Definició de conflicte

DEFINICIÓ CONFLICTE

EL CONFLICTE

El conflicte  és una realitat consubstancial a les relacions entre les persones. De fet, la manca de conflictes hauria de ser interpretada com un possible senyal d’alerta, de manca de “creixement”.

El conflicte es produeix quan hi ha un enfrontament d’interessos (real o percebut), a causa d’un desacord en relació amb les actuacions, les idees… Té a veure amb la pròpia convivència i és un element comú a totes les organitzacions. El conflicte és una oportunitat per madurar, per dotar-se de recursos i competències i una possibilitat per a l’aprenentatge emocional, intel·lectual i social. Per això és tan important treballar els conflictes a l’aula  i utilitzar-los per al creixement tant individual com grupal.

En tot conflicte podem observar diferents dimensions: la personal i subjectiva, la contextual, la interrelacional, la cognitiva, la pragmàtica…

El conflicte en sí pot provocar respostes extremes, conductes problemàtiques, comportaments disruptius, però s’ha de diferenciar entre un enfrontament d’interessos, un conflicte, i les conductes inadaptades, els intents d’imposició per la força d’un individu o grup a la resta del grup.

Les conductes problemàtiques, els comportaments antisocials estan lligats a la indisciplina, a comportaments que van en contra de les normes i tant el poden produir alumnes difícils, indisciplinats, caracterials, inadaptats com el professorat amb un estil de relació i docència especials.

Per poder gestionar els conflictes a l’aula és important analitzar les respostes, la conducta en sí, sense generalitzar ni personalitzar.

ASPECTES FONAMENTALS EN ELS CONFLICTES

En qualsevol tipus de relació o situació de convivència o situació d’enfrontament o conflicte, es poden identificar uns elements claus que ens ajuden a donar significat dimensional a les relacions, conductes i comportaments que es donen en els conflictes i en la convivència.

Dimensió personal.

 • Les persones que intervenen: Cal tenir en compte les seves carecteristiques personals, prejudicis, manies, realitat cultural, les conseqüencies (guanys, pérdues, premis, castigs, recompenses…)  i els seus estats emocionals així com la rellevància o importància que té per cada persona.
  • protagonistes (els que estan directament implicats)
  • personatges secundaris (els que acompanyen, animen o provoquen ..)
  • afectats (els que es veuran afectats d’una manera o altra pel conflicte)
 • Les relacions.
  • Posicions jeràrquiques entre els agents o parts del conflicte
  • Relació emocional entre les persones.
  • Sentiments i emocions que apareixen en el conflicte

Dimensió fets.

 • Definir el conflicte desde cada punt de vista. Què ha passat?
  • les condicions.
  • els antecedents
  • estimació de la freqüència, durada i intensitat.
 • On ha passat?
 • Quan ha passat?
 • Com?
 • Per què ha passat?
 • Interessos, necessitats i posicions

Dimensió voluntat d’acord.

 • Es vol solucionar?

TRES POSSIBLES POSICIONS:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *