Jocs Cooperatius

Malauradament, la forma de viure la vida de la nostra societat occidental es caracteritza pel predomini d’allò individual per damunt d’allò col·lectiu.

A la nostra cultura es transmeten valors que ens diuen que per tal de triomfar hom ha de ser millor que els altres.

Des de l’escola les activitats i els jocs cooperatius ben utilitzats, poden esdevenir un bon recurs didàctic per tal de generar en els alumnes actituds solidàries, per a fomentar les relacions interpersonals dins del grup, per a promoure situacions en les quals es regulin els conflictes de forma col·lectiva, etc.

Els jocs cooperatius incrementen la comunicació intra grupal, millorant l’ambient de grup. Com senyala Parlebas (1988, pàg.53), l’èxit del joc cooperatiu depèn de les comunicacions pràxiques que s’estableixen entre els participants.

Els dos primers anys de l’Educació Primària representen en gran mesura un moment de canvis en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social i de grans avenços en l’àmbit motriu.

La participació en activitats cooperatives durant el cicle 6-8 anys proporciona mitjans per a superar l’egocentrisme i brinda l’oportunitat per a prendre consciència en relació amb la possibilitat de que els companys d’activitat tinguin perspectives diferents a la pròpia.

 

Tot seguit uns quants jocs per treballar la cooperació

 

 

NOM: “passa’m la pilota”

El jugador amb la pilota intentarà sense moure’s del lloc i sense llençar la pilota tocar a qualsevol jugador que estigui a prop seu. Si no el pot tocar passarà la pilota a un altre jugador (no hi ha equips) perquè aquest toqui a un tercer. Si et toquen et quedes assegut al lloc fins que algú elimina al jugador que t’ha eliminat a tu.

MATERIAL: Pilotes

AGRUPAMENT: Gran grup

VARIANTS: Reduir la zona de joc

                   Posar més pilotes

NOM: “pescar amb la mà”

Cada jugador camina per la sala amb els ulls tapats i en silenci. Quan es troba la mà d’una alta persona s’agafa amb ella i caminen junts fins trobar una 3ª persona. El que la troba es deixa de la seva parella i s’agafa a la 3ª. La que s’ha quedat sense agafar busca una nova parella.

MATERIAL: un antifaç/mocador per tapar ulls

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: Verbalitzar el què ha passat, fer notar el sentiment quan ens quedem sols o recuperem parella.

NOM: “piu-piu”

L’animador senyalarà una persona: “tu ets el gall o la gallina”. Tothom comença a caminar per la sala amb els ulls tapats. Cada un busca la mà d’altres persones i en trobar-ne una l’apreta i li pregunta: piu-piu? Si li contesta piu-piu la deixa anar i continua buscant. Si no li contesten es que ha trobat al gall o gallina i es quedarà agafat en silenci. El joc continua fins que tots els participants es queden agafats al gall o gallina.

MATERIAL: un antifaç/mocador per tapar ulls

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: Es un joc de confiança. Cal verbalitzar les emocions.

NOM: “el mur”

El grup es col·loca a 2 metres de l’obstacle decidit, fent mes o menys una fila de manera que cobreixi tot l’espai. La persona es trasllada a una certa distància del grup i amb els ulls tapats ha de córrer cap a l’obstacle molt ràpid. El grup l’ha d’atrapar abans de que xoqui.

MATERIAL:

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: És un exercici de confiança en els altres, cal que el grup manifesti sincerament el suport que donarà al jugador.

NOM: “fer caminar el burro”

A un jugador de cada equip se li dona una consigna (secret): “no caminaràs fins que no et diguin paraules amables, carícies o coses similars”.

Es dona un pirul.lo a cada grup i se’ls diu que han d’aconseguir fer arribar al burro a l’altre costat del riu.

 

MATERIAL: pirul.lo de paper de diari

AGRUPAMENT: 2 grups

OBSERVACIONS: Els burros han d’expressar verbalment com s’han sentit. El grup també.

(joc de tornada a la calma)

NOM: “passar el riu”

Es fan grups de 5/6 persones i se’ls dona 3 fulls de diari a cada grups. Se’ls demana que passin a l’altra banda del riu tots i la consigna es que només ho poden fer trepitjar les pedres (fulls de diari)

MATERIAL: fulls de diari

AGRUPAMENT: grups de 5/6 persones

OBSERVACIONS:  Si son petits i els costa trobar la manera de fer-ho, els podem donar alguna pista.

NOM: “passa el cercle”

Dividim la classe en 2 o tres grups. Cada grup es col·loca en rotllana i s’agafen de les mans. Se’ls posa un cercle i han de passar-se el cercle sense deixar-se anar de les mans (se l’han de passar pel cos i les cames)

MATERIAL: cercles

AGRUPAMENT: petits grups

VARIANTS: canvi de direcció

Amb dos cercles i un persegueix a l’altre.

Amb tres cercles.

NOM: “passar piques o globus”

En parelles i cada parella té una pica/o un globus. Han de transportar el material d’una banda a l’altra de la sala de diferents maneres. (amb l’esquena, amb 2 dits, amb la panxa, amb el front,…..)

MATERIAL:  globus/piques

AGRUPAMENT: parelles

OBSERVACIONS: Hi haurà parelles que no seran capaces de col·laborar. Demanar que ho intentin que amb l’esforç dels dos ho aconseguiran.

NOM: “Sachinho”

Els jugadors 8nombre imparell) es col·loquen en rotllana i un d’ells es col·loca enmig. El cercle comença a girar cap a un costat i el del mig cap a l’altre i va dient: “sachinho, sachinho nao caso co’este, nem co’este….. ha de ser co’este!!” Llavors s’abraça amb el jugador que li ha quedat just al davant i els altres s’han d’abraçar a qui tinguin més a prop. El jugador que es quedi sense abraçada es col·loca al mig i tornem a començar.

MATERIAL:

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: joc per aixecar l’autoestima d’aquells alumnes que queden una mica desplaçats a la classe.

NOM: “el desmai”

A cada jugador se li assigna un numero secret. (en tot el grup hi hauran tres 1, tres 2, tres 3,…..)

Llavors van caminant per la sala i quan el dinamitzador diu el seu número s’han de desmaiar i caure a terra. Els companys han de ser molt ràpids i fer que no arribin a caure.

MATERIAL:

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: Verbalitzar el què ha passat, fer notar el sentiment quan ens caiem i quan ens recullen.

NOM: “cadires solidaries”

Es el joc tradicional de les cadires que també es pot fer amb cercles. La consigna es que quan es para la música cap nen/a es pot quedar a terra. Tots han d’estar pujats a la cadira

MATERIAL: cadires o cercles

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS:  Es va augmentant el nivell progressivament treien les cadires. Si arriba un punt en que resulta perillós, no es treuen més i s’acaba el joc on tots guanyen per saber col·laborar.

 

 

Malauradament, la forma de viure la vida de la nostra societat occidental es caracteritza pel predomini d’allò individual per damunt d’allò col·lectiu.

A la nostra cultura es transmeten valors que ens diuen que per tal de triomfar hom ha de ser millor que els altres.

Des de l’escola les activitats i els jocs cooperatius ben utilitzats, poden esdevenir un bon recurs didàctic per tal de generar en els alumnes actituds solidàries, per a fomentar les relacions interpersonals dins del grup, per a promoure situacions en les quals es regulin els conflictes de forma col·lectiva, etc.

Els jocs cooperatius incrementen la comunicació intra grupal, millorant l’ambient de grup. Com senyala Parlebas (1988, pàg.53), l’èxit del joc cooperatiu depèn de les comunicacions pràxiques que s’estableixen entre els participants.

Els dos primers anys de l’Educació Primària representen en gran mesura un moment de canvis en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social i de grans avenços en l’àmbit motriu.

La participació en activitats cooperatives durant el cicle 6-8 anys proporciona mitjans per a superar l’egocentrisme i brinda l’oportunitat per a prendre consciència en relació amb la possibilitat de que els companys d’activitat tinguin perspectives diferents a la pròpia.

 

Tot seguit uns quants jocs per treballar la cooperació

 

 

NOM: “passa’m la pilota”

El jugador amb la pilota intentarà sense moure’s del lloc i sense llençar la pilota tocar a qualsevol jugador que estigui a prop seu. Si no el pot tocar passarà la pilota a un altre jugador (no hi ha equips) perquè aquest toqui a un tercer. Si et toquen et quedes assegut al lloc fins que algú elimina al jugador que t’ha eliminat a tu.

MATERIAL: Pilotes

AGRUPAMENT: Gran grup

VARIANTS: Reduir la zona de joc

                   Posar més pilotes

NOM: “pescar amb la mà”

Cada jugador camina per la sala amb els ulls tapats i en silenci. Quan es troba la mà d’una alta persona s’agafa amb ella i caminen junts fins trobar una 3ª persona. El que la troba es deixa de la seva parella i s’agafa a la 3ª. La que s’ha quedat sense agafar busca una nova parella.

MATERIAL: un antifaç/mocador per tapar ulls

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: Verbalitzar el què ha passat, fer notar el sentiment quan ens quedem sols o recuperem parella.

NOM: “piu-piu”

L’animador senyalarà una persona: “tu ets el gall o la gallina”. Tothom comença a caminar per la sala amb els ulls tapats. Cada un busca la mà d’altres persones i en trobar-ne una l’apreta i li pregunta: piu-piu? Si li contesta piu-piu la deixa anar i continua buscant. Si no li contesten es que ha trobat al gall o gallina i es quedarà agafat en silenci. El joc continua fins que tots els participants es queden agafats al gall o gallina.

MATERIAL: un antifaç/mocador per tapar ulls

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: Es un joc de confiança. Cal verbalitzar les emocions.

NOM: “el mur”

El grup es col·loca a 2 metres de l’obstacle decidit, fent mes o menys una fila de manera que cobreixi tot l’espai. La persona es trasllada a una certa distància del grup i amb els ulls tapats ha de córrer cap a l’obstacle molt ràpid. El grup l’ha d’atrapar abans de que xoqui.

MATERIAL:

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: És un exercici de confiança en els altres, cal que el grup manifesti sincerament el suport que donarà al jugador.

NOM: “fer caminar el burro”

A un jugador de cada equip se li dona una consigna (secret): “no caminaràs fins que no et diguin paraules amables, carícies o coses similars”.

Es dona un pirul.lo a cada grup i se’ls diu que han d’aconseguir fer arribar al burro a l’altre costat del riu.

 

MATERIAL: pirul.lo de paper de diari

AGRUPAMENT: 2 grups

OBSERVACIONS: Els burros han d’expressar verbalment com s’han sentit. El grup també.

(joc de tornada a la calma)

NOM: “passar el riu”

Es fan grups de 5/6 persones i se’ls dona 3 fulls de diari a cada grups. Se’ls demana que passin a l’altra banda del riu tots i la consigna es que només ho poden fer trepitjar les pedres (fulls de diari)

MATERIAL: fulls de diari

AGRUPAMENT: grups de 5/6 persones

OBSERVACIONS:  Si son petits i els costa trobar la manera de fer-ho, els podem donar alguna pista.

NOM: “passa el cercle”

Dividim la classe en 2 o tres grups. Cada grup es col·loca en rotllana i s’agafen de les mans. Se’ls posa un cercle i han de passar-se el cercle sense deixar-se anar de les mans (se l’han de passar pel cos i les cames)

MATERIAL: cercles

AGRUPAMENT: petits grups

VARIANTS: canvi de direcció

Amb dos cercles i un persegueix a l’altre.

Amb tres cercles.

NOM: “passar piques o globus”

En parelles i cada parella té una pica/o un globus. Han de transportar el material d’una banda a l’altra de la sala de diferents maneres. (amb l’esquena, amb 2 dits, amb la panxa, amb el front,…..)

MATERIAL:  globus/piques

AGRUPAMENT: parelles

OBSERVACIONS: Hi haurà parelles que no seran capaces de col·laborar. Demanar que ho intentin que amb l’esforç dels dos ho aconseguiran.

NOM: “Sachinho”

Els jugadors 8nombre imparell) es col·loquen en rotllana i un d’ells es col·loca enmig. El cercle comença a girar cap a un costat i el del mig cap a l’altre i va dient: “sachinho, sachinho nao caso co’este, nem co’este….. ha de ser co’este!!” Llavors s’abraça amb el jugador que li ha quedat just al davant i els altres s’han d’abraçar a qui tinguin més a prop. El jugador que es quedi sense abraçada es col·loca al mig i tornem a començar.

MATERIAL:

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: joc per aixecar l’autoestima d’aquells alumnes que queden una mica desplaçats a la classe.

NOM: “el desmai”

A cada jugador se li assigna un numero secret. (en tot el grup hi hauran tres 1, tres 2, tres 3,…..)

Llavors van caminant per la sala i quan el dinamitzador diu el seu número s’han de desmaiar i caure a terra. Els companys han de ser molt ràpids i fer que no arribin a caure.

MATERIAL:

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS: Verbalitzar el què ha passat, fer notar el sentiment quan ens caiem i quan ens recullen.

NOM: “cadires solidaries”

Es el joc tradicional de les cadires que també es pot fer amb cercles. La consigna es que quan es para la música cap nen/a es pot quedar a terra. Tots han d’estar pujats a la cadira

MATERIAL: cadires o cercles

AGRUPAMENT: Gran grup

OBSERVACIONS:  Es va augmentant el nivell progressivament treien les cadires. Si arriba un punt en que resulta perillós, no es treuen més i s’acaba el joc on tots guanyen per saber col·laborar.

 

 

Jocs cooperatius i jocs amb pilotes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *