Un hort a l’escola

QUIN SENTIT LI DONEM?

1.  Perquè ens “Apropa a la Natura” i la natura ens fa preguntes, ens emociona veure els fenòmens i els fets i volem saber com passen i perquè passen.

L’hort és una petita comunitat d’elements vius i no vius, que interaccionen entre ells, on s’hi produeixen canvis evidents, amb els que hi podem intervenir. També hi intervenen elements variables, que ens ajudaran a familiaritzar-nos amb l’atzar i la indeterminació. Els elements de l’hort per si sols ja són elements complexos però que estan lligats entre ells formant un petit sistema, també complex, que ens permetrà anar d’aquella mirada estàtica i simple, cap a una mirada oberta i des de la complexitat.

2.  Perquè ens ajuda a “Saber”

Hi ha quantitat de coneixements que podem assolir a través de l’hort escolar, des dels éssers vius, els sistemes, la matèria i els materials, el llenguatge, les matemàtiques. Saber que el sòl és un element important i imprescindible pel nostre hort i pel món on vivim, que les tècniques de manteniment , i els sabers tradicionals de la pagesia i la seva evolució al llarg del temps, són un valor cultural que val la pena recuperar, que l’agricultura ha estat un dels esdeveniments més importants en la historia de la humanitat. L’hort ens planteja infinitats de qüestions que ens ajudaran a construir aquests sabers:
• De què li serveix la fulla a l’arrel?
• Com és que de cop  la papallona de la col vola per l’hort i abans no n’hi havia cap?
• Qui ha arribat abans a l’hort, la formiga o el pugó a la favera?
• Per què tots els enciams que hem plantat el mateix dia i hora no creixen igual?
• Com modificarem la composició d’aquest sòl per millorar la collita?
• Al sòl hi ha aire? On era abans aquest sòl?
• Com és que en la majoria de terrenys fèrtils els humans hi han construït ciutats?
• Sense l’agricultura la humanitat què menjaria?

3. Perquè ens ajuda a “Saber Fer”.

La resolució d’aquestes qüestions i problemes ens obliga a la realització i disseny d’experiències, proposant hipòtesis per poder-les demostrar. Caldrà també buscar evidències , d’allò que imaginem, si pensem que la formiga no es menja el pugó, haurem de poder-ho demostrar. Haurem d’exercitar la comunicació expressant-nos amb diferents llenguatges: per tal d’expressar les nostres idees i posar-les en comú, parlant, escoltant, descrivint, explicant, justificant, argumentat, allò que pensem.

4. Perquè ens ajuda a “Saber Ser i Saber Conviure”.

L’hort és de tots, i ha de compartir espai amb la zona de lleure, això ens planteja problemes, que caldrà resoldre amb la reflexió, el debat, la mediació i el consens, esdevenint per tant aquests conflictes una bona situació de reflexió sobre el propi aprenentatge, que permetrà desenvolupar habilitats socials, el treball en grups heterogenis, la presa de decisions consensuades, la participació i la implicació de la comunitat.
• Serà possible trobar una solució que ens permeti compartir el lleure amb l’hort?
• És important per a tots, mantenir l’hort en un moment de sequera?
• Com decidirem l’organització i el treball de participació per tenir cura de l’hort?

5. Perquè ens pot ajudar a “Millorar els Hàbits Alimentaris”.

Proveir-nos de l’aliment és tan fàcil, en la nostra societat, que fa que no prenguem decisions de què mengem i el perquè ho mengem, o de si ens convé per la nostra salut, ans al contrari, donem resposta a la gana sense reflexió. Cal apropar-nos a l’origen dels aliments, i l’hort ens hi pot ajudar, plantejant-nos:
• Quina part o parts de la planta ens mengem?
• Quants productes dels que hi ha al mercat provenen directament de l’hort?

6. Perquè podem tenir un hort protector de recursos genètics i domèstics.

Podem plantar a l’hort les llavors tradicionals, i actuar com a protectors d’aquest patrimoni de la humanitat, que darrerament està patint el procés d’extinció d’una gran quantitat de varietats.

No tots els horts escolars els podem considerar com un entorn d’aprenentatge. No ens serveix aquell hort, que exclou l’alumnat.

Un hort escolar sol tenir unes mesures petites, però en canvi l’hem de considerar com a part del projecte d’escola, que implica a tota la comunitat directa o indirectament, un repte difícil però a la vegada enriquidor, on la gestió de l’organització per sí sola, ja ha d’esdevenir un aprenentatge en la participació.

L’hort escolar ha d’ajudar a l’alumnat en la construcció del coneixement i a créixer en valors, que li permetin conviure i habitar el món, i serà aleshores quan realment aquest hort esdevindrà un entorn d’aprenentatge.

Roser  Ylla i Boré

Llicenciada en Ciències Biològiques

Mestra d’Educació Infantil i Primària

Equip de formadors en ciències d’Infantil i Primària del CDEC/CESIRE

Responsable del Programa d’Educació Ambiental del Departament d’Educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *