treballar tothom i impedim que els membres més dotats de l’equip tinguin el monopoli de la pilota.

 

3.11                    Passi-gol

 


Cicle Superior

Part principal de la sessió

Pilota d’escuma, futbol o handbol

Pista de handbol


 

Aquesta activitat cerca els mateixos objectius presportius que l’anterior: joc d’equip, passar i rebre, i desmarcar-se. En aquest cas, es tracta que l’equip de 7 membres ha de fer arribar la pilota a l’àrea contrària només passant-la, sense poder-la botar. Un cop algú rep la pilota dins l’àrea pot llençar a porteria i intentar transformar el gol.

 

Aquest joc, en realitat, és una variant en pista de handbol d’un partit de bàsquet sense botar. Impedint que la gent boti estem exigint un intens treball de desmarcada i de passi i recepció.

 

3.12                    Estiraments

 


Cicle superior

Tornada a la calma

Pilota de futbol o bàsquet

Gimnàs


 

La pilota és una pinzellada lúdica a una feina poc apreciada pels alumnes de primària. Es tracta de fer els estiraments que es puguin amb la participació de la pilota.

 

4        Notes metodològiques complementàries

 

4.1 La feina presportiva amb pilotes en el cicle inicial ha de tenir un caire de descobriment i d’experimentació. És important la varietat d’inputs, la varietat de pilotes, de formes expressives. Quan ens posem a fer feina de descobriment i experimentació és desitjable la ràtio 1 alumne / 1 pilota. També té cabuda en aquest cicle una mica de treball de tècnica individual bàsica, com una continuació lògica de l’experimentació motriu.

 

4.2 Alguns dels objectius presportius a cicle superior estan relacionats amb el joc d’equip. Es tracta de maximitzar les possibilitats de l’equip limitant l’efecte acaparador d’alguns individus molt ben moblats esportivament. (Que no vol dir limitar aquests individus). És probable que arribem a la conclusió que cal fer grups de treball amb molta cura (i més aviat petits) per tal que tothom pugui desenvolupar les seves capacitats i en les activitats d’equip no tinguem jugadors acaparadors i jugadors decoratius. També és probable que els grups de treball petits ens obliguin a engegar vàries activitats alhora que només podrem supervisar per torns, amb les conseqüències que pugui comportar aquesta manera de fer.

 

4.3 En el cicle Mitjà, els objectius aniran a cavall dels objectius d’inicial i els de superior. Començarem a buscar jocs d’equip petit (2-3 membres).

 

4.4 Un darrer apunt de mètode que és una simple opinió: que allò que proposem als alumnes sigui fonamentalment divertit, encara que sigui a costa d’una ortodòxia esportiva, encara que ens carreguem algunes normes esportives.

 

 

 

 

 

 

Jocs Cooperatius

Malauradament, la forma de viure la vida de la nostra societat occidental es caracteritza pel predomini d’allò individual per damunt d’allò col·lectiu.

A la nostra cultura es transmeten valors que ens diuen que per tal de triomfar hom ha de ser millor que els altres.

Des de l’escola les activitats i els jocs cooperatius ben utilitzats, poden esdevenir un bon recurs didàctic per tal de generar en els alumnes actituds solidàries, per a fomentar les relacions interpersonals dins del grup, per a promoure situacions en les quals es regulin els conflictes de forma col·lectiva, etc.

Els jocs cooperatius incrementen la comunicació intra grupal, millorant l’ambient de grup. Com senyala Parlebas (1988, pàg.53), l’èxit del joc cooperatiu depèn de les comunicacions pràxiques que s’estableixen entre els participants.

Els dos primers anys de l’Educació Primària representen en gran mesura un moment de canvis en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social i de grans avenços en l’àmbit motriu.

La participació en activitats cooperatives durant el cicle 6-8 anys proporciona mitjans per a superar l’egocentrisme i brinda l’oportunitat per a prendre consciència en relació amb la possibilitat de que els companys d’activitat tinguin perspectives diferents a la pròpia.

 

Tot seguit uns quants jocs per treballar la cooperació

 

 

NOM: “passa’m la pilota”

El jugador amb la pilota intentarà sense moure’s del lloc i sense llençar la pilota tocar a qualsevol jugador que estigui a prop seu. Si no el pot tocar passarà la pilota a un altre jugador (no hi ha equips) perquè aquest toqui a un tercer. Si et toquen et quedes assegut al lloc fins que algú elimina al jugador que t’ha eliminat a tu.

MATERIAL: Pilotes

AGRUPAMENT: Gran grup

VARIANTS: Reduir la zona de joc

                   Posar més pilotes

NOM: “pescar amb la mà”

Cada jugador camina per la sala amb els ulls tapats i en silenci. Quan es troba la mà d’una alta persona s’agafa amb ella i caminen junts fins trobar una 3ª persona. El que la troba es deixa de la seva parella i s’agafa a la 3ª. La que s’ha quedat sense agafar busca una nova parella.

MATERIAL: un antifaç/mocador per tapar ulls

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: Verbalitzar el què ha passat, fer notar el sentiment quan ens quedem sols o recuperem parella.

NOM: “piu-piu”

L’animador senyalarà una persona: “tu ets el gall o la gallina”. Tothom comença a caminar per la sala amb els ulls tapats. Cada un busca la mà d’altres persones i en trobar-ne una l’apreta i li pregunta: piu-piu? Si li contesta piu-piu la deixa anar i continua buscant. Si no li contesten es que ha trobat al gall o gallina i es quedarà agafat en silenci. El joc continua fins que tots els participants es queden agafats al gall o gallina.

MATERIAL: un antifaç/mocador per tapar ulls

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: Es un joc de confiança. Cal verbalitzar les emocions.

NOM: “el mur”

El grup es col·loca a 2 metres de l’obstacle decidit, fent mes o menys una fila de manera que cobreixi tot l’espai. La persona es trasllada a una certa distància del grup i amb els ulls tapats ha de córrer cap a l’obstacle molt ràpid. El grup l’ha d’atrapar abans de que xoqui.

MATERIAL:

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: És un exercici de confiança en els altres, cal que el grup manifesti sincerament el suport que donarà al jugador.

NOM: “fer caminar el burro”

A un jugador de cada equip se li dona una consigna (secret): “no caminaràs fins que no et diguin paraules amables, carícies o coses similars”.

Es dona un pirul.lo a cada grup i se’ls diu que han d’aconseguir fer arribar al burro a l’altre costat del riu.

 

MATERIAL: pirul.lo de paper de diari

AGRUPAMENT: 2 grups

OBSERVACIONS: Els burros han d’expressar verbalment com s’han sentit. El grup també.

(joc de tornada a la calma)

NOM: “passar el riu”

Es fan grups de 5/6 persones i se’ls dona 3 fulls de diari a cada grups. Se’ls demana que passin a l’altra banda del riu tots i la consigna es que només ho poden fer trepitjar les pedres (fulls de diari)

MATERIAL: fulls de diari

AGRUPAMENT: grups de 5/6 persones

OBSERVACIONS:  Si son petits i els costa trobar la manera de fer-ho, els podem donar alguna pista.

NOM: “passa el cercle”

Dividim la classe en 2 o tres grups. Cada grup es col·loca en rotllana i s’agafen de les mans. Se’ls posa un cercle i han de passar-se el cercle sense deixar-se anar de les mans (se l’han de passar pel cos i les cames)

MATERIAL: cercles

AGRUPAMENT: petits grups

VARIANTS: canvi de direcció

Amb dos cercles i un persegueix a l’altre.

Amb tres cercles.

NOM: “passar piques o globus”

En parelles i cada parella té una pica/o un globus. Han de transportar el material d’una banda a l’altra de la sala de diferents maneres. (amb l’esquena, amb 2 dits, amb la panxa, amb el front,…..)

MATERIAL:  globus/piques

AGRUPAMENT: parelles

OBSERVACIONS: Hi haurà parelles que no seran capaces de col·laborar. Demanar que ho intentin que amb l’esforç dels dos ho aconseguiran.

NOM: “Sachinho”

Els jugadors 8nombre imparell) es col·loquen en rotllana i un d’ells es col·loca enmig. El cercle comença a girar cap a un costat i el del mig cap a l’altre i va dient: “sachinho, sachinho nao caso co’este, nem co’este….. ha de ser co’este!!” Llavors s’abraça amb el jugador que li ha quedat just al davant i els altres s’han d’abraçar a qui tinguin més a prop. El jugador que es quedi sense abraçada es col·loca al mig i tornem a començar.

MATERIAL:

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: joc per aixecar l’autoestima d’aquells alumnes que queden una mica desplaçats a la classe.

NOM: “el desmai”

A cada jugador se li assigna un numero secret. (en tot el grup hi hauran tres 1, tres 2, tres 3,…..)

Llavors van caminant per la sala i quan el dinamitzador diu el seu número s’han de desmaiar i caure a terra. Els companys han de ser molt ràpids i fer que no arribin a caure.

MATERIAL:

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: Verbalitzar el què ha passat, fer notar el sentiment quan ens caiem i quan ens recullen.

NOM: “cadires solidaries”

Es el joc tradicional de les cadires que també es pot fer amb cercles. La consigna es que quan es para la música cap nen/a es pot quedar a terra. Tots han d’estar pujats a la cadira

MATERIAL: cadires o cercles

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS:  Es va augmentant el nivell progressivament treien les cadires. Si arriba un punt en que resulta perillós, no es treuen més i s’acaba el joc on tots guanyen per saber col·laborar.

 

 

Malauradament, la forma de viure la vida de la nostra societat occidental es caracteritza pel predomini d’allò individual per damunt d’allò col·lectiu.

A la nostra cultura es transmeten valors que ens diuen que per tal de triomfar hom ha de ser millor que els altres.

Des de l’escola les activitats i els jocs cooperatius ben utilitzats, poden esdevenir un bon recurs didàctic per tal de generar en els alumnes actituds solidàries, per a fomentar les relacions interpersonals dins del grup, per a promoure situacions en les quals es regulin els conflictes de forma col·lectiva, etc.

Els jocs cooperatius incrementen la comunicació intra grupal, millorant l’ambient de grup. Com senyala Parlebas (1988, pàg.53), l’èxit del joc cooperatiu depèn de les comunicacions pràxiques que s’estableixen entre els participants.

Els dos primers anys de l’Educació Primària representen en gran mesura un moment de canvis en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social i de grans avenços en l’àmbit motriu.

La participació en activitats cooperatives durant el cicle 6-8 anys proporciona mitjans per a superar l’egocentrisme i brinda l’oportunitat per a prendre consciència en relació amb la possibilitat de que els companys d’activitat tinguin perspectives diferents a la pròpia.

 

Tot seguit uns quants jocs per treballar la cooperació

 

 

NOM: “passa’m la pilota”

El jugador amb la pilota intentarà sense moure’s del lloc i sense llençar la pilota tocar a qualsevol jugador que estigui a prop seu. Si no el pot tocar passarà la pilota a un altre jugador (no hi ha equips) perquè aquest toqui a un tercer. Si et toquen et quedes assegut al lloc fins que algú elimina al jugador que t’ha eliminat a tu.

MATERIAL: Pilotes

AGRUPAMENT: Gran grup

VARIANTS: Reduir la zona de joc

                   Posar més pilotes

NOM: “pescar amb la mà”

Cada jugador camina per la sala amb els ulls tapats i en silenci. Quan es troba la mà d’una alta persona s’agafa amb ella i caminen junts fins trobar una 3ª persona. El que la troba es deixa de la seva parella i s’agafa a la 3ª. La que s’ha quedat sense agafar busca una nova parella.

MATERIAL: un antifaç/mocador per tapar ulls

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: Verbalitzar el què ha passat, fer notar el sentiment quan ens quedem sols o recuperem parella.

NOM: “piu-piu”

L’animador senyalarà una persona: “tu ets el gall o la gallina”. Tothom comença a caminar per la sala amb els ulls tapats. Cada un busca la mà d’altres persones i en trobar-ne una l’apreta i li pregunta: piu-piu? Si li contesta piu-piu la deixa anar i continua buscant. Si no li contesten es que ha trobat al gall o gallina i es quedarà agafat en silenci. El joc continua fins que tots els participants es queden agafats al gall o gallina.

MATERIAL: un antifaç/mocador per tapar ulls

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: Es un joc de confiança. Cal verbalitzar les emocions.

NOM: “el mur”

El grup es col·loca a 2 metres de l’obstacle decidit, fent mes o menys una fila de manera que cobreixi tot l’espai. La persona es trasllada a una certa distància del grup i amb els ulls tapats ha de córrer cap a l’obstacle molt ràpid. El grup l’ha d’atrapar abans de que xoqui.

MATERIAL:

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: És un exercici de confiança en els altres, cal que el grup manifesti sincerament el suport que donarà al jugador.

NOM: “fer caminar el burro”

A un jugador de cada equip se li dona una consigna (secret): “no caminaràs fins que no et diguin paraules amables, carícies o coses similars”.

Es dona un pirul.lo a cada grup i se’ls diu que han d’aconseguir fer arribar al burro a l’altre costat del riu.

 

MATERIAL: pirul.lo de paper de diari

AGRUPAMENT: 2 grups

OBSERVACIONS: Els burros han d’expressar verbalment com s’han sentit. El grup també.

(joc de tornada a la calma)

NOM: “passar el riu”

Es fan grups de 5/6 persones i se’ls dona 3 fulls de diari a cada grups. Se’ls demana que passin a l’altra banda del riu tots i la consigna es que només ho poden fer trepitjar les pedres (fulls de diari)

MATERIAL: fulls de diari

AGRUPAMENT: grups de 5/6 persones

OBSERVACIONS:  Si son petits i els costa trobar la manera de fer-ho, els podem donar alguna pista.

NOM: “passa el cercle”

Dividim la classe en 2 o tres grups. Cada grup es col·loca en rotllana i s’agafen de les mans. Se’ls posa un cercle i han de passar-se el cercle sense deixar-se anar de les mans (se l’han de passar pel cos i les cames)

MATERIAL: cercles

AGRUPAMENT: petits grups

VARIANTS: canvi de direcció

Amb dos cercles i un persegueix a l’altre.

Amb tres cercles.

NOM: “passar piques o globus”

En parelles i cada parella té una pica/o un globus. Han de transportar el material d’una banda a l’altra de la sala de diferents maneres. (amb l’esquena, amb 2 dits, amb la panxa, amb el front,…..)

MATERIAL:  globus/piques

AGRUPAMENT: parelles

OBSERVACIONS: Hi haurà parelles que no seran capaces de col·laborar. Demanar que ho intentin que amb l’esforç dels dos ho aconseguiran.

NOM: “Sachinho”

Els jugadors 8nombre imparell) es col·loquen en rotllana i un d’ells es col·loca enmig. El cercle comença a girar cap a un costat i el del mig cap a l’altre i va dient: “sachinho, sachinho nao caso co’este, nem co’este….. ha de ser co’este!!” Llavors s’abraça amb el jugador que li ha quedat just al davant i els altres s’han d’abraçar a qui tinguin més a prop. El jugador que es quedi sense abraçada es col·loca al mig i tornem a començar.

MATERIAL:

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: joc per aixecar l’autoestima d’aquells alumnes que queden una mica desplaçats a la classe.

NOM: “el desmai”

A cada jugador se li assigna un numero secret. (en tot el grup hi hauran tres 1, tres 2, tres 3,…..)

Llavors van caminant per la sala i quan el dinamitzador diu el seu número s’han de desmaiar i caure a terra. Els companys han de ser molt ràpids i fer que no arribin a caure.

MATERIAL:

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: Verbalitzar el què ha passat, fer notar el sentiment quan ens caiem i quan ens recullen.

NOM: “cadires solidaries”

Es el joc tradicional de les cadires que també es pot fer amb cercles. La consigna es que quan es para la música cap nen/a es pot quedar a terra. Tots han d’estar pujats a la cadira

MATERIAL: cadires o cercles

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS:  Es va augmentant el nivell progressivament treien les cadires. Si arriba un punt en que resulta perillós, no es treuen més i s’acaba el joc on tots guanyen per saber col·laborar.

 

 

Jocs cooperatius i jocs amb pilotes