Jocs amb pilotes

1.      Introducció

 

Aquesta sessió no és cap unitat didàctica. S’ofereix un ventall, una panoràmica d’activitats diferents, amb un comú denominador: l’ús de pilotes.

 

Aquest ventall presenta almenys una activitat en cada cicle de primaria en cada moment de la sessió. També es presenta una varietat de pilotes d’ús comú. Serà feina de cada professor trobar el context o la unitat de programació adequada on posar-les en pràctica.

 

Tot seguit trobareu l’esquema de les diferents activitats classificades per cicle i moment de la sessió (i el tipus de pilota utilitzat). Aquest esquema, evidentment, és flexible i algunes activitats són més versàtils que l’espai i el moment de la sessió en què les he enquadrat.

 

És segur que coneixeu moltes de les activitats proposades (amb d’altres noms i amb variants de tota mena). Un objectiu implícit d’aquesta sessió és estimular la creació de jocs i activitats semblants, la invenció de variants i l’adaptació de les mateixes als espais (i també al tarannà) de cada mestre.

 

 

2.      Classificació de les activitats segons el cicle a què van adreçades, el moment de la sessió i el tipus de pilota

 

Moment de la sessió

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

 

Activació

 

Tots contra tots

 

 

Pilotes d’escuma

 

Congelar

 

Pilotes gegants

 

Morts i vius

 

Els caçadors i la llebra

 

 

Pilotes d’escuma

 

Part principal

 

Camino, corro, rodolo, caic de cul botant la pilota

 

Seguir el rei

 

 

Pilotes mida handbol

 

 

Pilotes bàsquet

 

A que no me la prens

 

 

Pilotes futbol o d’escuma

 

Les 10 passades

 

Passi-gol

 

Pilotes de rugby

 

Pilotes futbol o d’escuma

 

 

Tornada a la calma

 

Massatge per parelles

 

Pilotes de bàsquet

 

 

El millor del meu amic

 

Qualsevol tipus de pilota

 

Estiraments

 

Pilotes futbol o basquet

 

 

3.      Descripció de les activitats

 

Cada activitat comença explicant a quin cicle a què va dirigida, el moment de la sessió adient, el tipus de pilota utilitzat i l’espai idoni on practicar-la

 

3.1   Tots contra tots

 


Cicle Inicial

Activació de la sessió

Pilotes d’escuma

Gimnàs


 

Aquesta activitat és un joc amb una normativa mínima. Tothom té una pilota d’escuma. Es donen les ordres de: “Tothom camina”; després “tothom corre”, i, finalment: “Ja!”. En aquest moment tothom comença a llançar contra els companys i a recollir qualsevol pilota i a llançar-la contra els companys mirant d’esquivar les pilotes llançades contra un mateix.

 

El joc pot arribar a durar 5 minuts. Aquest joc, degudament llegida la cartilla prèvia de no acarnissar-se acostuma a ser globalment molt divertit. Si el fem en el gimnàs tindrem l’avantatge que les pilotes no s’escaparan lluny.

 

3.2   Camino, corro, rodolo, caic de cul botant pilotes

 


Cicle Inicial

Part principal de la sessió

Pilotes de bàsquet o de handbol

Gimnàs o pista exterior petita


 

Aquesta activitat és completament dirigida. Pretén ser una pràctica exhaustiva de formes de desplaçament combinada amb la feina de botar pilotes. És més lògic fer servir primer pilotes grans amb un bot ben homogeni (pilotes de bàsquet, per exemple) i, temps després, provar amb pilotes petites com les de handbol.

 

Es tracta que tota la classe compleixi ordres del tipus: “camino!” i tothom camina botant la pilota; “corro suau” i tothom corre suau botant la pilota; “vaig a saltironets” i tothom fa saltironets sense deixar de botar la pilota. També podem anar donant ordres del tipus de bot que volem: “alt, baixet, lent, ràpid, amb la mà esquerre, una vegada amb cada mà, etc.”.

 

La part més lúdica de l’activitat és dir: “caic de cul!”, moment en que tothom caurà de cul amb la pilota agafada. L’últim que cau de cul estarà eliminat (sense jugar) un breu període de temps, fins que tornem a donar l’ordre de caure de cul i eliminem algú altre.

 

3.3 Seguir el rei

 


Cicle Inicial

Part principal de la sessió

Pilotes de bàsquet o de handbol

Gimnàs o pista exterior petita


 

Es fan grups de 3 persones. El primer –el rei-  realitza les habilitats que vulgui amb la pilota: botar, fer-la rebotar contra la paret, tirar a cistella, fer-la rodar, etc. Els dos que segueixen el rei han d’imitar-lo. Cada minut i mig hem de cridar “canvi de rei!”

 

3.4 Massatges per parelles

 


Cicle Inicial

Tornada a la calma

Pilotes de bàsquet

Gimnàs o pista exterior


 

Un de la parella s’estira a terra, boca-terrosa. L’altre li ha de passar la pilota suaument per tota l’esquena, cames, cul, braços i fins i tot cap i mans. Tres minuts després canvi.

 

3.5 Congelar

 


Cicle Mitjà

Activació de la sessió

Pilotes gegants

Gimnàs


 

Aquesta activitat es juga habitualment amb pilotes toves però podem provar a fer-ho amb pilotes gegants. Hem d’advertir que tothom ha d’estar ben concentrat i que no hem de fer volar la pilota en alt. Es pot jugar amb dos o tres pilotes gegants conduïdes per 4 o 6 nens (dos nens cada pilota). Els que condueixen la pilota gegant han d’intentar tocar algú amb la pilota. Quan toquen algú, aquest està congelat –aturat amb braços i cames oberts- fins que algú el salva passant per sota les cames. Acostuma a ser molt més lúdic que dramàtic, però si creixen les queixes haurem d’aturar l’activitat.

 

3.6 A que no me la prens

 


Cicle Mitjà

Part principal de la sessió

Pilotes de futbol o d’escuma

Gimnàs o pista exterior


 

Activitat futbolera molt agraïda perquè tothom es cansi: els més futboleros i els menys. El secret, obvi, és fer parelles futbolísticament equilibrades. Dins del gimnàs, amb rebots a les parets, encara guanya en divertiment. Cada membre de la parella ha de mantenir el control de la pilota… és el repte a que no me la prens. L’altre ha de procurar recuperar la pilota sense fer faltes, lògicament.

 

3.7 El millor del meu amic és…

 


Cicle Mitjà

Tornada a la calma

Qualsevol pilota no gaire gran

Gimnàs o pista exterior


 

En aquesta activitat la pilota esdevé un element simbòlic de la convivència. És allò que compartim i que anem passant de l’un a l’altre mentre ens recordem les qualitats positives que tots tenim. Es tracta de fer una rotllana asseguts i dir una qualitat positiva de la persona que tenim asseguda al costat. Per exemple “el millor de la Vane és que sap molt d’ordinadors” i tot seguit li passem la pilota. Quan la pilota ha voltat tot el cercle acabem la sessió d’educació física amb una gran majoria de gent contenta.

 

3.8 Morts i vius

 


Cicle Superior

Activació de la sessió

Pilota d’escuma

Gimnàs


 

 

Aquest joc és un matar tots contra tots. L’objectiu ideal és que hi hagi un sol guanyador. D’aquest objectiu impossible en fem un joc molt dinàmic, sense aturades, amb una velocitat elevada de circulació de pilota i amb una alta exigència de concentració.

 

Hi ha dos moments bàsics del joc: estar viu o estar mort. Si estàs viu has de seguir viu i has d’intentar matar. Per matar has de llançar la pilota contra els companys i que després de l’impacte caigui a terra. Per seguir viu has d’esquivar les pilotes que et llencin els companys o bé agafar-les al vol.

 

Si estàs mort el teu objectiu és salvar-te. Et salves passant la pilota a un altre mort sempre que aquest la controli; si se li escapa no et salves. Els vius, de ben segur, intentaran interceptar el passi, per això cal anar ràpid.

 

El joc té interessants variants d’acord amb el tipus d’espai on juguem, o si som un grup molt nombrós. Algunes variants són, per exemple, poder fer 3 passes abans de llençar la pilota o reviure si algú mata qui t’ha matat a tu.

 

3.9 Els caçadors i la llebra

 


Cicle Superior

Activació de la sessió

Pilota d’escuma

Gimnàs o pista exterior


 

Joc que també exigeix una velocitat alta de circulació de pilota. Només un alumne és llebra i tots els altres són caçadors. L’objectiu és matar la llebra tocant-la amb la pilota. La dificultat rau en què el caçador que la mati no pot moure els peus i no pot llançar la pilota. Així doncs, cal esperar que la llebra passi per davant del caçador que té la pilota. Això s’aconsegueix passant la pilota a gran velocitat.

 

3.10                    Les 10 passades

 


Cicle Superior

Part principal de la sessió

Tota mena de pilotes

Gimnàs o pista exterior


 

És un clàssic. Cal aconseguir deu passades amb la mà consecutives entre jugadors del teu equip i que els rivals no la interceptin. És imperatiu moure’s buscant la desmarcada, l’espai lliure on poder rebre el passi del company que té la pilota, que, en aquell moment, no es pot moure, només pot girar (pivotant). Si no tens la pilota et toca treballar per recuperar-la, mirant de fer petits els espais i procurant que qui tingui la pilota no tingui facilitats de passar-la (o de rebre).

 

Un bon nombre de participants és 4 contra 4 o 5 contra 5. Podem jugar-hi en un context presportiu de bàsquet o handbol. Hi ha un norma definitiva perquè les 10 passades siguin vàlides: tot l’equip ha d’haver tocat la pilota almenys una vegada. Això obliga a treballar tothom i impedim que els membres més dotats de l’equip tinguin el monopoli de la pilota.

 

3.11                    Passi-gol

 


Cicle Superior

Part principal de la sessió

Pilota d’escuma, futbol o handbol

Pista de handbol


 

Aquesta activitat cerca els mateixos objectius presportius que l’anterior: joc d’equip, passar i rebre, i desmarcar-se. En aquest cas, es tracta que l’equip de 7 membres ha de fer arribar la pilota a l’àrea contrària només passant-la, sense poder-la botar. Un cop algú rep la pilota dins l’àrea pot llençar a porteria i intentar transformar el gol.

 

Aquest joc, en realitat, és una variant en pista de handbol d’un partit de bàsquet sense botar. Impedint que la gent boti estem exigint un intens treball de desmarcada i de passi i recepció.

 

3.12                    Estiraments

 


Cicle superior

Tornada a la calma

Pilota de futbol o bàsquet

Gimnàs


 

La pilota és una pinzellada lúdica a una feina poc apreciada pels alumnes de primària. Es tracta de fer els estiraments que es puguin amb la participació de la pilota.

 

4        Notes metodològiques complementàries

 

4.1 La feina presportiva amb pilotes en el cicle inicial ha de tenir un caire de descobriment i d’experimentació. És important la varietat d’inputs, la varietat de pilotes, de formes expressives. Quan ens posem a fer feina de descobriment i experimentació és desitjable la ràtio 1 alumne / 1 pilota. També té cabuda en aquest cicle una mica de treball de tècnica individual bàsica, com una continuació lògica de l’experimentació motriu.

 

4.2 Alguns dels objectius presportius a cicle superior estan relacionats amb el joc d’equip. Es tracta de maximitzar les possibilitats de l’equip limitant l’efecte acaparador d’alguns individus molt ben moblats esportivament. (Que no vol dir limitar aquests individus). És probable que arribem a la conclusió que cal fer grups de treball amb molta cura (i més aviat petits) per tal que tothom pugui desenvolupar les seves capacitats i en les activitats d’equip no tinguem jugadors acaparadors i jugadors decoratius. També és probable que els grups de treball petits ens obliguin a engegar vàries activitats alhora que només podrem supervisar per torns, amb les conseqüències que pugui comportar aquesta manera de fer.

 

4.3 En el cicle Mitjà, els objectius aniran a cavall dels objectius d’inicial i els de superior. Començarem a buscar jocs d’equip petit (2-3 membres).

 

4.4 Un darrer apunt de mètode que és una simple opinió: que allò que proposem als alumnes sigui fonamentalment divertit, encara que sigui a costa d’una ortodòxia esportiva, encara que ens carreguem algunes normes esportives.

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *