El tennis a primària

JUSTIFICACIÓ:

L’aparició dels jocs amb raquetes en el currículum de primària estarà justificada per si sola només amb la gran motivació que creen aquests en els alumnes. La utilització d’un material diferent fa que aquesta activitat física es presenti com a nova i motivant. Als cicles mitjà i superior, els elements que es poden treballar, a l’igual que la coordinació oculomotriu i la manipulació d’objectes amb precisió (colpeig), fan desenvolupar bona part de les habilitats bàsiques descrites al currículum. A més, al cicle superior les capacitats condicionals de velocitat (reacció i desplaçament) i potència es veuen incrementades amb aquestes activitats.

Serà convenient tenir molt material per assegurar l’èxit (i per tant la motivació i progressió dels aprenentatges) serà necessari comptar amb material individual.

Cicle Inicial

OBJECTIUS DIDÀCTICS

-Iniciar-se en els diversos tipus de jocs amb raqueta.

-Prendre consciència de les pròpies possibilitats i respectar la dels altres.

-Respectar les normes de joc, el material i les normes de seguretat mínimes.

-Millorar les pròpies habilitats bàsiques a través dels jocs amb raqueta.

-Gaudir de l’activitat per si mateixa.

CONTINGUTS

-Utilització i maneig correcte del material presentat.

-Acceptació de les pròpies possibilitats i la dels altres.

-Acceptació i respecte envers les normes establertes.

-Respecte al material utilitzat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

-Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

-Competència matemàtica.

-Competència d’aprendre a aprendre.

-Competència d’autoestima i iniciativa personal.

-Competència social i ciutadana.

METODOLOGIA

S’utilitzarà una metodologia dinàmica, on l’alumnat practiqui i participi des del primer moment  fins l’últim de les sessions.

Orientarem les xerrades (curtes) i explicacions a la resolució de problemes que resultin de les tasques i jocs presentats.

Utilitzarem una metodologia global.

Es podrà partir d’activitats exploratòries (més lliures), per reconduir-les a activitats de descoberta guiada o assignació de tasques que permetin als alumnes aprofundir en els conceptes a aprendre.

Durant les primeres sessions les activitats seran individuals i més endavant es faran activitats per parelles i en petits grups.

INSTAL·LACIONS I MATERIAL

Instal·lacions: Pista exterior i/o interior (solament en cas de molt vent).

Material convencional: cèrcols, cons, piques, cordes, …

Material específic: raquetes de tennis, xarxes, pilotes.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Activitats individuals:

-Joc lliure amb el seu material.

-Desplaçar-se duent la pilota damunt la raqueta.

-Desplaçar-se igual però seguint unes línies del camp.

-Fer tocs de pilota amb la raqueta. Igual però: variant l’altura de la pilota, desplaçaments variats, modificant la posició del cos (asseguts, estirats,…), intercanviant la pilota amb companys que es trobin,…

-Colpejar la pilota contra una paret.

-Anar colpejant contra la paret amb bots entre els cops o sense.

-Fer botar la pilota al terra i conduir-la pel terra amb la raqueta.

-Portar la pilota damunt la raqueta i canviar la raqueta de mà.

Activitats per parelles:

-Passades lliures amb la mà amb una pilota de tennis.

-Un llança la pilota i l’altre la recull ràpidament després: de diferents bots, d’un sol bot, sense bots,…

-Cops amb la mà intercanviant la pilota amb un bot al mig (i amb raqueta).

-Passar-se la pilota, de forma estàtica.

-Frontó contra la paret, amb un bot o sense (comptant o no comptant punts).

Activitats per grups o gran grup:

-Circuits de desplaçaments amb tocs o portant la pilota damunt la raqueta.

-Relleus de conducció o tocs.

Jocs:

-“El forat” (passant-se una raqueta).

La classe es divideix en equips. Cada equip es col·loca en fila. El primer de cada equip té una raqueta i la passa al següent de la forma que s’indiqui (per sota les cames, per damunt del cap, …). Quan la pilota arribi a l’últim, aquest torna a començar. El joc s’acaba quan tothom a passat pel primer lloc de la fila.

-“Buidar el nostre camp de pilotes”.

-“El rei”.

Cicle Mitjà i Superior

OBJECTIUS DIDÀCTICS

-Experimentar diferents tipus de cops amb la raqueta.

-Iniciar-se en els diversos tipus de jocs amb raqueta.

-Conèixer i aprendre a utilitzar diferent material: raquetes i pilotes de tennis, xarxes, …

-Prendre consciència de les pròpies possibilitats i respectar la dels altres.

-Respectar les normes de joc, el material i les normes de seguretat mínimes.

-Millorar les pròpies habilitats bàsiques a través dels jocs amb raqueta.

-Gaudir de l’activitat per si mateixa.

-Conèixer el camp de joc i les mínimes regles de joc.

CONTINGUTS

-Experimentació de diferents cops amb la raqueta.

-Utilització i maneig correcte del material presentat.

-Acceptació de les pròpies possibilitats i la dels altres.

-Acceptació i respecte envers les normes establertes.

-Respecte al material utilitzat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

-Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

-Competència matemàtica.

-Competència d’aprendre a aprendre.

-Competència d’autoestima i iniciativa personal.

-Competència social i ciutadana.

METODOLOGIA

S’utilitzarà una metodologia dinàmica, on l’alumnat practiqui i participi des del primer moment  fins l’últim de les sessions.

Orientarem les xerrades (curtes) i explicacions a la resolució de problemes que resultin de les tasques i jocs presentats.

Utilitzarem una metodologia global.

Es podrà partir d’activitats exploratòries (més lliures), per reconduir-les a activitats de descoberta guiada o assignació de tasques que permetin als alumnes aprofundir en els conceptes a aprendre.

La parella serà l’agrupament més habitual, encara que, sobretot a les primeres sessions es puguin fer activitats individuals, o més endavant es facin activitats de petits grups.

INSTAL·LACIONS I MATERIAL

Instal·lacions: Pista exterior i/o interior (solament en cas de molt vent).

Material convencional: cèrcols, cons, piques, cordes, …

Material específic: raquetes de tennis, xarxes, pilotes.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Activitats individuals:

-Joc lliure amb el seu material.

-Aprendre a agafar la raqueta i els diferents cops: dreta, revés, volea (dreta i revés), rematada i el servei. (Els alumnes del Cicle Mitjà ho faran des de mig camp i els de Cicle Superior des de fons de pista).

-Desplaçar-se duent la pilota damunt la raqueta.

-Desplaçar-se igual però seguint unes línies del camp.

-Fer tocs de pilota amb la raqueta, buscant el rècord. Igual però: variant l’altura de la pilota, desplaçaments variats, modificant la posició del cos (asseguts, estirats,…), intercanviant la pilota amb companys que es trobin,…

-Fer tocs amb efectes. (Cicle Superior).

-Fer tocs i amortir la pilota amb la raqueta.

-Colpejar la pilota amb precisió contra una paret, dins d’anelles, rodes, per sobre o sota d’una línia, …

-Anar colpejant contra la paret amb bots entre els cops o sense.

-Fer botar la pilota al terra i conduir-la pel terra amb la raqueta.

-Portar la pilota damunt la raqueta i canviar la raqueta de mà.

Activitats per parelles:

-Passades lliures amb la mà amb una pilota de tennis.

-Amb xarxa alta, passar-se una pilota de camp a camp fent un globus.

-Un llança la pilota i l’altre la recull ràpidament després: de diferents bots, d’un sol bot, sense bots,…

-Cops amb la mà intercanviant la pilota amb un bot al mig (i amb raqueta).

-Cops de pilota amb les raquetes amb un bot al mig.

-Passar-se la pilota en desplaçament.

-Passar-se la pilota: amb raqueta a la mà contraria, fent-la botar al terra o a la paret.

-Frontó contra la paret, amb un bot o sense (comptant o no comptant punts).

-Partits de minitennis amb diferents tipus de puntuació (depenen el grup).

Activitats per grups o gran grup:

-Circuits de desplaçaments amb tocs o portant la pilota damunt la raqueta.

-Relleus de conducció o tocs.

-Mantenir una pilota a l’aire entre tots.

-Frontó múltiple amb un sol equip (Cicle Mitjà) o dos equips (Cicle Superior).

Jocs:

-“El forat” (passant-se una raqueta). (Cicle Mitjà)

La classe es divideix en equips. Cada equip es col·loca en fila. El primer de cada equip té una raqueta i la passa al següent de la forma que s’indiqui (per sota les cames, per damunt del cap, …). Quan la pilota arribi a l’últim, aquest torna a començar. El joc s’acaba quan tothom a passat pel primer lloc de la fila.

-“El rei”. (Cicle Mitjà)

-“Buidar el nostre camp de pilotes”. (Cicle Mitjà i Superior)

-“Mil bots”. (Cicle Mitjà i Superior)

Dos equips enfrontats per una xarxa. Poden colpejar les vegades que vulguin abans de passar la pilota a l’altre cantó de la xarxa, mentre no quedi la pilota rodant pel terra i per tant deixi de BOTAR. Si passa això s’anota un punt l’equip contrari.

-“La roda”. (Cicle Superior)

La meitat del grup es posa en una banda de la xarxa i l’altre a l’altre banda d’aquesta. Es pica una vegada la pilota i es surt ràpidament per anar a l’altre banda del camp i així sucessivament a banda i banda. Quan es falla (els cops que es diguin) queda eliminat. La roda finalitzarà quan quedin tots els alumnes eliminats menys un.

-“Tanto per parrelles”(Cicle Superior)

Juguen dues parelles entre elles i les altres s’esperen fora fent una cua. La parella que guanya el punt segueix jugant, la que perd surt a la cua i entra una parella nova. La parella que arriba abans a fer 10 punts guanya.

-“El pou” (Cicle Superior)

Es fan tants camps com es necessitin perquè tots els alumnes puguin jugar a la mateixa hora. S’aniran fent canvis cada 3 o 4 minuts. L’alumne que guanya passa a una pista superior i el que perd baixa en direcció al POU. Es important que en aquest joc els alumnes que més dominin comencin a la zona del pou, perquè puguin anar pujant i els que no dominin tant comencin a dalt de tot (això motivarà una mica més a tots els alumnes).

El tennis a primària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *